"finite" translation into Hungarian

EN

"finite" in Hungarian

EN finite
volume_up
{adjective}

finite (also: terminate)
volume_up
véges {adj.}
. - Spectrum is a finite resource in the telecommunications industry.
írásban - A spektrum a távközlési ipar véges erőforrása.
There's a finite region of space that we have access to, surrounded by a horizon.
Az űrnek mindössze egy véges területéhez van hozzáférésünk, amit egy horizont vesz körül.
It makes no distinction between consumption of finite resources and impact on climate.
Nem tesz különbséget a véges erőforrások fogyasztása és az éghajlatra gyakorolt hatás között.
finite

Context sentences for "finite" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBremen had warned him more than once that use of the magic was finite.
Bremen többször figyelmeztette, hogy a bűbáj fölhasználásának megvannak a korlátai.
EnglishYou must understand, Gunther, courage in a man or a woman is a finite quality.
Bízol bennem annyira, hogy egyelőre megelégszel ennyivel?
EnglishHe saw each event as a point from which a finite number of possibilities radiated.
Az eseményeket úgy látta, mint egy-egy pontot, amelyek mindegyikéből sugárszerűen ágazik ki egy sor lehetőség.
EnglishMeanwhile, for all intents and purposes, space looks finite to us.
Miközben minden tekintetben, az űr végesnek tűnik számunkra.
English. - (DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, fossil fuels are finite.
előadó. - (DE) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, a fosszilis üzemanyagkészletek végesek.
EnglishThere's a finite, discrete number for every item in the inventory.
Mindenből korlátozott darab áll rendelkezésünkre.
EnglishThe holodeck makes excellent use of finite space.
A holofedélzet bár kicsi, mégis szinte egy másik világ.
EnglishFossil fuels are after all finite and the use of renewables reduces the amount of greenhouse gases generated.
Elvégre a fosszilis tüzelőanyagok végesek, a megújulók használata pedig csökkenti az üvegházhatást okozó gázok mennyiségét.
EnglishBut this planet has finite resources.
Bolygónk erőforrásai azonban végesek.
EnglishThe planet is finite.
EnglishWe know that fishery resources are finite and that intensive fishing means there is no time for the exploited populations to reproduce in sufficient numbers.
Tudjuk, hogy a halászati erőforrások végesek, és hogy az intenzív halászat azt jelenti, hogy a kiaknázott populációnak nincs ideje megfelelő számban reprodukálódni.