"feeling heart" translation into Hungarian

EN

"feeling heart" in Hungarian

EN feeling heart
volume_up
{noun}

feeling heart

Similar translations for "feeling heart" in Hungarian

feeling noun
feeling adjective
Hungarian
to feel verb
Hungarian
feel noun
heart noun

Context sentences for "feeling heart" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe steadied himself a little, laying his face against the cold stone, feeling his heart pounding.
Arccal a hideg kövön, vadul kalapáló szívvel megpróbálta összeszedni minden erejét.
EnglishAnd you end you end up following your heart and feeling very fulfilled.
És végül a szívünket követjük, és elégedettek leszünk.
EnglishThe feeling that his heart was pumping air instead of blood.
Mintha már a szíve is levegőt pumpált volna bele, nem vért.
EnglishBut now I desired the welfare of all mankind and could, with a feeling heart, forgive my worst enemies.
De most az egész emberiség jólétét kívánom, és érző szívvel meg tudnék bocsátani legrosszabb ellenségeimnek.
EnglishShe screamed, feeling her heart trying to tear itself loose of its plumbing, cram itself into her throat, and strangle her.
Jessie felsikoltott, azt hitte, a szíve kiszakad a helyéről, és a torkába szökik, hogy megfojtsa.
EnglishI think Tolar's faking, and I've got a weird feeling his fake heart attack is somehow related to me.
Szerintem Tolar csak eljátssza ezt a szívrohamot, és az a fura érzésem van, hogy ez a színjáték valamiképpen összefügg velem.
EnglishFor all my air of mystery, I have a feeling heart.
- Játszom a titokzatost, de érző szívem van.
EnglishSolemnly, feeling her heart rising within her, she waved back, and spun from the win-dow in sudden fierceness.
Ünnepélyes mozdulattal - érezve, hogy szíve megdobban az izgalomtól - visszaintett és hirtelen hevesen elfordult az ablaktól.
EnglishBut Hope squatted for some time beside him, feeling her heart pound and confusing her pulse with his own.
- Apró sóhajtás hallatszott, amilyet illendőségből sem kell visszafojtani, de Hope még ott guggolt, mert nem tudta, a maga szíve dobogását érzi-e vagy Orenét.
EnglishI sat for a second, feeling my heart race, feeling my back complain about the position it had been in for so long.
Egy pillanatig ülve maradtam, éreztem, hogy hevesen ver a szívem, éreztem, hogy a hátam méltatlankodik, amiért sokáig ilyen testhelyzetben kellett lennie.
EnglishThe best thing to do was to ignore this leaden feeling about the heart and rely on their common sense, their daylight sanity.
Nem tehet most jobbat, mint hogy elfeledkezik arról az ólomsúlyról, amely a szívét megülte, s megbízik a józan eszükben, nappali egészséges ítéletükben.
EnglishAnd may a miraculous anemone blossom on the sand sprinkled with the blood of Thais, that those who see the flower may recover purity of heart and feeling.
És csodálatos kökörcsin fakadjon a homokban, amelyet Thaisz vére öntözött, hogy mindenki, aki látja ezt a virágot, ismét megtalálja szívének és érzéseinek tisztaságát!
EnglishShe lay like death, and Morgaine, feeling her heart slowing to stillness, thought, I must let her go even into the shadow of death if that is the will of the Goddess ...
Halotti nyugalomban feküdt, és Morgaine, akinek végre normálisra lassult a szívverése, azt gondolta, El kell őt engednem akár a halál árnyékába is, ha ez az Istennő akarata...