EN fill
volume_up
{noun}

So we put a little ink in each balloon before filling it.
Ezért feltöltés előtt egy kis tintát tettünk minden ballonba.
fill

Context sentences for "fill" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe had two and a half hours to fill before she had to leave for the hotel again.
Két és fél órát kellett eltöltenie valahogy, mielőtt újra visszaindul a hotelbe.
EnglishAt this point, I really don't need his testimony, but I need to fill some time.
Valójában nincs is szükségem a vallomására, de valahogy ki kell töltenem az időt.
EnglishEndless trenches, quicklime- covered corpses, bulldozers poised to fill in dirt.
Végtelen árkok, oltatlan mésszel leöntött hullák, földet túrni készülő buldózerek.
EnglishI got the pipe out of my pocket and went over to fill it at the can of tobacco.
Kivettem a zsebemből a pipámat, és odamentem, hogy megtöltsem a dohányosdobozból.
EnglishNow, my overpaid lawyer here will fill you in on his description and whereabouts.
A túlfizetett ügyvédem tájékoztat a személyleírásáról és a tartózkodási helyéről.
EnglishIndeed my shock was so great that I could not for a moment fill my lungs with air.
Annyira megrendültem, hogy egy darabig nem tudtam teleszívni a tüdőmet levegővel.
EnglishTo add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box.
A Kitöltőkarakter mezőben választva felvezető pontozást adhat a tabulátorhoz.
EnglishWhen my plate is empty, I fill it for the second time and again hide on the patio.
Miután kiürül a tányérom, másodszor is megtöltőm, és ismét elbújok a teraszon.
EnglishHe was appointed by the governor to fill the unexpired portion of Dauvin's term.
A kormányzó őt jelölte ki arra, hogy töltse ki Dauvin megbízatásának hiányzó részét.
EnglishIt was a deep angry roar that grew in volume till it seemed to fill the night air.
A mélyen zengő, dühös ordítás ereje addig fokozódott, amíg betöltötte az éjszakát.
EnglishHe seemed to fill the room with chest and shoulders and arms, a massive presence.
Izmos testével, széles vállával, erős egyéniségével megtöltötte a helyiséget.
EnglishIn the summer tourist season, there are enough people here to fill Wembley Stadium.
Nyáron, a turistaszezonban annyian vannak, hogy a Wembley stadiont is megtöltenék.
EnglishThey drank their fill; but, having no containers, they could take nothing with them.
A vándorok teleitták magukat, ám edények híján egy cseppet sem vihettek magukkal.
EnglishYou must let the magic fill you and reveal to you the truths in your own life.
Hagynod kell, hogy a varázserő betöltsön, felmutassa neked életed igazságait.
EnglishYou certainly made nice time over here, I said, and started to fill a pipe.
Maga hamar utolért, mondhatom jegyeztem meg, miközben a pipám töltéséhez fogtam.
EnglishHer mouth fell open: she made a desperate effort to fill her lungs with air.
Szája tátva maradt, kétségbeesetten erőlködött, hogy megtöltse levegővel a tüdejét.
EnglishAfter they had eaten their fill, they ran again, racing the moon to the horizon.
Miután ettek, ismét futásnak eredtek, űzőbe vették a holdat a láthatáron.
EnglishAll at once the flat odor seemed to fill her nose, thick and bland and sickening.
Gyorsan kihalászta a bugyit, és az a tompa szag ismét orrlyukaiba hatolt.
EnglishDraws a rounded rectangle with a fill where you drag in the current document.
Lekerekített sarkú, kitöltött téglalapot rajzol az aktuális dokumentumban.
EnglishSelect the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.
Válassza ki a kijelölt rajzobjektumra alkalmazni kívánt kitöltési típust.