EN fantasy
volume_up
{noun}

fantasy (also: imagination, fantasia, brains)
That was nothing more than a pleasant fantasy, a bright daydream.
Az egész nem volt más a számára, mint kellemes fantázia.
In a tale of fantasy, this gloomy answer actually seems to satisfy us.
Egy fantázia szülte mesében ez a homályos felelet tulajdonképpen mindnyájunkat kielégít.
This is why I believe that investing in private pensions or saving is just pure fantasy.
Ezért úgy gondolom, hogy a magánnyugdíj-pénztári megtakarítás csupán fantázia.
fantasy (also: phantasm, imaginings)
But that short-lived fantasy wasn't the worst.
De ez a rövid életű képzelődés még nem a legrosszabb volt.
00:46:28.36,00:46:32.92 Csak képzelődés.
This secret fantasy, moreover, infected and continues to infect my way of seeing scenes in real life.
Ez a titkos képzelődés ráadásul megfertőzte és mindmáig megfertőzi azt a képességemet is, ahogyan a való élet jeleneteit érzékelem.
fantasy (also: fancy, imagination)
And for the men in these photographs, photography had been used to create a fantasy.
Az ezeken a képeken szereplő emberek esetében a fotózást képzelet megalkotására használtuk.
He recognized that what he felt for her could find no expression in real life, but must remain a fantasy locked within his imagination—that she was never to be more to him than a close friend.
Tisztában volt vele, hogy a lány iránti érzései nem válhatnak valóra, ábrándnak kell maradniuk, elzárva a képzelet mélyén, mert Preia sohasem lehet több, mint jó barát.
This was a warm and wonderful fantasy, but she could not sustain it for long.
Csodás, szívet melengető fantazmagória volt ez, de sokáig nem élhetett benne.
Klasszikusan paranoiás fantazmagória.
Mr President, the liberal end of history foretold in the nineteen nineties has turned out to be a fantasy.
Az 1990-es években megjósolt liberális történetbefejezésről kiderült, hogy fantazmagória.
fantasy (also: chimera, phantasm, phantom, chimaera)
Ez egy beteges agyrém.
fantasy (also: dazzle, delusion, mirage, phantasm)
fantasy (also: dream, unreality, fantasia)
Some fantasy you're trying to get out of your system?
Valami ábránd, amit ki akarsz hozni magadból?
Of course it was a fantasy to expect that just one planet might prevail against twenty-five million in the Human Consensus.
Hiú ábránd azt hinni, hogy egyetlen bolygó felléphet huszonötmillió másik ellen, hogy hatást gyakorolhat rájuk.
fantasy (also: eccentricity, fancy, fit, whim)
fantasy
fantasy
fantasy
fantasy
fantasy
fantasy
fantasy
fantasy
fantasy
fantasy
fantasy
fantasy (also: hallucination)
fantasy
fantasy (also: vision)
fantasy
fantasy

Synonyms (English) for "fantasy":

fantasy

Context sentences for "fantasy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI walk into that room, I know right away... this is their fantasy, and I become it.
Beléptem abba a szobába, már előre... ez az elképzelésük és én azzá is váltam.
EnglishI tried to keep him out of Central Intelligence's hands with fun and fantasy.
Megpróbáltam tréfával és fantáziával kimenteni a Központi Elhárítás karmaiból.
EnglishIf indeed it had been so with Morgaine, and not a fantasy born of her own imaginings.
Ha ugyan valóban így állt a dolog Morgaine-nal, s nem a képzelete játszott vele.
EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Mindeddig, minden fantasy könyvnek volt térképe, de ezek a térképek statikusak voltak.
EnglishHow much of the wild and disordered dreams were real and how much insane fantasy?
Vad, kusza álmaiból vajon mennyi a valóság, s mennyi az őrült képzelgés?
EnglishFor a moment Morgaine thought, He is not here, it was a dream, it was my own fantasy.
Egy pillanatig azt gondolta: Nincs itt, csak álmodtam, a képzeletem műve volt.
EnglishYet Chris was aware that the fantasy playmate was morbid and unhealthy.
De Chris jól tudta, hogy a képzeletbeli játszótárs morbid és egészségtelen ötlet.
English(DE) Madam President, the control of foodstuffs is a utopian fantasy.
(DE) Tisztelt elnök asszony! Az élelmiszerek ellenőrzése utópisztikus gondolat.
EnglishAn uneven electronic tone behind him interrupted his fantasy -- the comm coming back to life.
Egyenetlen elektronikus hang szakította félbe tűnődését a komegység szólalt meg.
EnglishFirst, an illusion, a fantasy of ordinariness to lull our real prey.
Először egy kis illúzió, hogy a nyugodt környék elaltassa az áldozat éberségét.
EnglishWilbraham Crescent was a fantasy executed by a Victorian builder in the 1880's.
Wilbraham Crescentet egy viktoriánus építész ferde fantáziája teremtette az 1880-as években.
EnglishLike boys they lived briefly in a fantasy of rescue, and power to the good guys.
Akár egy kiskölyök a moziban, úgy beleélte magát a jófiúk sikeres mentőakciójának káprázatába.
EnglishThis was the partner of my fantasy bed, countless times, and I was following like a dog.
Elképzelt ágypartnerem megszámlálhatatlan álomban; követtem, mint a kutya.
EnglishThis is a fantasy borrowed from enthusiasts for a Third World War.
Ezt az elmeszüleményt a harmadik világháború lelkes propagátoraitól kölcsönöztem.
EnglishShe came out of this appalling fantasy to find Gerald yanking at her panties.
A nyomasztó képzelgésből feleszmélve azt tapasztalta, hogy Gerald épp a bugyiját ráncigálja.
English`Deirdre will be just fine, when she learns to tell fantasy from reality.'
Deirdre-nek se lesz semmi baja, mihelyt meg tudja különböztetni a képzelődést a valóságtól.
EnglishKathleen Burke, who lived in this little oasis of fantasy, was a police psychiatrist.
Ebben a fantáziaoázisban lakott Kathleen Burke, aki pszichiáterként dolgozott a rendőrségen.
EnglishFrom downstairs came a scream, imploding his desperate fan-tasy.
A földszintről érkező éles sikoly vetett véget a kétségbeesett fantáziálásnak.
English...distinguishing what's reality from fantasy, so is it possible?
A körülmények miatt nem tudod megkülönböztetni a valóságot a hallucinációtól.
EnglishWith daylight, the exasperation and excitement of the preceding night seemed pure fantasy.
Az éjszaka támadt hirtelen indulatát és dühét most, napvilágnál, valószerűtlennek érezte.