"fleeting" translation into Hungarian

EN

"fleeting" in Hungarian

EN fleeting
volume_up
{adjective}

volume_up
múló {adj.}
But then, at my age, time passes quickly and years turn into fleeting moments.
Habár, az én koromban az idő gyorsabban múlik, s az évek csak múló pillanatok.
It can only be a state of being, not just a fleeting emotion, sensation.
Ez csak egy létállapot lehet, nem pedig egy múló érzelem, érzékelés.
He had seen Rumfoord and Kazak sick with sunspots many times before but the most severe symptom had been fleeting nausea.
Sokszor látta már, amint Rumfoord és Kazak belebetegszenek a napfoltokba de mindeddig a legsúlyosabb tünet múló hányinger volt.
fleeting
But me questions were momentary and fleeting.
Ám ezek gyorsan elröppenő, futó kételyek voltak csupán.

Synonyms (English) for "fleeting":

fleeting
fleet

Context sentences for "fleeting" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe made a fleeting mockery of our royal dignity, and well deserved his fate.
Apád azonban gúnyt űzött királyi méltóságunkból és igenis megérdemelte a sorsát!
EnglishAnd, after all, could t^e really rely on what had been only a fleeting impression ?
De hát végtére is, szabad-e fontosságot tulajdonítani egy futó benyomásnak?
EnglishMaybe when we meet in another age, these things will not be abstract and fleeting.
Talán ha majd egy másik korban találkozunk, e dolgok nem lesznek elvontak és felületesek.
EnglishThe terata were no less fleeting than the battalions shaped against them.
A terata semmivel sem volt kevésbé illékony, mint az ellene vonuló seregek.
EnglishShe cast a fleeting eye over the first-aid box which lay handy on the dresser.
Rápillantott az elsősegély ládikóra, ami a tálalóasztalon feküdt, hogy mindig kéznél legyen.
EnglishIn spite of the distance, Gillian caught a mixed flavor in the fleeting psychic glyph.
A távolság ellenére Gillian vegyes ízt érzett a futó pszichikai jelben.
EnglishWhen she replaced the receiver, she gave Sir Julian a fleeting smile.
Felvette a kagylót, s mikor visszatette, futó mosollyal ajándékozta meg Sir Juliant.
EnglishAnd this is how they kill, Stark thought, with the fleeting remnants of sanity.
Ezzel ölnek hát, gondolta Stark a józanság utolsó maradványával.
EnglishI had enjoyed the. fleeting enthusiasm which had illuminated her face.
Az arca gyönyörűen felragyogott egy pillanatra a lelkesedéstől.
EnglishThe night was barred with long clouds, fleeting on a chill wind, when they arose again.
Az éjjeli égboltot, mikor fölébredtek, szél szárnyán szálló, hosszan elnyúlt felhők zárták rács mögé.
EnglishFor a fleeting moment, a grin of exultation washed across his face.
Egy elillanó pillanatra elégedett mosoly villant fel Braer arcán.
EnglishHer mind seeking was fleeting, this time-he was over there.
Lefékezte vad pörgését, majd megfordult és másik irányba kezdett robogni.
EnglishLake was their one fleeting opportunity to walk away with enough money to coast forever.
Lake jelentette az egyetlen lehetőséget arra, hogy elegendő pénzzel a zsebükben szabadon távozzanak.
EnglishClouds raced across the sky, passing in front of the sun to send shadows fleeting across the dun moors.
A felhők gyorsan száguldottak az égen, árnyékpárjuk pedig lent a földön.
EnglishAnd for one moment I wanted to listen, to try to detach from the monstrous chorus one fleeting mortal song.
Szerettem volna odafigyelni, egyetlen múlékony emberi dalt elkülöníteni a szörnyű kórusból.
EnglishThe bracketing of the channel was imperfect, the aim poor against a fleeting target.
A csatorna ívelése a mozgó célpontnak kedvezett, a védművek találati pontossága meg ugyancsak gyatrának bizonyult.
EnglishFor a fleeting second he was literally scared shitless.
Egyetlen röpke másodperc volt, de Tommy szinte halálra vált tőle.
EnglishThe Jackal had a fleeting glimpse of the uptilted head and the unmistakable nose before the convoy was gone.
Egyetlen villanásra a Sakál is megpillantotta a magasra feltartott fejet és a jellegzetes orrot.
EnglishMihn-Pao's obsession with image was serving the runners now, but it was a fleeting advantage.
A cég hírnév-orientáltsága most a vadászok javára szolgált, de Glover tudta, hogy ez csak pillanatnyi előnyt jelent.
EnglishBoth the mayor and the Ghostbusters watched in amazement as the wall of slime seemed to give in for a fleeting instant.
A polgármester és a szellemirtók döbbenten figyelték, hogy a fal egy pillanatra megnyílik.