"fetch" translation into Hungarian

EN

"fetch" in Hungarian

EN fetch
volume_up
{noun}

fetch (also: artifice, dodge, fake, feint)
volume_up
csel {noun}
fetch (also: distance, interval, offset, range)
volume_up
trükk {noun}

Synonyms (English) for "fetch":

fetch

Context sentences for "fetch" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCaddy, fetch my ball in under ten seconds and there's a quarter in it for you.
Labdaszedő, hozza a labdámat, szedje a lábát, és egy negyeddolláros üti a markát.
English`I'll fetch the executioner myself,' said the King eagerly, and he hurried off.
- Majd magam megyek a bakóért - mondta a Király lelkendezve, s máris elrohant.
EnglishThere's no certainty where (he body would fetch up or if it would fetch up at all.
Nem lehet biztosan megmondani, hol fog kikötni, vagy hogy partra jut-e egyáltalán.
EnglishI'll fetch them, the clerk said helpfully, heading back into the work area.
- Máris hívom őket - felelte a recepciós segítőkészen, és már el is tűnt hátul.
EnglishThey were interrupted by Miss Bennet, who came to fetch her mother's tea.
A beszélgetést Jane szakította félbe, aki bejött, hogy anyjának felvigye a teát.
EnglishHe immediately offered to fetch her others - all that his library afforded.
Bingley rögtön ajánlkozott, hogy hoz még néhányat, amit csak a könyvtárában talál.
EnglishHi, Pat, she called as she heard him entering the side door, fetch Mitzi.
Te, Pat szólt ki Patrieknak, aki épp bejött az oldalsó ajtóm , hívd be Mitzit.
EnglishGive it a yank, Annias, and send some toady to fetch the Prince Regent.
Rángassa meg, Annias, aztán szalajtson egy talpnyalót, hogy hozza ide a régenst.
EnglishTell him to fetch you in one hour, and he'll time it down to the second.
Ha az ember azt mondja neki, szóljon egy óra múlva, ő percre pontosan szólni fog.
EnglishAs soon as the sun Was up... the Witch made Gretel fetch the Wood and kindle a fire.
" Amikor a nap felkelt... "a boszorkány megkérte Gretel-t, daraboljon fát a sütéshez.
EnglishBut be good Sméagol and fetch me the herbs, and I'll think better of you.
De légy jó, Szméagol, és hozzál füveket, mindjárt jobb szívvel leszek hozzád.
EnglishFetch her, for Christ's sake, or she'll be there forever, like the others.
Hozd ki, az Isten szerelmére, különben ott marad mindörökre, mint a többiek.
EnglishOnly a man who's still in love (or thinks he is) can fetch a sigh that deep.
Csakis aki a szerelmét félti, mert félti máig, annak eshetik le ekkora sajt a polcáról.
English'Go and fetch Saruman, since you have become his footman, Gríma Wormtongue!'
- Menj, és hívd Szarumánt, Kígyónyelvű Gríma, Szarumán lakája - mondta Gandalf.
EnglishShe called a servant to fetch fresh bolsters, a blanket or two from the store.
Elküldött egy szolgát friss párnákért meg néhány takaróért a raktárba.
EnglishMorgaine asked one of Cai's helpers around the castle to fetch her harp from her chamber.
Morgaine megkérte Cai egyik emberét, hogy hozza elő a szobájából a hárfáját.
EnglishHad Rafe left her here in the shelter of the cave while he went to fetch help?
Talán Rafe itthagyta a barlang védelmében, míg maga segítségért ment?
EnglishI taught him to fetch my slippers and, I mean, he was like a brother.
Még arra is megtanítottam, hogy hozza oda a papucsom, olyan volt mint egy testvér.
EnglishJuhen and Mary Beth arrived at Riverbend just as messengers were being sent to fetch them.
Julien és Mary Beth akkor érkeztek Riverbendbe, amikor éppen küldeni akartak értük.
EnglishWill you be kind to the lady from the Hereafter, while I fetch bread and milk?
Vigyázol az Ideátról érkezett úrnőre, amíg hozok kenyeret meg tejet?