EN

finishing {noun}

volume_up

Context sentences for "finishing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinishing his coffee, he set the cup and saucer down on the table with a grimace.
- Aztán lassan kiitta a kávéját, majd a csészét, csészealjat letette az asztalra.
EnglishWorking on it was torture, and finishing it was going to mean the end of his life.
Dolgozni a könyvön kínszenvedést jelentett, de ha befejezi, véget ér az élete is.
EnglishLincoln was fin­ishing up a bobtail refit in San Diego and about to go back to sea.
A Lincoln most esett át egy javításon San Diegóban, és szintén tengerre készült.
EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Európának - és ezzel zárnám - ezen a téren sem szabad éberségéből alábbadnia.
EnglishShe was just finishing the meal when the door opened and Bryan Eastley came in.
Éppen a végére járt az ebédnek, amikor kinyílt az ajtó, és Bryan Eastley lépett be.
EnglishEven so, he'd come close to finishing all eight bottles that he'd smuggled aboard.
De már így sem járt messze a hajóra csempészett utolsó, a nyolcadik üveg fenekétől.
EnglishHe left his coffee untouched and, on finishing the message, read through it again.
Alcalde feltette az olvasószemüvegét, és figyelmesen elolvasta Riley atya üzenetét.
EnglishMembers of the Council, you - I am finishing here, Mr President - are co-legislators.
A Tanács tagjai, Önök - és ezzel zárom is szavaim, elnök úr - társjogalkotók.
EnglishI must refile my flight plan once more, he said.finishing his hurried scribbling.
Újra ki kell töltenem az útvonaltervet - mondta, és befejezte az írást.
EnglishWhere Decker was waiting for him Lori said, finishing the story; or beginning it.
Ahol Decker már várta folytatta Lori, és ezzel befejezte a történetet.
EnglishJust as I was finishing a case Your mother brought the two of you to Belgium.
Miután végeztem egy üggyel... anyátok mindkettőtöket elhozott Belgiumba.
EnglishSitting in the bus were roughly two dozen men, most of them just finishing an early lunch.
A buszban úgy két tucat ember ült, legtöbbjük éppen most fejezte be korai ebédjét.
EnglishWell, I wish I could, but this is computers... and I do photo finishing.
Azt kívánom bárcsak tudnék, de ez számítógépes dolog... és én előhívással foglalkozom.
EnglishIn the end, she sighed and went back inside the house, finishing her packing.
Így hát fölsóhajtott, és visszament a házba, befejezni a csomagolást.
EnglishSecondly, right at the finishing line we have agreed on how to reinforce the CE marking.
Másodszor, éppen a végcélnál, egyetértettünk a CE-jelölés megerősítésének mikéntjében.
EnglishHe bent back down to see his subject finishing -§ off his bowl of kasha.
Visszahajolt hát, hogy szemügyre vegye alanyát, aki éppen akkor fejezte be kásaadagját.
EnglishThings came to a head after lunch in the drawing-room just as we were finishing coffee.
A feszültség akkor érte el tetőpontját, amikor ebéd után a társalgóban megittuk a kávét.
EnglishAt any rate, and I am finishing up now, Mr President, I welcome this report.
Mindenesetre - és lassan be is fejezem - Elnök úr, én személy szerint üdvözlöm a jelentést.
EnglishWould you mind if we put off finishing this until just a little bit later?
Nem bánod, ha egy kicsit későbbre halászijuk a beszélgetés folytatását?
EnglishI am finishing up now, Mr President: one cannot talk to the Council about 20% solidarity.
Ezzel be is fejezném, elnök úr; az ember nem beszélhet a Tanácsnak 20% szolidaritásról.