"fang" translation into Hungarian

EN

"fang" in Hungarian

EN fang
volume_up
{noun}

1. zoology

fang
volume_up
agyar {noun}
The Fang Gang hadn't met her south of Dallas as they had promised.
Az Agyar Banda nem várta Daliástól délre, pedig megígérték.
First edition of White Fang, in the original dust jacket.
A Fehér Agyar első kiadása, eredeti kötésben.
But everything had been better when the Fang Gang was with her.
De minden jobb volt, mikor még az Agyar Banda is vele volt.
fang (also: claw)
volume_up
karom {noun}
Agyar és karom, agyar és karom, agyar és karom.
I screamed when I realized that I was holding the snake, its severed body drooping in my hands, the fangs of its crushed head close to my arm.
Felordítottam, amikor rájöttem, hogy egy kígyót tartok, amelynek megcsonkított teste lógott a kezemben, összezúzott fejében a méregfoga a karom közelében himbálózott.
But if you look closely, they're kind of like the polar bear and husky: no claws, flat fur, soft eyes, open mouth with no fangs, balletic movements, curvilinear movements -- all specific to play.
Nincs kiengedett karom, sima a szőrzet, lágy a tekintet, nyitott száj, agyarak mutogatása nélkül, táncoló mozdulatok tekergő mozgás, mind-mind a játék jellemzői.
fang
Couple of fang marks in the abdomen there.
Egy pár méregfog nyoma látszik a potrohán.
fang

Context sentences for "fang" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNothing of tissue remained to them except a white fang here, a chip of bone there.
Semmi sem maradt meg, leszámítva itt egy fehér szemfogat, ott egy csontszilánkot.
EnglishYes, and Minister Fang has praised me before the rest of the staff for choosing it.
Igen, sőt Fang miniszter meg is dicsért a többiek előtt, amiért ezt választottam.
EnglishFang needed me to transcribe some things, and he kept me in the office late.
Fang megkért, hogy gépeljek le néhány oldalt, és ezért tovább kellett bent maradnom.
EnglishDepending on luck is dangerous at this level, Fang Gan told his colleagues.
Veszélyes dolog ezen a szinten a szerencsére alapozni mondta Fang Kan a kollégáinak.
EnglishHis old friend was a chameleon, Fang thought, hardly for the first time.
Fang nem feszegette ezeket a dolgokat, és nem is próbált rálicitálni barátjára.
EnglishIt lasted a total of seventy-five minutes before Fang went back to his office.
Fang összesen hetvenöt percig volt nála, aztán visszament az irodájába.
EnglishAt his seat, Fang Gan took note of the fact that Zhang was strangely subdued.
Az eddig szótlanul ülő Fang Kan figyelmét nem kerülte el, hogy Csang szokatlanul csendes.
EnglishFang, people like you and me, we must be able to speak freely to one another.
Fang épp erre akarta figyelmeztetni, de Csien megint beszélni kezdett:
EnglishComrades, Fang said, summoning up his courage for one last dis­play of his inner feelings.
Elvtársak gyűjtötte össze a maradék bátorságát egy utolsó próbálkozásra Fang.
EnglishFang, my old comrade, you are wise and thoughtful as ever, Zhang responded graciously.
Fang, öreg bajtársam, ön bölcs és megfontolt, mint mindig válaszolta nagylelkűen Csang.
EnglishThe two tiny fang teeth he'd seen, as she rose on tiptoe with the eerie grace of nightmare.
Haiman iszonyodva bámulta a kifejezéstelenné üresedett szemet, az eltátott szájat.
EnglishBlue-white flame blazed up and spun Halaster away from the bone-fang, leaving it bare.
Kékesfehér lángnyelv csapott fel, és emelte le Halastert a csontdárdáról.
EnglishIt concerns me that they should not be able to call us liars, Fang said.
Vigyáznunk kell, nehogy hazugoknak nevezhessenek bennünket mondta Fang.
EnglishShe worked for a senior minister named Fang Gan, he knew, whose office was close by.
Jó napot hajolt meg mosolyogva Fang Kan miniszter titkárnője előtt.
EnglishFang's one of the people trying to find a compromise to make them happy.
Fang azok közé tartozik, akik szeretnének kompromisszumot kötni, hogy boldoggá tegyék őket.
EnglishTell me, boy, Fang said gently to the one closest to him, how did you learn all this?
Mondja, fiam fordult Fang a mellette álló fiatalemberre , honnan szereztek tudomást minderről?
EnglishNow, everyone be at ease, Fang said, pushing his seat gently back from the table.
Most pedig mindenki nyugodjon meg tolta hátrébb a székét Fang.
EnglishZhang was seven years older than Fang, closer to his country's Premier.
Csang hét évvel idősebb volt, mint Fang, és közelebb állt a miniszterelnökhöz, mint utóbbi.
EnglishFang, Butterfly just canceled an order worth one hundred forty million American dollars.
Fang, a Butterfly most mondott le egy száznegyvenmillió amerikai dollár értékű megrendelést.
EnglishFang grumbled and lifted his phone, calling for the Interior Min­ister.
Fang morgolódva a telefonért nyúlt, és felhívta a belügyminisztert.