EN fancy
volume_up
{noun}

fancy (also: fantasy, imagination)
She saw, with the creative eye of fancy, the streets of that gay bathing-place covered with officers.
A képzelet teremtő erejével idézte maga elé a vidám fürdőhely utcáit, tömve katonatisztekkel.
Ezek persze a képzelet szüleményei voltak leginkább.
- Sir Pellinore a képzelet szülötte!
volume_up
luxus {noun}
It's a fancy apartment complex one block south of Sunset, just a couple of blocks from La Cienega.
Ez egy elegáns luxus lakótelep egy saroknyira a Sunsettől, kettőre a La Cienegától.
De... semmi luxus.
I also went to a fancy new York wellness center to meet a registered dietician who would help track my progress.
Elmentem egy New York-i luxus wellness centerbe is egy dietetikushoz, aki majd követi a fejlődésem.
fancy (also: cheer, cue, humor, inclination)
volume_up
kedv {noun}
fancy (also: cast, conception, idea, image)
fancy (also: eccentricity, fantasy, fit, whim)
fancy (also: pleasure, like)

Context sentences for "fancy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFancy his having the insolence to confound me with the official detective force!
Ez a kis incidens még vonzóbbá teszi számomra ezt az amúgy sem érdektelen ügyet.
EnglishAt an ironmongers booth, Sir Pom-Pom paused to study a display of fancy cutlery.
Egy vaskereskedő bódéjánál Sir Pom-Pom megállt, és a pengéket kezdte nézegetni.
EnglishYou have no idea of the evil engine that lurks behind this fancy facade of mine.
Magának fogalma sincs a gonosz gépezetről, amely cicomás homlokzatom mögött lapít.
EnglishI fancy she's interviewing some other young lady, but she may have gone by now.
Úgy tudom, hogy egy másik fiatal hölggyel beszél, de lehet, hogy az már távozott.
EnglishNice looking boy - those earnest young women are quite fluttered by him, I fancy.
Csinos fiú, s azok a tudálékos fiatal nők, azt hiszem, egészen odavannak érte.
EnglishTo my fancy, it is only because he does not rattle away like other young men.
Talán csak azért mondják ezt rá, mert nem fecseg annyit, mint más fiatalemberek.
EnglishAnd we don't steal from the rich and give to the poor, Dick Fancy hurried on.
- És nem a gazdagoktól lopunk, hogy a szegényeknek adjuk - folytatta Dick Fancy.
EnglishHe picked up the goblet, a rich fancy thing of inlaid silver with tiny stones.
Felkapta az ékes serleget, amelyet ezüstintarzia és parányi drágakövek díszítettek.
EnglishI am like Don Quixote, I have a fancy for defending the weak against the strong.
Akárcsak Don Quijote, szeretem megvédeni a gyengéket az erősekkel szemben.
EnglishI don't sleep very well, I'm afraid, and some nights I take a fancy to open late.
- Kerüli szememet az álom mostanában, azért gondoltam, miért ne nyitnék ki.
EnglishJefferson taking such a fancy to Ruby, I mean.
De azt hiszem, engem hibáztatnak azért, hogy Jefferson úr ennyire megszerette Rubyt.
EnglishThey built up a fancy portrait of what they thought a murderer ought to look like.
Képzeletből összeállítanak egy olyan portrét, amilyen egy gyilkoshoz illik.
English'Cause I didn't fancy discussing my private life with a table full of strangers.
Úgy véltem nem tartozik, a személyes életem egy idegen asztaltársaságra.
EnglishGo and catch another and eat it as you fancy somewhere private and out o' my sight.
Menj, fogj másikat, és edd meg nyersen, ha akarod - de magadban, hogy ne is lássalak!
EnglishNobody else smelt it and Agrippina at first dismissed the complaint as a sick fancy.
Senki más nem érezte, és Agrippina eleinte úgy vette, mint beteg ember képzelődését.
EnglishI fancy, he said, that that was the doctor's first - well, shall we say, impression?
Ha nem tévedek mondta , ez volt a doktor hm, hogy is mondjam első benyomása.
EnglishTold her about the fancy dining room and his little lunch with the partners.
Beszámolt neki a csillogó étkezőről és a szerény ebédről az üzlettársakkal.
EnglishI know her quite well, and I fancy I must have come across Mademoiselle at the château.
Nagyon jól ismerem, s azt hiszem, a kisasszonnyal is találkoztam a kastélyban.
EnglishThe windows to the living room were hung with lace curtains and fancy silk drapes.
A nappali szoba ablakait csipkével és selyemdrapériákkal függönyözték el.
EnglishHe'll say that such flights of fancy don't belong in a philological series.
Azt fogja mondani, hogy egy filológiai sorozatban az ember ne hülyéskedjen.