"far away" translation into Hungarian

EN

"far away" in Hungarian

EN

far away

volume_up
I want to be in a Federal institution... far away from Dr. Chilton. far away from Dr.
Egy szövetségi intézetbe akarok kerülni... messze Dr. Chiltontól. messze Dr.
But the girls body was heavy against him, and Middlesbrough was very far away.
De barátnője teste erősen hozzásimult, és Middlesbrough nagyon messze volt.
Far away in the land of my birth, the monks chanted in the Monastery of the Caves.
Messze távol, szülőföldemen a szerzetesek énekeltek a barlangkolostorban.
He was about to be locked in a room far away from his mother, far away from Reggie.
Bezárják egy lyukba, távol az édesanyjától, távol Reggie-től.
Far away in the land of my birth, the monks chanted in the Monastery of the Caves.
Messze távol, szülőföldemen a szerzetesek énekeltek a barlangkolostorban.
My mother stayed far, far away, because she had left me a legacy of suicide.
Az anyám távol, nagyon távol maradt tőlem, mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül.
Far away to the left the river Entwash wound, a silver thread in a green floor.
A távolban, balra, az Entséd kanyargott, mint zöld padlón ezüstfonál.
motyogta Eric a távolban.
Far away stretched a line of houses, with a light here and there in the upper windows.
A távolban egy házsort láttam, egy-egy emeleti ablakban még égett a lámpa.

Similar translations for "far away" in Hungarian

far adjective
far adverb
away adverb

Context sentences for "far away" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFar away, Jesse saw the twinkling lights of Santa Rosa cradled in the dark hills.
Jesse látta a messzeségben Santa Rosa hunyorgó fényeit a hegyek sötét bölcsőjében.
EnglishEllie's people - far away in the dim South - had not been notified of her death.
Ellie rokonait valahol a legsötétebb Délen nem értesítették Ellie haláláról.
EnglishHe sat like a lump of nose putty, staring at something long ago and far away.
Úgy ült ott, mint egy darab gyurma, a tekintete időben, térben messzire révedt.
EnglishIt rose up nearly to his neck before he got too far away for me to see him.
Még nem ért el olyan messzire, hogy ne láttuk volna, de már a nyakáig ért a víz.
EnglishShe thought that she could see a window, as far away as it was, and a gray face.
Úgy látta, mintha egy ablak nyílt volna a végtelen messzeségben, benne egy szürke arc.
EnglishGillian's expression was thoughtful, as if she was looking at something very far away.
Gillian elgondolkodó arcot vágott, mintha valami nagyon távoli dolgot figyelne.
EnglishThe building shook then with the sound of helicopters landing not too far away.
Az épület szinte megrázkódott a közelben leszálló helikopterek hangjától.
EnglishBaxter McLe-more had moved his chair as far away from Fink as possible.
Baxter McLemore olyan messzire tolta a székét Finktól, amennyire csak lehetett.
EnglishBut he knew the garden was impossible, even far away from the reek of the pool.
Persze tudta, hogy a kert még a bűzölgő úszómedencétől távolabb sem alkalmas a napozásra.
EnglishA curious, rather distant smile, as if she was thinking of something far away.
Mosolya kíváncsi volt, és olyan, mintha valami távoli dologra gondolna.
EnglishThe base doors seemed immeasurably far away, but Luke and Callista pushed forward.
Az ajtó rendkívül távolinak tűnt, de Luke és Callista utat vágott a visszavonulók számára.
EnglishFar away, from the deep shadows of the darkly paneled bar, Elliott watched them dancing.
Messzebb, a sötét faburkolatú bár árnyékai között Elliott figyelte, ahogy táncolnak.
EnglishThe soonest time after your jaws is too far away to chomp it, the cook said.
Mihelyt elhordod innen azt a ronda pofádat, hogy ne kóstolhass bele felelte a szakácsnő.
EnglishLuger tossed the hose as far as he could away from the Old Dog's wheels.
Luger amilyen messzire csak tudta ellökte a szivattyút az Old Dog kerekétől.
EnglishThere was 34 Followell Street, where shed stood so often, dreaming of the far away.
Köztük volt a Másik utca 34., ahol olyan sokat ácsorgott és álmodozott távoli vidékekről.
EnglishAnd that's not just in the far-away developing world; that's everywhere.
És ez nem csak a messzi fejlődő világra igaz, hanem a világ minden részére.
EnglishThe front yard is larger than the back, so the rear patio is not far away.
Az elülső rész nagyobb, mint a hátsó, így egészen közel vagyunk a házhoz.
EnglishThe guard at the front, lying on the floor of his office, was too far away to be hurt.
Az épület elején, kuckója padlóján heverő őr távolabb volt annál, mint hogy baja essék.
EnglishFar away he heard Armand's voice: What do I do with you, my beloved?
Valahonnan messziről hallotta Armand hangját: - Mitévő legyek veled, szerelmem?
EnglishThey stood far away on the close-clipped grass, beneath what Aaron called a magnolia.
Félrehúzódtak a rövidre nyírott pázsiton egy fa alá, amelyet Aaron magnóliának nevezett.