EN flare
volume_up
{noun}

flare (also: blaze, flame, light)
volume_up
láng {noun}
The fire deep in the mouth of the brick stove flared beautifully.
A kemence szájában gyönyörűen felágaskodott a láng.
The pain in her arm was a sheeting flare that seemed to fill the whole world ... and little by little he was forcing it down.
Izzó láng volt a karjában a fájdalom, láng, amely szinte kiégette a világot... és Cujo lassan lefelé nyomta a karját.
The glow that lit the Staff of Power flared once and died.
A jogart áthevítő láng fellobbant és kialudt.
flare (also: blaze, flash)
Plus, you know, five of my own... and a couple of cherry bombs... a road flare.
Plusz, öt a sajátomból... és egy pár rózsapatron... meg egy jelzőfény.
Bay doors are open, Elliott announced as a large yello, BOMB DOORS OPEN light flared on the forward instrume panel.
- A kamraajtó nyitva - jelentette Elliott, amikor a feje felett felvillant a sárga jelzőfény.
The ceiling was high, and the beacon whupp-whupp-whupped end over end quite vigorously, trailing sparks and flame, to bounce with a flare of fire that sank immediately down to a few fitful flames.
A jelzőfény magasra szállt, szikrákat és csóvát vetve a levegőbe, majd nagy csattanással ért földet, és majdnem teljesen kialudt.
flare (also: cone, funnel, horn, filler)
flare
flare (also: flash)
The forty-third segment was the shovel-shaped flare at the end.
A negyvenharmadik részt a lapátforma kiöblösödés alkotta.
flare
flare
He read the revulsion in the flame that flared behind his enemy's eye.
Ki tudta olvasni a szemében lobogó láng hirtelen változásából.

Context sentences for "flare" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe sat bolt upright in bed, ignoring the flare of pain which shot up his legs.
Paul hirtelen felült az ágyban, nem törődve a lábába hasító tüzes fájdalommal.
EnglishIn the second scene the fleck of light dropped straight in: one flare, and gone.
A második képen a fényfolt egyenesen belezuhant: egy fellángolás, és vége.
EnglishA flare-neck, coiled on the centre of the river road when the rains are but days away.
Egy kobra a folyóparti út közepén, három nappal az esős időszak beköszönte előtt.
EnglishA flare of light on the eastern horizon proved it was not her imagination.
A fény felvillanása a keleti horizonton bizonyította, hogy a lány nem képzelődik.
EnglishSomeone somewhere fired off a parachute flare, but nothing developed from it.
Valahol valaki fellőtt egy világítórakétát, de egyelőre ennek sem lett következménye.
EnglishThis swelling of bells proved to be Brother Constantine's final flare of rage.
Kis idő elteltével aztán Constantine testvér végre megnyugodni látszott.
EnglishHere, the Captain said, oh-so-softly, and put the flare gun into Genevas hand.
Tessék lehelte a kapitány, és Geneva kezébe nyomta a riasztópisztolyt.
EnglishIn the brief flare we both saw the rapid flicking of violet and green.
A rövid villanásban mindketten láttuk a sebesen sikló ibolyás-zöldes micsodát.
EnglishAnd then the trees tend to flare out into platform-like areas at the top.
És akkor a fák gyakran egy platformszerű területben törnek ki a tetejükön.
EnglishThis time it wasn't a flare; this time it was an H-bomb explosion.
Ezúttal nem jelzőrakétát lőttek fel; nem, ez most valóságos hidrogénbomba volt.
EnglishWhite sat trembling, her face frozen except for her nostrils, which continued to flare.
Mrs. White dermedten, remegve ült vele szemben, csak orrcimpája remegett még mindig.
EnglishFinally the guys down below shot up a flare, as they always eventually did.
Végül aztán az alagsorból mint mindig most is fellőtték a jelzőfényt.
EnglishI struck a match and dropped the negative into the ash tray and watched it flare up.
Aztán gyufát gyújtottam, rádobtam a negatívot a hamutálcára, és figyeltem, hogyan kap lángra.
EnglishHer white draperies moved in the same wind that made the torches flare.
Fehér leplét ugyanaz a szél fújta, amelytől a fáklyák lángja csapkodott.
EnglishYet the lion still hit his upper rib cage a glancing blow, and a flare of pain struck there.
Az oroszlán hatalmas mancsa a mellkasát érte; szétáradt benne a fájdalom.
EnglishMany of them carried torches, and in the flare I could see their faces.
Közülük sokan fáklyát vittek, s a lángok világában láttam az arcukat.
EnglishIn one of the binary stars in our galaxy called FH Leo, we discovered the super flare.
Galaxisunk egyik kettőscsillag-rendszerében, amit FH Leonak hívnak, észleltünk egy szuperflert.
English'Actually, it wouldn't really blow up as such, but it might flare-'
Nem robbanna fel a szó hétköznapi értelmében, inkább csak fellángolna...
EnglishMy instruments on the hull showed radiation like a solar flare.
A műszereim a hajótesten olyan sugárzást mértek, mint egy napkitörés esetén.
EnglishI fired a flare straight up, and watched it burn blue-white for twenty minutes.
Kilőttem egy világító rakétát egyenesen felfelé, és figyeltem, ahogy kékes-fehéren ég húsz percen át.