EN flat
volume_up
{noun}

The watch on the basement flat was to be maintained in case anyone else showed up.
Az alagsori lakás megfigyelését folytatni kell, hátha föltűnik ott más is.
A dim light was burning behind the curtains of the basement flat.
Az alagsori lakás függönye mögött halvány lámpa égett.
Mr Entwhistle looked round him at the cramped sitting-room of the tiny flat.
Entwhistle körülhordozta szemét a kis lakás zsúfolt szobájában.
flat (also: plain)
A glimmer of reflected sun-ight, tall and narrow and angular, rising from the flat waste.
Egy fényvisszaverődés, magas, keskeny, szögletes ez emelkedett a síkság fölé.
Ten square miles of Texas flats shook themselves into corduroy.
Tíz négyzetmérföldnyi texasi síkság olyanná lett, mint a kordbársony.
Golden, rose, saffron, and pink, the morning mists smoked away across the flat green levels.
Aranyos, bíbor, sárga, rózsaszínű reggeli ködfelhők úsztak a zöld síkság fölött.
flat (also: bog, fen, marsh, marshland)
volume_up
láp {noun}
The marshes were at an end, dying away into dead peats and wide flats of dry cracked mud.
A láp véget ért, holt tőzegfoltokba, jókora, repedezett agyagos laposokba olvadt át.
His unfeeling hand tore it back, his unfeeling palm raced up the journal's binding, creasing the page flat, and began to write again.
Érzéketlen keze lapozott, érzéketlen tenyere végigsimította az új lap élét, hogy ne hajoljon vissza, és már írt is megint.
Then she thought that what she really needed was the lacquer without the wood, but she quailed at the idea of making another sheet; how could she make it flat without a backing anyway?
Aztán kigondolta, hogy a fa voltaképpen el is maradhatna, a lakk a lényeg, de nem volt lelkiereje újabb lap elkészítésébe fogni; különben is mire simítsa?
flat (also: plain, lowlands)
flat
flat (also: plain)
He did not like that flat look in her eyes.
Fehér lapály, fekete árnyékok gödrei.
I feel all naked on the east side, stuck up here with nothing but the dead flats between me and that Shadow yonder.
Mintha féloldalt meztelen lennék, úgy érzem magamat, mintha köztem és a Homály közt nem volna semmi, csak ez a halott lapály.
No, there was a flat surface overhead, and that, too, was steel.
Nem, fölötte lapos felület volt, szintén acélból.
I mean they'd never have developed the use of the wheels if there hadn't been plenty of hard, flat surfaces to use them on.
Úgy értem, sose kapnak kerékre, ha nincs ez a sok kemény, lapos felület, amin hasznát vehetik.
flat
flat

Context sentences for "flat" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAce stood in the darkness for a few minutes like a robot with a flat power-pack.
Ász úgy állt a sötétségben néhány percig, mint a robotember, ha az elem gyöngül.
EnglishHe stared at Chooka's blunt face; the thick nose, flat eyes, and corroded mouth.
Lángnyelvek nyaldosták körül szorosan becsavart alakját, és kiemelték körvonalait.
EnglishA rifle with sniper-scope was found at Poinard's flat and the three were arrested.
Távcsöves puskát találtak Pinard lakásán, ez vezetett hármójuk letartóztatásához.
EnglishA minute later Sharrol sat up, a flat phobe wakened suddenly on an alien world.
Egy perccel később Sharrol felült, a síkfóbiás hirtelen egy idegen világon ébredt.
EnglishThe cop holstered his pistol and came close, with his right hand up and out flat.
A zsaru eltette a pisztolyát, és közelebb jött, feléjük nyújtva a jobb kezét.
EnglishThere might always be a flat tire or a roadblock or a wash out or an earthquake.
Hogy bármikor előfordulhat egy defekt, egy útlezárás, árvíz vagy földrengés.
EnglishMarty crossed the kitchen in one second flat and hauled Luther out of his chair.
Marty egyetlen másodperc alatt átszelte a konyhát, és felrántotta Luthert a székről.
EnglishFlat feet and a mole are too many faults for you to hand You're a hard woman.
- A lúdtalp és az anyajegy már túl sok neked a fogyatékosságokból, hogy elviseld?
EnglishWelman's flat.
A legutolsó feladata az volt, hogy nagyon alaposan kutassa át Mr. Welman lakását.
EnglishI pushed the magazine into place again and held the gun on the flat of my hand.
Ismét a helyére toltam a tölténytárat, és a tenyeremen tartottam a pisztolyt.
EnglishI'd satisfied myself beforehand that you and your wife were alone in the flat.
Előtte magam győződtem meg róla, hogy a feleségével ketten vannak a lakásban.
EnglishWhile he watched Jilly read aloud, Dylan placed his hands flat on his menu again.
Miközben Dylan nézte, ahogy Jilly felolvas, újra rátette a kezét az étlapra.
EnglishThe KGB would have searched his flat by now, and determined what clothing he wore.
A KGB már bizonyára átkutatta lakását, és azt is meghatározták, milyen ruhát visel.
EnglishWe met at the tractor, and I saw Trot curled in a knot on the flat deck trailer.
A traktornál találkoztam a többiekkel, és azonnal láttam, hogy valami baj van Trottal.
EnglishWhat hit the concrete floor of Shed B with a flat wet slap was the size of a sofa.
A B garázs betonpadlóján ugyanis egy dívány nagyságú nedves lény csapkodott.
EnglishGot it, I said toward him, then took a fast breath and hit my E flat entrance.
Rendben mondtam neki, aztán nagy levegőt vettem, és belefogtam E-félhangos belépőmbe.
EnglishYou can teach a bunch of South Africans a tune in about five seconds flat.
Öt másodperc alatt megtaníthatsz egy dallamot a dél-afrikaiak egy csoportjának.
EnglishThe older man wandered round the flat, inspecting the piles of books and papers.
Az idősebb férfi ezalatt a lakásban feltornyozott könyveket és újsághalmokat nézegette.
EnglishI arrive at a furnished flat, with a suitcase or two with foreign labels.
Megérkezem egy bútorozott lakásba, egy-két külföldi címkével ellátott bőrönddel.
English'We are Church Knights, Your Majesty,' he said in a flat, unemotional voice.
Mi az egyház lovagjai vagyunk, felség mondta színtelen, érzelemmentes hangon.