EN

to fasten [fastened|fastened] {verb}

volume_up
to fasten (also: to confine)
A single door opened through the bars, fastened in pace by hinges on one side and a massive key lock on the other.
A rácson egyetlen ajtó nyílt, amelyet az egyik oldalán zsanérok, a másikon kulcsra járó, tömör zár rögzített.
(b) each eyelet in a seal shall be of size corresponding to that of the fastening used, and shall be positioned so that the fastening will be held firmly in place when the seal is closed;
b) a zárban levő minden egyes fűzőgyűrű méretét egyeztetetik a használt vámzárzsinórral, és úgy helyezik el, hogy a zár lezárásakor a vámzárzsinór szorosan a helyén maradjon,
to fasten (also: to button)
to fasten (also: to close, to lock)
to fasten (also: to lock)

Context sentences for "to fasten" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut when she went to fasten her gown, her breasts were still sore and aching.
De amikor be akarta fűzni a ruháját, a keble még mindig duzzadt volt, és fájt.
English[Stewardess] The captain is anticipating turbulence... and has turned on the fasten seat belt sign.
A kapitány turbulenciára számít... és bekapcsolta a biztonsági öv-ek lámpát.
English`Do as you like,' she breathed into my ear as I bent down to fasten her pearl buttons.
Tedd, amiben kedved telik lehelte a fülembe, amint lehajoltam, hogy gyöngyházgombjait begomboljam.
EnglishBut it was the witch who bade her fasten a scrap of undergar- ment to the rough edge of the stone sill.
A boszorkány arra kérte, hogy fehérneműjének egy darabját tegyék a durva párkányra.
EnglishThere was a scraping at the library door as unwieldy claws tried to fasten on the handle and turn it.
Az ajtón kaparásztak; egy járatlan karom próbálta megfogni és elfordítani a kilincset.
EnglishAnd then he would write a letter and fasten it to the crow's leg.
...Ha szerencséje lesz, és sikerül varjút fognia, írhat majd levelet, és rákötheti a lábára.
EnglishThe window had a series of gauzy curtains he could fasten over it, but he usually left those gathered to each side.
A kerek ablak a behemotaurusz orrfelületét borító, lankás lebenyrengetegre nézett.
EnglishDrivers, no matter how experienced, should always fasten their seatbelts.
A kormány mögött ülő sofőrök a több éves tapasztalat ellenére, minden esetben be kell, hogy kapcsolják biztonsági öveiket.
EnglishBut all the same, his indignation revived what did he mean, trying to fasten a murder on me?
De azért mondta újból fellángoló méltatlankodással micsoda dolog az, hogy a gyilkosságot az én nyakamba akarta varrni?
EnglishThe captain has turned on the fasten seat belt sign!
A kapitány bekapcsolta a biztonsági öv jelzőt!
EnglishTo fasten your seat belt, insert the metal fitting.
Az öv becsatolásához tegye ebbe a fémnyelvet.
EnglishFasten your seatbelt, and fasten it tight.
A biztonsági öveket kéretik becsatolni!
EnglishSir, fasten your seatbelt, please.
Kérem, uram, kapcsolja be a biztonsági övet!
EnglishWhen he stopped at the curb and Tess got in to fasten her seatbelt, she noticed that his creased brow was beaded with sweat.
Amikor megállt a járdasziget mellett, és Tess beszállt, feltűnt neki, hogy a férfi homlokán verejtékcseppek csillognak.
EnglishRemain seated until the aircraft has come to a complete stop and the captain has turned off the fasten seat belt sign.
Kérem maradjanak ülve, amíg a repülőgép teljesen meg nem áll,.. és a kapitány ki nem kapcsolja a "Öveket bekapcsolni" jelzést.
EnglishFasten his belt, then your own.'
Szorítsd meg az övét, azután a magadét is.
EnglishBrother Louis had come and gone, but he hadn't dared to try and fasten the chain around Mrs.
Nem vállalkozott arra, hogy visszacsatolja Mrs. Coulter láncát, a függő az asszony fejénél hevert a párnán.
EnglishOkay, guys, fasten your seat belts.
Oké srácok, kapcsolják be az öveket.
EnglishSir, please fasten your seat belt.
Uram, kapcsolja be a biztonsági övet.
EnglishDid you fasten all the windows?
Other dictionary words