EN fey
volume_up
{adjective}

1. general

fey (also: damned, deuced)
Your daughter is Suldrun the Fair, and she is fey!
Lányod, a tiszta Suldrun elátkozott!
fey
fey
volume_up
kótyagos {adj.} [coll.]
He plunged deep through the Lake of Dreams, and as he stood on the bottom, his lungs at ease by virtue of the charm, he marveled at the fey place he had come upon.
Mélyen alámerült az Álmok Tavába, és ahogy az alján állt, és tüdeje pihenhetett a varázslat jóvoltából, rácsodálkozott a kótyagos helyre.
fey
He was young and diminutive, with fey eyes behind steel-rimmed spectacles.
Fiatal volt, és apró, a fémkeretes szemüveg mögött túlvilági szemekkel.
fey

2. Scottish English

fey (also: moribund)

Synonyms (English) for "fey":

fey

Context sentences for "fey" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'm not thinking of her being 'fey' or having a premonition.
- Nem úgy gondoltam, mintha az áldozatnak előérzetei, balsejtelmei lettek volna.
EnglishA limitless, rust-colored plain, spread under a fey red sun, vanished.
A határtalan, rozsdavörös alkonyi síkság látványa elenyészett.
EnglishAnd the key detail of this is that Fey's scripts weren't written by her and they weren't written by the SNL writers.
És a kulcs itt az, hogy Fey szövegeit nem saját maga írta, sem a műsor írói.
English. ... now he is fey, he sees his own death, and I see it too ...
Kevin a halálára vár, látja a halálát, és én is látom...
EnglishCorso had the fey brown eyes of an old red fox, but he kept his intelligence under wraps.
Igazi New Yorki-i tengerimalac volt, de az élénken csillogó barna szempár mögött félelmetes intelligencia rejtőzött.
EnglishDread was round him, and enemies before him in the pass, and his master was in a fey mood running heedlessly to meet them.
Körülötte iszonyat, előtte a hágón az Ellenség, gazdája meg mint a bolond rohan a karjába.
EnglishThe rain, it’s got me in a fey mood.
- Az eső lehet az oka, hogy ennyire borúlátó hangulatba kerültem.
EnglishNow that's honesty and integrity, and it's also why Fey's performances left such a lasting impression.
Nos ez az őszinteség és becsületesség, és ez az oka annak, hogy Fey alakításai ilyen maradandó benyomást keltettek.
EnglishHari moved closer, overcoming a fey reluctance.
Hari leküzdötte vonakodását, és közelebb lépett.
EnglishEmer, whose fey gaze had not wavered from Carse since the beginning of the parley, came to his side now, laying her hand on his.
Emer, akinek tekintete a tárgyalás kezdete óta megbabonázottan szegeződött a földlakóra, most hozzálépett, megérintette a kezét.
EnglishI thought this of her: that she resembled gentle Ophelia in Hamlet, who became fey and lyrical when life was too cruel to bear.
Azt gondoltam, a szelíd Opheliához hasonlít a Hamlet-ben, aki eszelősen lírai lesz, amikor a kegyetlen életet már nem tudja elviselni.
EnglishFey is the word for it, isn't it?
EnglishThere was a touch of the fey, of the elfin, about her, as though she lived in the human world by courtesy and could leave it any time she chose.
A lányba szorult egy kevés a lidércekből, tündérekből; olybá tűnt, szívességből tartózkodik csak az emberek világában, melyet elhagyhat, mihelyt kedve tartja.