"fissure" translation into Hungarian

EN

"fissure" in Hungarian

EN fissure
volume_up
{noun}

fissure (also: breach, chop, cleft, crack)
There had been a sudden galvanizing of forces around the fissure.
A hasadék szája körül csoportosulók között hirtelen izgalom hullámzott végig.
She was swimming over a fissure, which was somehow claiming the other girls.
Egy hasadék felett úszott, mely valahogyan magához vonzotta barátnőit.
Moments later they stood before the fissure, staring upward in silent contemplation of the writing.
Néhány pillanat múlva ott álltak a hasadék előtt, és némán meredtek a feliratra.
fissure (also: burst, chop, crack, cranny)
The fissure of globalisation runs right through the EPP.
A globalizációban a repedés pontosan az EPP-n keresztül húzódik.
Egy repedés, egy kis szakadás.
The cylinder must be regarded as defective if the presence of fissures is detected.
Repedés észlelése esetén a palackot hibásnak kell tekinteni.
fissure (also: airspace, breach, break, chink)
volume_up
rés {noun}
fissure (also: breach, break, chink, crack)
Looking ahead once more, the Valeman saw that the cliff face was split by a long fissure that ran several hundred feet up and that this gap was a passage to something beyond.
Ismét előrenézett és észrevette, hogy a sziklafalon hosszú, több száz méteres hasadás fut fölfelé, és ez valaminek a bejárata.

Synonyms (English) for "fissure":

fissure

Context sentences for "fissure" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe five dashed through the fortress gates and up the stairs that led back to the fissure's entry.
Átviharzottak az erőd kapuján, majd föl a lépcsőn, amely a hasadékhoz vezetett.
EnglishWould you have any objection to my running my finger along your parietal fissure?
Ugye, nem ellenzi, hogy végigfuttassam ujjaimat a koponyáján?
EnglishFrom a fissure in the furthest corner of the chamber a voice as fatigued as her own emerged.
A kamra túlsó felén nyíló hasadékban egy, az övéhez hasonlóan elgyötört hang szólalt meg.
EnglishThen past, into fissure-twisted sweeps devoid of bodies.
Aztán csavarodott repedésekbe került, melyekben nem voltak holttestek.
EnglishTesla asked him as Hotchkiss sat on the edge of the fissure and swung his feet into the hole.
- Minden rendben? - kérdezte tőle Tesla, amint Hotchkiss leült a szakadék pereménél, és átvetette rajta a lábát.
EnglishThey stood staring at the writing, the fissure, and each other.
Mereven bámulták az írást, a hasadékot, egymást.
EnglishFirst, there was a shout of alarm from the fissure.
Először csak egy üvöltés tört elő a hasadékból.
EnglishA quarrel leaped from a hidden fissure and tore through its folds to join the cluster in the arch, quivering.
Egy lövedék indult útnak láthatatlan rejtekéből, kíméletlenül átfúrta a köpenyt, majd az egyik fagerendába fúródott.
EnglishThey had not gone very far when they came upon a great fissure that yawned suddenly black before their feet.
Még nem jutottak messzire, mikor nagy, széles sziklahasadékhoz értek, mely váratlanul, feketén ásított a lábuk előtt.
EnglishThey were emerging from the fissure to claim the flesh from which her thoughts were now mercifully disconnected.
Azért emelkedtek ki a hasadékból, hogy maguknak követeljék húsukat, melyektől tudatuk oly könyörületesen elszakadt.
EnglishOne image showed an ongoing fissure tearing a rock shelf apart as scarlet-orange lava spilled out in an incandescent waterfall.
Azután a holografikus felszín távolodni kezdett, mintha a felvétel egyre nagyobb magasságból készülne.
EnglishGoing back into the fissure was suicide.
Visszamenni a hasadékba egyenlő az öngyilkossággal.
EnglishA uniformed maid had let me in, and then exited sideways into a narrow fissure between two imposing examples of cabinetwork.
Bóbitás szobalány engedett be, aztán oldalazva távozott egy keskeny hasadékon két impozáns műbútor között.
EnglishHe emerged several minutes later from a fissure near the top of the ridge and ran back down the trail to rejoin them.
Néhány perccel később egy repedésből bukkant elő a csúcs közelében, és sebesen igyekezett vissza hozzájuk az ösvényen.
EnglishSomething about the fissure caught his eye.
Valami megragadta abban a hasadékban.
EnglishIn October, a few days short of fifteen months after the girls had first gone down to the water, the fissure was blocked with concrete.
Októberben, néhány nap híján tizenöt hónappal azután, hogy a lányok lementek a vízhez, a hasadékot betonnal töltötték ki.
EnglishStranger things have happened, Grillo said, his thoughts inevitably tripping back to the fissure and its escapees.
- Furább dolgok is történtek már ennél - jelentette ki Grillo, gondolatban akaratlanul is visszakalandozva a hasadékhoz és elszabadult foglyaihoz.
EnglishHis route through the woods would not be difficult to follow; and once they reached the fissure his peril would be self-evident.
Az útját a fák között nem lesz nehéz nyomon követni, és ha elérik a hasadékot, akkor vesztének oka rögvest világossá válik a számukra.
EnglishBefore them a huge chasm opened, a massive fissure that dropped away into black emptiness, splitting the length of the pass ahead for hundreds of yards.
Előttük fekete semmibe zuhanó, irdatlan szakadék tátongott, amely több száz méter hosszan végighasította a hágót.
EnglishNow a uniformed chauffeur emerged from the same fissure to ask Mrs. Sutton if she would be going anywhere in the electric that night.
Majd ugyanebből a hasadékból előbukkant egy libériás sofőr, és megkérdezte Mrs. Suttont, megy-e még aznap este valahova a villanyoson".