EN fatigue
volume_up
{noun}

The stress was bleeding off now, to be followed as usual by elation and fatigue.
Kezdett elmúlni a feszültség, és a szokásos fáradtság járt a nyomában.
In mo- ments of pure fatigue, a dread gripped her.
Időnként halálos rémület rohanta meg a fáradtság pillanataiban.
He wrote twenty of them before fatigue finally settled in.
Mintegy húszat írt meg, mire erőt vett rajta a fáradtság.
fatigue
Fáradt, fájdalmas volt a tekintete.
The usual muddle of thoughts in a fatigued brain, he recognized.
A fáradt elme kalandozásai, kanyarodtak vissza a gondolatai Cathyhez.
Brookida is fatigued, so I've lashed him under an airdome.
Brukida fáradt, úgyhogy beraktam egy légkupola alá.
Her voice was frail; eroded by heat, wind and fatigue.
Hangja törékeny volt, elemésztette a hőség, a szél és a kimerültség.
Twenty per cent of accidents are due to fatigue.
A balesetek húsz százaléka következik be a kimerültség miatt.
All the fatigue had been wiped off his face in a moment.
A kimerültség egy másodperc alatt elillant az arcáról.
fatigue (also: pains, trouble)
A degree of fatigue in this area has become noticeable during the last year.
Tavaly már a fáradság jelei kezdtek mutatkozni e téren.
His fine-lined face showed fatigue, but he seemed in no way disturbed by the inspector's visit.
Finom ráncokkal barázdált arcán fáradság honolt, de láthatóan nem zavarta meg a nyomozó látogatása.
fatigue
fatigue
fatigue (also: fatigue duty)
fatigue (also: swelter)
volume_up
strapa {noun}
fatigue

Synonyms (English) for "fatigue":

fatigue

Context sentences for "fatigue" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe old King lifted his head from his work, rubbing his eyes reddened with fatigue.
Az öreg király fölemelte a fejét, és megdörzsölte fáradtságtól vörös szemét.
EnglishSpent, they lay, limbs twined, caressing each other in a pleasant fatigue.
Kimerülten feküdtek aztán, egymást átölelve, simogatva, kellemes bágyadtságban.
EnglishGael was still on duty, his face drawn with fatigue and his eyes troubled.
Még mindig a fáradtságtól beesett arcú, űzött tekintetű Gael volt szolgálatban.
EnglishFatigue was the worst enemy of men, even worse than the dull pain in his hand.
Meg kellett volna rendülniük, de ehelyett Qati kárörvendően felkiáltott:
EnglishThe life had gone from the witch's voice; she spoke as one drugged with fatigue.
Minden élet elszállt a hangjából; úgy beszélt, mint akit láz gyötör.
EnglishMehta, who was already worked to fatigue by the nights admissions.
Megtalálták dr. Mehtát, aki már alig állt a lábán a sok munkától.
EnglishHari knew it was a mere momentary glandular joy, overlaying a deep fatigue.
Hari kihasználta a fáradtságot feledtető új erőforrást: átvezette a pánzt a széles pázsiton.
EnglishMarket fatigue is a cause for concern and this must be examined in detail.
A piac kimerültsége aggodalomra ad okot, ezért alaposan meg kell vizsgálnunk ezt a tényezőt.
EnglishHer knees ached from fatigue, and her throat was parched with thirst.
Térde reszketett a fáradtságtól, és a szomjúság megtüzesítette leheletét.
EnglishFatigue was quickly gaining on us; the adventure had been worth it, but we were paying the price.
Izgalmas kaland volt, de a pihenésre szánt időnkből kellett megfizetni érte.
EnglishIn general, any fatigue or weight loss, weight gain, any change in your vision?
Fáradtságérzet, súlyveszteség, súlygyarapodás, látásromlás?
EnglishWhen he stepped out and turned the flow off, his head buzzed with heat, whisky and fatigue.
Amikor kilépett és elzárta a csapot, zúgott a feje a melegtől, a whiskytől és a fáradtságtól.
EnglishUp the meadow, not fifty yards distant, came Ossip and Sammikin, both now barely able to run for fatigue.
Az úton Ossip és Sammikin közeledtek; a kimerültségtől már futni is alig bírtak.
EnglishDough fatigue set into the piece of bread I was using to fan the soup, and it fell apart.
A legyezként használt kenyérszeleten végül ert vett a tésztafélék anyagkifáradása, és szétesett.
EnglishThe skin was an ashen grey and there were dark rings of fatigue or pain beneath the eyes.
A bőre hamuszürke volt, a szeme alatt kimerültségről vagy testi kínokról árulkodó fekete karikák.
EnglishOrtiz saw the fatigue written on the man's face, thouj) he displayed it no other way.
Fiatal társától eltérően, úgy tűnt, az Íjász egyszerűen nem veszi fel az ilyesfajta emberi problémákat.
EnglishIt is senseless, on the contrary, to expose yourself voluntarily to useless fatigue and vain sufferings.
Esztelenség viszont önként haszontalan fáradalmakat és hiábavaló szenvedést vállalni.
English(SK) We have heard words such as enlargement fatigue, crisis or the need for consolidation.
(SK) Többen a bővítésbe való belefáradást, a válságot és a megszilárdítás szükségességét emlegették.
EnglishHis fatigue brought faint spots of light dancing on his retina.
A fáradtságtól már homályos fényfoltok ugrándoztak a szeme előtt.
EnglishPage looked considerably older, her taut face almost skeletal from fatigue.
A mellette ülő Mrs. Page sokkal idősebbnek látszott, mint korábban, az arca beesett a fáradtságtól.