EN fingers
volume_up
{plural}

1. anatomy

fingers
Fingers caressing her hair, stroking it back away from her forehead, tiny fingers stroking her neck.
Ujjak cirógatták a haját, hátrasimították a homlokából, parányi ujjak matattak a nyakán.
I suppose the palm of the hand, the soft pad of the fingers, is too intimate.
Gondolom, a tenyér, az ujjak puha párnája túlságosan bensőséges.
His fingers had been chocolatey and had left fingerprints on her blouse.
A kis ujjak csokoládésak voltak, és nyomokat hagytak Donna blúzán.

Synonyms (English) for "finger":

finger

Context sentences for "fingers" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, he's on his way, Madine said, and laced his fingers together in anticipation.
Tehát végre elindult a rejtekhely felé mondta Madine, majd mély lélegzetet vett.
EnglishThe lieutenant gently pried at her fingers and carefully removed the photograph.
Craig gyengéden lefejtette róla a lány ujjait, és finoman elvette tőle a képet.
EnglishHe raised her hand to his mouth and kissed her fingers like a French monsieur.
Tom Mahout szájához emelte lánya kezét, és akár egy francia mösziő, megcsókolta.
EnglishHer fingers seemed unable to resist it, hovering about it as if it were a magnet.
Ujjai nem bírtak ellenállni a kőnek, úgy lebegtek fölötte, mintha mágnes lenne.
EnglishA negligent wiggling of his fingers sent silk fibers drifting to the table top.
Egyik kezének elegáns mozdulatával lesimította a zakója vállából kiálló szálakat.
EnglishHenry saw Underhill's hand go up, with a cigarette between the gloved fingers.
- Látta, hogy Underhill keze fölemelkedik, kesztyűs ujjai között a cigarettával.
EnglishAnd treasuring the sensation, I let her fingers linger as she looked into my palm.
Minél tovább akartam érezni a lázat, amelyet kezemre kulcsolódó ujjai keltettek.
EnglishHer fingers shook as she knotted the leather, knowing this was a reconsecration.
Remegő ujjakkal kötötte meg a szíjat, tudva, hogy ez valójában újbóli felszentelés.
EnglishWhen his gloved fingers touched the corpse in the bag, Tony recoiled a little.
Amikor kesztyűs keze hozzáért a zacskóban levő tetemhez, Tony kissé visszahőkölt.
EnglishFeverishly she embraced him, slipping her silk-covered fingers into his shirt.
Lázasan ölelte magához a férfit, selyembe bújtatott ujjait az inge alá csúsztatva.
EnglishHe sank to his knees at once, his fingers tightening on the blade, bleeding on it.
Azonmód térdre omlott, ujjai a pengét szorították, és vér csordult ki belőlük.
EnglishShe began to speak in Styric, her fingers moving rapidly in the air in front of her.
Aztán styr szavalásba kezdett, és nem maradtak el a bonyolult kézmozdulatok sem.
EnglishHis fingers clawed and tore, moving convulsively toward the point of leverage.
Ujjai karmokként belemélyedtek az idegen karba, és próbáltak megkapaszkodni rajta.
EnglishThe security guard's left hand lay open at his side, palm up, fingers spread.
A biztonsági őr bal keze tenyérrel felfelé, széttárt ujjakkal nyugodott a földön.
EnglishWith frantic fingers she rolled him over, staring at the working face of her lord.
-Eszeveszett kaparászással fordította meg urát és rábámult annak rángatózó arcára.
EnglishI unlocked the barn doors and reached inside, my fingers on the light switch.
Kinyitottam a csűr ajtaját, és benyúlva a villanykapcsolóra helyeztem az ujjam.
EnglishAnother gate now to be opened; I watched him break the lock with his fingers.
Újabb kapu, amelyet ki kell nyitni; figyeltem Louis kezét, ahogy feltöri a zárat.
EnglishA moment later the kid's fingers were clawing into his face, pulling open his cheek.
Egy pillanattal később a kölyök keze belemart az arcába, és felhasította a bőrt.
EnglishAnd this time when she curved her fingers around the glass, it remained motionless.
És amikor ismét a pohár köré görbítette ujjait, a pohár ezúttal nem mozdult többé.
EnglishAh, then this, my sweet, said Marius tenderly, his fingers sliding inside her.
Ó, és még ezt is, gyönyörűm! mondta Marius gyengéden, és belefúrta az ujjait.