EN fix
volume_up
{noun}

1. slang

2. other

Fromm, who should have been philosophical, had been livid during the whole procedure, and insisted on doing the fix himself.
A javítás harminc órát vett igénybe, amiből mindössze negyven perc volt a megmunkálás; a többi a ki- és visszaszerelésre ment el.
They were also designed not to hit their targets, but to turn away from them, because a metal-to-metal strike could break things, and fixing those things could be expensive.
Úgy vannak tervezve, hogy ne találják el a célpontot, hanem forduljanak el előtte, mivel az egymásnak csapódó fémtestek töréseket okozhatnak, és a javítás esetleg drága lehet.
fix
volume_up
bunda {noun} (sportban)
fix
fix (also: salve, medicine)
fix
fix (also: setting)
fix

Context sentences for "fix" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have to hope Santa Claus over there can fix the radio or someone looks for us.
Könyörögjünk a télapónak, hogy javítsa meg a rádiót, vagy valaki keressen minket.
EnglishHe turned in a circle, moved this way and that, trying to get a fix on the flute.
Megfordult, és ide-oda lépett, hogy megpróbálja meg találni a fuvolaszó eredetét.
EnglishWell, that's a good thing, 'cuz I don't even think Arnold Palmer can fix your swing.
Akkor jó, mert nem hiszem, hogy Arnold Palmer helyre tudja hozni az elfordulásodat.
EnglishLike fix up someone's hair and get phone calls expressing romantic sentiments!
Mint pölö hajtincseket csavargatni, és közben romantikus hívásokat fogadni!
English(Laughter) So that's what I'm here to tell you about: how we are going to fix a chicken.
(Nevetés) Ezért vagyok itt, hogy elmondjam: hogyan fogjuk a csirkét megjavítani.
EnglishHe called up the target coordinates, checked them, and prepared for the fix.
Elismételte a cél koordinátáit, ellenőrizte őket, és felkészült a célpontra.
EnglishAnd how can you figure out how to fix something if you don't have a clear target?
Hogyan találjuk ki a megoldást valamire, ha nincsen egyértelmű célpont?
EnglishWe need a present position fix to align the gyro and start the nav computer.
- Szükségünk van a pillanatnyi pozíciónkra, hogy beállítsam a girót és a számítógépet.
EnglishFor the first time there was something wrong that all of Daddy's money could not fix.
Most először éri olyan baj, amit apuka összes pénzével sem lehet jóvátenni.
EnglishYou can't fix things with a hug, but you can't make them any worse, either.
Nem mintha bármit meg lehetne javítani egyetlen öleléssel, de rontani sem lehet vele.
EnglishBesides, pain or no pain, it's time for the old morning fix, right, Paul?
Amellett, fájdalom ide, fájdalom oda, itt a reggeli drogadag ideje, nem igaz, Paul?
EnglishHe's always there, and I don't think it would take him twenty minutes to fix it.
Mindig ott van, és azt hiszem, húsz perc bőven elég, hogy megcsinálja.
EnglishBoon Hogganbeck's done broke that thing and is somewhere trying to fix it.
Boon Hogganbeck úgyis tönkretette azt a vacakot, s most próbálja megjavítani valahol.
EnglishThen she said: You could fix it so that she divorced you - if you prefer it that way.
- Ha jobban szeretné így - mondta aztán -, úgy is intézhetné, hogy ő válna el magától.
EnglishBy noon they'd not only found enough wood to fix the roof, but they had each found a friend.
Délre annyi faanyagot sikerült összegyűjteniük, hogy meg tudták csinálni a tetőt.
EnglishYeah, but did you hear about the proposed fix? the President's science advisor asked.
- És hallottad, milyen megoldást javasolnak? - kérdezte az elnök tudományos tanácsadója.
EnglishThen there was the telephone man who was called to fix a phone in the library.
Meg ott volt a telefonszerelő, akit azért hívattak, hogy javítsa meg a könyvtári készüléket.
EnglishThat's just wonderful, she finally says, then jumps up to fix the coffee.
Hát ez csodálatos mondja végül, aztán felpattan, hogy elkészítse a kávét.
EnglishFor her, a speech was telling a patient how she was going to fix his or her eyes.
A leghosszabb monológja az volt, hogy elmondta egy betegnek, hogyan fogja megműteni a szemét.
EnglishAlmore finished her off and then he and Condy between them bought a fix.
Almore végzett a feleségével, aztán Condyval együtt elsimították a dolgot.