"fashion" translation into Hungarian

EN

"fashion" in Hungarian

EN fashion
volume_up
{noun}

fashion (also: craze, go, mode, rage)
volume_up
divat {noun}
We are fashion, trends, diets, cosmetic surgeries, salacious gossip-- that's Composure.
Divat, trendek, fogyókúra, szépségplasztika, szaftos pletykák... ez a Nőmérő.
Both had trimmed their hair in deference to corporate fashion.
Hajukat mindketten rövidre vágták, üzleti divat szerint.
Once Italy exported fashion; nowadays it exports racism.
Valaha Olaszország a divat forrása volt a világban, ma a rasszizmus forrása.
fashion (also: custom, habit, institution, mode)
Native-fashion, he curled himself up on a stripped cot and went to sleep.
Bennszülött szokás szerint összekuporodott egy csupasz tábori ágyon és elaludt.
And for the folk of the hills she is queen, too, whoever may sit on the throne in the Roman fashion.
És a dombvidék népe számára is Morgaine a királynő, bárki üljön is a trónon római szokás szerint.
In those days, in France, they were already writing couplets about the new fashion, the Frimacons.
És ahogy belemelegedett, szokás szerint átváltott lassanként az egyes szám első személyű elbeszélésre.
fashion (also: method, mode, sort, style)
volume_up
mód {noun}
The only way to prove these ideas was to construct an artificial chromosome with those genes in them, and we had to do this in a cassette-based fashion.
Az egyetlen mód ezen elképzelések bizonyítására az volt, hogy előállítunk egy mesterséges kromoszómát azokkal a génekkel, és ezt egy kazetta alapú vonalon kellett megcsinálnunk.
The word Monk had used gave the game away, and the fact that he would use it in a joking fashion indicated he was suggesting a brief truce in the Cold War.
A váltóállítás szó felfedte a lapokat, s az a tréfás mód, ahogyan az amerikai használta a kifejezést, azt jelezte: átmeneti időre békét ajánl a hidegháborúban.
fashion (also: cut, cutting)
fashion (also: skin)
volume_up
fazon {noun}

Synonyms (English) for "fashion":

fashion

Context sentences for "fashion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe'd been in a hut once, with the man who'd delivered them in just that fashion.
Valaha járt egy kunyhóban, melynek gazdája ugyanebben a modorban szólt hozzá.
EnglishA suitable Letherü prayer, though none would utter it in such a bold fashion.
Ez igazi lether ima lett volna, bár senki sem merte ilyen nyíltan megfogalmazni.
EnglishAllow me once more to use the word fusion and in a slightly different fashion.
Engedd meg, hogy ismételten a fúzió szót használjam, kissé árnyalt értelemben.
English(PT) Mr President, Parliament needs to interpret Democracy in a democratic fashion.
(PT) Elnök úr a Parlamentnek a demokráciát demokratikus módon kell értelmeznie.
EnglishThe first looked at me again in that uncannily calm fashion and then plunged forward.
Az első megint rám nézett azzal a hátborzongató nyugalommal, aztán előrelendült.
EnglishOh, how well I knew this fashion of painting; oh, how well I knew this countenance.
Ó, milyen jól ismertem ezt a stílust, ó, milyen jól ismertem ezt az ábrázatot!
EnglishHowever, we must act on all fronts at once in a consistent and determined fashion.
Minden fronton egyszerre kell azonban fellépnünk, következetes és határozott módon.
English'That pedigree I will give thee now - in my own fashion and some hard words as well.'
- A családfát - a magam módján - most odaadom neked, meg néhány kemény szót is.
EnglishHe was richly dressed in the Roman fashion, and he was clean-shaven, too, like a Roman.
Pompás, római divatú ruhát viselt, s szintén római módra simára volt borotválva.
EnglishSo, tell me, what fashion of robots are you? he asked the two newcomers.
Szóval, áruljátok el, miféle robotok vagytok? kérdezte a két újonnan érkezettől.
EnglishAn aged concierge admitted them and greeted Fournier in a surly fashion.
Egy koros házmester engedte be őket, aki kényszeredetten köszöntötte Fournier-t.
EnglishThen he stood before the fire and looked me over in his singular introspective fashion.
Ezután a kandalló elé állt, és a maga különös, fürkésző módján méregetni kezdett.
EnglishShe wore her coat and had one of Spade's overcoats wrapped cape-fashion around her.
Rajta volt a kabátja, és Spade felöltőjét pokrócszerűen maga köré csavarta.
EnglishI'm the prisoner of capricious fashion and am actually quite plain tonight.
Rabszolgája vagyok a szeszélyes divatnak, és ma este még egyszerűen is öltözködtem.
EnglishNone of us really extends the golden rule in truly diffuse and universal fashion.
Egyikünk sem terjeszti ki az Aranyszabályt egy valóban széleskörű és egyetemes szokássá.
EnglishBut a bar in the head took fashion sense to excess by any standard of measure.
De egy, a homlokából kiálló vasrúd nos, ez olyan divathóbort, amire mindenki felfigyel.
EnglishNowadays we have revues, and the country squire has died out of musical fashion.
Ezeket és különféle egyéb ügyeket forgatva a fejemben, gépiesen végigjártam a betegeimet.
EnglishSir Tusk, knowledge will not save you if you blunder around in your usual fashion.
Agyar Úr, a tudás nem ment meg, ha a szokásos stílusodban baklövést baklövésre halmozol.
EnglishThese are the priorities, and it must be done in a cooperative fashion.
Ezek a kiemelt célok, és elérésükhöz az együttműködési módozatot kell választani.
EnglishDisplay what remains of him in the usual fashion and go on with your task.'
A maradványait a szokásoknak megfelelően tüntessétek el, és folytassátok az utatokat.