EN fiddling
volume_up
{adjective}

1. general

fiddling (also: barren, futile, helpless, idle)
fiddling
fiddling
fiddling
fiddling

2. music

fiddling
fiddling
fiddling

Context sentences for "fiddling" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey wonder if he's been doing a little fiddling and salting away - so they check up.
Kíváncsiak, nincs-e valami susmus a dologban, ezért utánanéznek egynek s másnak.
EnglishThe Agency Buick slid into its spot, and Ryan got out, fiddling with his keys.
Ráadásul piszok jó sofőr volt - mint mindig, most is időben tette ki a pincegarázsban Ryant.
EnglishAfter two or three minutes of fiddling with the focus-knob, Huddie gave up.
Miután két-három percig babrált a fókuszbeállítással, Huddie föladta.
EnglishThey seemed to be doing something, fiddling with something, and Owen had a horrible premonition.
Úgy tűnt, csinálnak valamit, valamivel matattak, és Owennek szörnyű előérzete támadt.
EnglishA little more fiddling around with Article 136 is not an answer.
Nem válasz az, hogy barkácsolgatunk még egy kicsit a 136. cikk háza táján.
EnglishHe stopped fiddling the controls and turned to me in disbelief.
Abbahagyta a vezérlőberendezések babrálását és elképedve felém fordult.
EnglishYou could be killed, fiddling with electricity, declared Celia.
- Bele is halhatsz, ha az elektromossággal fusizol! - közölte Celia.
EnglishIn one corner of the room, Pop was bent at the waist, his back to us, fiddling with something.
A szoba egyik sarkában Pop bütykölt guggolva valamit a sarokban.
EnglishThe orchestra was fiddling away at the lively ditty that would accompany the acrobats.
A zenekar a mutatványt kísérő vidám dalocskát cincogta.
EnglishMaybe I will, he said, turning to the radio and fiddling with it.
Danny nyelt, és a falat szárazon, nehezen csúszott le a torkán.
EnglishHe thinks he's going to have my fingers fiddling about in his pie.
Meggyőződése, hogy mindenáron bele akarok köpni a levesébe.
EnglishHe stood at the writing table a minute or two, fiddling with the pen tray on the left of the blotter.
Egy-két pillanatra megállt az íróasztalnál, és az itatós baloldalán levő tolltartó tálkával babrált.
EnglishHarry Gaunt stopped fiddling with his pipe, which he never smoked indoors but used like an actors prop.
Harry Gaunt abbahagyta pipája babrálását; sose szívta, csak amolyan színészi kellékként használta.
EnglishNow he went to the driver's door and climbed into the Chevy, where Tina was fiddling with the heater.
Most odalépett a vezetőülés ajtajához, és beszállt a Chevybe, ahol Tina éppen a fűtést kapcsolta be.
EnglishThen she raced to the next TIE bomber and opened up its launcher, fiddling with the full rack of concussion missiles.
Munkája végeztével a következő bombázóhoz sietett, majd sorban végigjárta mindegyiket.
EnglishI Bert was fiddling with the breech mechanism as I came up.
Bert éppen a zárszerkezetet piszkálta, amikor odaértem.
EnglishTwo uniformed men were anxiously fiddling with the control consoles beneath a series of twenty wall-mounted video displays.
A falra szerelt videók kijelzőin most is csupán rángatózó vízszintes vonalak látszottak.
EnglishWell, I know you're interested in money and fiddling with your guns, but when it comes to anything else, I'm stumped.
Na jó, tudtommal a pénz, a fegyverekkel babrálás érdekel, de ha másról van szó, zavarban vagyok.
EnglishHe knew the nurse was fiddling with the IV again.
Az ápolónő megint az infúzióval matat.
EnglishIf we let the government office have their way we'd be lost in the sand while they're fiddling with their abacuses.
Ha pedig a hatóságra hagyatkozunk, azok addig-addig csűrik-csavarják a dolgot, amíg közben eltemet bennünket a homok...

Other dictionary words