EN

fastening {noun}

volume_up
fastening (also: bolt, bolting, fastener, finger)
fastening (also: bolt, fastener, latch, valve)
fastening (also: fly)
It looked like the coarsest kind of sacking, had no ornamentation of any kind, and no apparent fastening or seams.
A legdurvább zsákvászonra emlékeztetett, semmiféle díszítés nem volt rajta, és sehol sem látszott varrás vagy gombolás.
fastening (also: latch, lock, snap, occlusion)
(b) each eyelet in a seal shall be of size corresponding to that of the fastening used, and shall be positioned so that the fastening will be held firmly in place when the seal is closed;
b) a zárban levő minden egyes fűzőgyűrű méretét egyeztetetik a használt vámzárzsinórral, és úgy helyezik el, hogy a zár lezárásakor a vámzárzsinór szorosan a helyén maradjon,

Synonyms (English) for "fastening":

fastening

Context sentences for "fastening" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere, that will hold-hand me the silver pin, she said, fastening up the braids.
- Így ni, az ezüsttű most már megtartja - mondta, megtűzve a fonatokat.
EnglishShe was fastening the hood of her warmest cloak when the abbess entered.
Éppen a legmelegebb köpenye csuklyáját kötötte a fejére, amikor az apátnő belépett.
EnglishShe sat up, drawing her gown toward her, fastening it over her shoulders with shaking fingers.
Morgaine felült, magára húzta köntösét, reszkető ujjakkal megkötötte a vállán.
EnglishAlacrity handed Floyt an elastic, pouchlike affair with a fastening strap.
Tessék Alacrity egy elasztikus, rögzítőpánttal ellátott zsebszerű valamit nyújtott Floytnak.
EnglishI stood up and hastily put on the shirt, fastening the buttons with a speed that dazzled them.
Felálltam, belebújtam az ingbe, és olyan gyorsan begomboltam, hogy nem győztek bámulni.
EnglishBut Peter with John, fastening his eyes upon him, said: Look upon us.
A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük.
EnglishHis strong hands worked frantically at the ancient catch, pushing at it and loosening the fastening.
Erős keze fürgén dolgozott az ósdi záron, benyomta és meglazította a nyelvet.
EnglishAnyway, I don't see why you're so set on fastening it on her.
- Egyébként egyáltalán nem értem, miért akarod annyira a nyakába varrni ezt a dolgot.
EnglishBut Allanon's hands closed over his own like iron locks, fastening them tightly to the failing Staff.
Ám Allanon vaskézzel szorította a démon mancsát, és rásajtolta a lehanyatló jogarra.
EnglishAlacrity was fastening on a helmet as he eyed a selection of mitts.
Alacrity a sisak felkapcsolása közben már a kesztyűket nézegette.
EnglishShe too appeared paralyzed except for her eyes, breaking away from Mona suddenly and fastening on me.
Váratlanul eltépte a pillantását Monától, és engem kezdett bámulni.
EnglishAnd he hath taken the same out of the way, fastening it to the cross.
A követelményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte.
EnglishI'm not fastening it on her - but I've got to start somewhere.
- Nem varrok semmit a nyakába, de valahonnan el kell indulnom.
EnglishWe must go down, said Gwenhwyfar, and tied on her pockets at her waist, fastening her keys to her girdle.
- Le kell mennünk - mondta Gwenhwyfar, és az övére kötötte zsebeit, kulcsait az övre erősítve.
EnglishTwo slaves came timidly, hastily washing my feet and fastening on my sandals, Above me Flavius looked at the pages.
Félénken bejött két rabszolga, sietve megmosták a lábamat, és felkötötték a szandálomat.
EnglishThere was nothing unusual about the man except the way his eyes flicked around, finally fastening on Hari.
Mielőtt elérhette volna a hangfüggönyöket, egy férfi toppant elé a függönyök csontszínű ragyogásából.
EnglishSome things came up,' Sparhawk said, fastening
Sparhawk hozzáerősítette a férfi fekete palástját a vállvérthez.
EnglishShe leaped, fastening her sharp teeth in the guard's leg.
Ugrott, éles fogait az őr lábszárába mélyesztette.
English( C ) THE METHOD OF FASTENING AND UNFASTENING THE BUCKLE ;
c) a csat rögzítésének és kioldásának módszere;
EnglishI think now he wanted to have a look at the fastening.
Most már azt hiszem, a zárat akarta kitapasztalni.