"to find out" translation into Hungarian

EN

"to find out" in Hungarian

EN to find out
volume_up
{verb}

Yet he was nearly afraid to turn the pages, afraid of what he might find out.
Mégis, alig merte fellapozni; mintha félt volna attól, amit hamarosan megtud.
The upshot of it all was that Carmichael, that's my man, decided to go and find out for himself.
Az egésznek az volt a végeredménye, hogy Carmichael, az én emberem, elhatározta, hogy személyesen megy oda és megtud mindent.
Lord Asriel presents his compliments and asks you to let him know as soon as you find out what these people's intentions are.
Lord Asriel szíves üdvözletét küldi, és arra kéri tájékoztassa, amint megtud valamit az itteniek szándékairól.
to find out (also: to catch out, to cop, to nab, to trip up)
to find out
to find out

Similar translations for "to find out" in Hungarian

find noun
to find verb
Hungarian
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "to find out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, Tony said, we came here to find out if there actually had been an autopsy.
Nos - felelte Tony -, azért jöttünk, hogy megtudjuk, volt-e egyáltalán boncolás.
EnglishThe motto of the mongoose family, so Mr Kipling tells us, is: 'Go and find out.'
Mr. Kipling szerint a mongúzcsaládnak az a jelmondata, hogy Eridj, és nézz utána".
EnglishFind out how you get there, and arrange to get up there Wednesday morning early.
Derítsd ki, hogy juthatsz fel oda, és szerdán kora reggel foglald el a helyed.
EnglishLook, the preferred thing to do is find out if Gus Wallace has the right bombs.
Nézze, a legjobb az lenne, ha Gus Wallace elő tudna vakarni nekünk néhány bombát.
EnglishI fear we shall have to find out what he had eaten or drunk in his last hours.
Kénytelenek leszünk megvizsgáltatni, hogy mit evett és ivott az utolsó órákban.
English'Why can't you find out where they are?' the Primate of Cimmura was demanding.
Miért nem tudja megmondani, hol vannak? kérdezte türelmetlenül Cimmura primátusa.
EnglishI won't know myself until I find out whether life is serious or not, said Trout.
Én sem tudom addig, amíg rá nem jövök, hogy az élet komoly-e vagy sem mondta Trout.
EnglishWe forget that we know nothing; we forget that there may be nothing to find out.
Elfelejtjük, hogy nem tudunk semmit, elfelejtjük, hogy talán nincs is mit megtudni.
EnglishI already have enough information about you to find out your whole family history.
Máris eleget tudok magáról ahhoz, hogy kitaláljam az egész családi történetet.
EnglishWe just have to find out exactly why the Evans woman wants the grave reopened.
Csak azt kell kiderítenünk, hogy miért akarja Evans felnyittatni a fiú sírját.
EnglishI 'spect he's ready to go back out and find hisself a barn full o' mice to eat.
Gondolom, alig várja, hogy elmehessen és találjon magának egy egerekkel teli pajtát.
EnglishWho and when will we find out the truth about the death of Anna Politkovskaya?
Ki és mikor fogja felfedni az igazságot Anna Politkovszkaja halálával kapcsolatban?
EnglishI expect we'll find out soon enough, he said as he opened the door to the shack.
- Gondolom hamarosan megtudjuk -válaszolta, és kinyitotta a barakk ajtaját.
EnglishI had some kin in that battle, and we could never find out what happened to them.
Néhány ősöm részt vett az ütközetben, de sosem tudtam meg, mi lett a sorsuk.
EnglishProbably not, he thought, but he'd find out about this little bit of Nature's trivia.
Feltehetőleg nem, de kisvártatva fény derül a természetnek erre a kis rejtélyére.
EnglishNow I find out you haven't got a pot to piss in or a window to throw it out of.
Most meg kisül, hogy magának egy bilije nem maradt, se egy ablaka, amin kihajíthatná.
EnglishI have no doubt it was George and Monohan who helped him, but they'll find out.
Nem kétlem, hogy George és Monohan segített Gordonnak, de ezt a rend majd kinyomozza.
English. . the next step would be to find out how the money had gotten into his account.
következő lépés az lesz, hogy kiderítik, hogyan jutott a pénz a számlájára.
EnglishAll I knew right then was that I had to find out who was on the road and where.
Akkor csak annyit tudtam, hogy ki kell derítenem, ki van kinn az országúton és merre.
EnglishEarlier on it would have mattered to find out who you were and who sent you.
Korábban még lett volna valami jelentősége, hogy megtudjam, ki maga, és ki küldte.