EN fit
volume_up
{noun}

fit (also: access, charge, onset, paroxysm)
volume_up
roham {noun}
I suppose it might have been a kind of fit like? suggested Mitchell hopefully.
Feltételezem, hogy valami roham lehetett jegyezte meg Mitchell reménykedve.
Just when he thought his lungs could take no more, the fit finally passed.
Amikor már azt hitte, nem bírja tovább a tüdeje, a roham hirtelen véget ért.
Too long, worried Karras: the fit was continuing far too long.
"Túl sokáig tart már aggódott Karras , ez a roham nagyon is sokáig tart."
fit (also: gnarl, kink, knot, spasm)
volume_up
görcs {noun}

Context sentences for "fit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSmall tremors ran through it, as though something inside was having a little fit.
Remegés futott végig rajta, mintha valami élőlénynek lenne benne görcsös rohama.
EnglishRoping two pigs together isn't a talent fit for winning miss catch of the day.
Azt a két disznót megkötözni nem volt túl nehéz, hogy elnyerd a Nap Szépe címet.
EnglishResizes the drawing objects so that they fit on the paper format that you select.
Átméretezi a rajzobjektumokat, hogy kiférjenek a kiválasztott papírformátumra.
EnglishWe are human, we fit the given model, our chemistry is based on carbon and water.
Emberek vagyunk, illik ránk a megadott modell, a kémiánk szénre és vízre épül.
EnglishThe sober businessman's doublet Lycien had lent him did not really fit very well.
Az egyszerű szabású kereskedőruha, melyet Lycientől kapott, nem teljesen illett rá.
EnglishThis was not a consideration he was presently in any fit condition to entertain.
Ugyanakkor most nem volt abban az állapotban, hogy a szerencséjén merengjen.
EnglishWill that supposition fit in with Anne Morisot's guilt or with Anne Morisot's lie?
Ez a feltevés egybevág-e Anne Morisot bűnösségével vagy Anne Morisot hazugságával?
English( H ) USED ARTICLES COLLECTED THERE FIT ONLY FOR THE RECOVERY OF RAW MATERIALS ;
h) kizárólag nyersanyagok szolgáló, az adott országban összegyűjtött használt cikkek;
EnglishAs the notorious foreign adventuress she did not fit into the picture at all.
Egyáltalában nem úgy nézett ki, mintha hírhedt nemzetközi kalandornő lehetne.
EnglishNow he must fit himself into a semblance suited to the place and circumstances.
Egy olyan alakot kellett találnia magának, amely illik a helyhez és a körülményekhez.
EnglishLet me comfort you and wash you and clothe you in a finery fit for God on Earth.'
Hadd mosdassalak meg, hadd öltöztesselek földi istenhez méltó ékes ruhába!"
EnglishYou ought to have noticed that the cut ends of the chain didnt fit, I told him.
Észre kellett volna vennie, hogy a lánc levágott végei nem illenek össze mondtam neki.
EnglishOh, fit enough, probably quite capable of running fast and far should the need arise.
Ó, erős, valószínűleg képes lenne gyorsan és messzire futni, ha arról van szó.
EnglishYou can't all fit in our ship, either, Callista said, anticipating their next question.
De az űrhajónkban sem férnek el mondta Callista, előre látva a következő kérdést.
English`Apparently there's no one on Criminal Records who can fit that description.
A jelek szerint a nyilvántartó senkiről sem tud, aki megfelelne a leírásnak.
EnglishEverything must fit in - in its appointed place - otherwise I am on the wrong track.'
Mindennek be kell illeszkednie... a kijelölt helyére... különben rossz nyomon járok.
EnglishSaul had to fit the behavior of an agent who'd gone bad, a rogue beyond salvage.
Saulnak a menthetetlenül megtévedt ügynök szerepét kellett eljátszania.
EnglishPeople like Tom and Greg -- we're traveling like you can't -- we fit it all in.
Olyan emberek mint Tom vagy Greg-- utazunk, mint ahogy más nem tudna-mindent besűrítünk.
EnglishAfter all, these items did not fit anywhere really, they were of no definable period.
A tárgyak sehová sem illettek, nem lehetett meghatározott korhoz kötni őket.
EnglishOr d'ye not want to hear words that don't fit with how you've already judged me?
Vagy nincs ínyedre, hogy olyan szavakat hallj, amiket előzetesen nem feltételeztél rólam?