"find" translation into Hungarian

EN

"find" in Hungarian

EN find
volume_up
{noun}

After all these years, Lawrence Stratford was on to a major find.
Ennyi év után Lawrence Stratford fontos felfedezés előtt állt.
He knew better than Penkawr the importance of this find.
Tisztábban látta a felfedezés jelentőségét Penkawrnál.
Hadd ízlelgesse a felfedezés örömét.
find (also: finding, waif)
volume_up
lelet {noun}
Next it was an archaeological find of priceless Olmec figurines.
Ezt egy régészeti lelet követte: felbecsülhetetlen értékű olmék szobrocskák.
- Ez egy nagyon fontos tudományos lelet, Mariana.
This report recommended that this find at Lismullen be excavated and preserved by record.
Ez a jelentés azt ajánlotta, hogy a lismulleni lelet feltárható, és lajstromba vétellel megőrizhető.

Context sentences for "find" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe've lost some pressure in our lines, and we're trying to find the cause of it.
- De csökkent a nyomás a vezetékekben, és próbáljuk kideríteni, mi lehet az oka.
EnglishWell, Tony said, we came here to find out if there actually had been an autopsy.
Nos - felelte Tony -, azért jöttünk, hogy megtudjuk, volt-e egyáltalán boncolás.
EnglishThe rest of us find graves, and our dust is no grander than that of the next man.
A többiek sírban végzik és poraik nem lesznek többek a mellettük fekvő porainál.
EnglishI'm sure your phone isn't tapped already, but eventually they might find a way.
Biztos, hogy még nem hallgatják le a telefonodat, de hamarosan meg fogják tenni.
EnglishWhen the doors opened on the lower alcove, he was surprised to find it deserted.
A fülke megérkezett a földszintre, az ajtó kinyílt, és senki sem várta mögötte.
EnglishI went up the staircase, letting my body find its human weight and human tread.
Felmentem a lépcsőn, emberi léptekkel, hogy testemet emberi súlyúnak érezhessem.
EnglishAnd the first thing is, get into that tub while I try to find you some clothes.'
És most az az első, hogy te megfürdesz, és én addig keresek neked valami ruhát.
EnglishOrley had hoped the Niss would find evidence to make their discovery innocuous.
Orley remélte, Niss valahogy bebizonyítja majd, hogy a felfedezésük lényegtelen.
EnglishAnd then to leave him and find someone who looks as nearly like him as possible.
És azután otthagyom őt, és találok valakit, aki a lehető legjobban hasonlít rá.
EnglishAnd I do not have a single scruple about reading Michael's diary if I do find it.
És egy szemernyi aggály nélkül el fogom olvasni Michael naplóját, ha megtalálom.
EnglishThe motto of the mongoose family, so Mr Kipling tells us, is: 'Go and find out.'
Mr. Kipling szerint a mongúzcsaládnak az a jelmondata, hogy Eridj, és nézz utána".
EnglishToday, we don't have to go to Cuba to find a healthy country in Latin America.
Ma már nem kell Kubába menni, hogy egészséges latin-amerikai országot találjunk.
EnglishCheap young women, the kind he could find in a bordello and buy for fifty bucks.
Az olcsó kis nőket, akiket bármelyik lepusztult bordélyban megkap ötven dolcsiért.
EnglishYou will find some documents that will help you do that, as well, the man said.
- A zsákban van néhány okmány, amely ezt is lehetővé teszi - mondta a magas férfi.
EnglishA battered hand-axe seemed to find its own way from his belt into his other hand.
Az övén fityegő megviselt harci balta mintha magától talált volna utat a markába.
EnglishCould he trash one of the barricades perhaps, and find a weapon in the wreckage?
Talán összezúzhatná az egyik barikádot, és a roncsokból szúrófegyvert formálhatna.
EnglishHe must have had a reason, and until I find him again, I'm not taking any chances.
Bizonyára megvolt rá az oka, és amíg meg nem találom, nem tehetek mást, követem.
EnglishFind out how you get there, and arrange to get up there Wednesday morning early.
Derítsd ki, hogy juthatsz fel oda, és szerdán kora reggel foglald el a helyed.
EnglishIn a minute or two they were out in the sunshine examining the clergyman's find.
Egy-két perc múlva már a napfényben álltak, és a lelkész zsákmányát vizsgálgatták.
EnglishLook, the preferred thing to do is find out if Gus Wallace has the right bombs.
Nézze, a legjobb az lenne, ha Gus Wallace elő tudna vakarni nekünk néhány bombát.