EN fold
volume_up
{noun}

fold (also: crease, puckering, pucker)
It is a great up-fold in the mother-stuff of the world.
- Ez egy nagy gyűrődés azon az anyagon, amelyből ez a világ van.
Something which was not an accidental fold held the army blanket away from the back of his neck.
A pokrócon volt valami olyan gyűrődés, ami nem hatott természetesnek eltartotta a pokrócot a nyakától.
It's a place where there's a fold in the geologic stratum that collects water and fills to the roof.
Ezen a helyen van egy gyűrődés a geológiai rétegek között ami feltelik vízzel a plafonig.
fold (also: drove, flock, herd, hurtle)
volume_up
nyáj {noun}
Tell them the flock is heading for the fold.
Mondja meg nekik, hogy a nyáj a karám felé tart.
fold (also: pen, pound, corral, cruive)
volume_up
karám {noun}
Tell them the flock is heading for the fold.
Mondja meg nekik, hogy a nyáj a karám felé tart.
Her brows came together; there was that tiny vertical fold of flesh in her forehead, just for an instant.
Összevonta a szemöldökét, pillanatnyi függőleges redő sötétlett a homlokán, aztán elsimult.
She wound the loose folds of her skirt up around her waist, letting only a single drape hang to her knees, and went on along the steeper, rockier part of the slope.
A szoknyája alját a derekához tűzte, csupán egyetlen redő lógott a térdéig, s a lejtő nehezebb, sziklásabb oldalán haladt.
fold (also: crease, crinkle, crumpling, furrow)
volume_up
ránc {noun}
Three large wrinkles across his forehead instantly fold together.
A homlokán lévő három mély ránc nyomban összehúzódik.
Lodovik drew his head back, pressing his chin into double folds of flesh.
Lodovik felkapta a fejét, az állán furcsa ránc jelent meg.
fold (also: pen, kraal)
volume_up
akol {noun}
fold

Context sentences for "fold" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPerhaps Contact had come to take it away, or said it could come back to the fold.
Talán eljöttek érte a Kontaktosok, vagy azt mondták, visszaveszik a csapatba.
EnglishIt took her almost three minutes and seven fold-overs to get to the end of the card.
Majd három percbe és hét hajtásba telt, amíg eljutott a kártya túlsó széléhez.
EnglishIf we don't have everything we brought, he's not able to fold us out of the past.
Ha nincs nálunk minden, amit hoztunk, nem tud minket visszavinni a múltból.
EnglishNow he is back in the fold, and Shushkin and Stepanov may change sides in our favor.
Most visszatért a nyájhoz, de Suskin és Sztyepanov talán a mi oldalunkra áll.
EnglishOsfer, apply the Four-fold Spell to speed good Sir Jaucinet on his journey.
- Osfer, alkalmazd a "Négyszeres" varázslatot, hogy Sir Jaucinet hamarabb hazaérjen!
EnglishHe removed a paper clip from the edge and threw a fold of tissue paper on the desk.
Előbányászott egy összehajtogatott selyempapírt, és az asztalra hajította.
EnglishShe came back from the closet with two more blouses and started to fold one of them.
A nő visszatért a bőröndhöz két újabb blúzzal és elkezdte hajtogatni őket.
EnglishHe became the chairman of the National AIDS Committee and increased the budget fifty-fold.
A Nemzeti AIDS Bizottság elnöke lett és ötvenszeresére növelte a költségvetést.
EnglishAnd in every fold there were all kind of suspicions, each clutching its own weapon.
És mindegyikben más-másféle kétség rejtegette a maga sajátos fegyvereit.
EnglishI do not know why I did so, but I put out a fold of my gown and caught it.
Nem tudom, miért tettem, annyi bizonyos, hogy alája tartottam a ruhámat, és elkaptam.
EnglishSee, lots of people are offended if you fold in or out of a public place in front of them.
Egy csomó embert megbotránkoztatnál, ha az utcán intéznéd el a kisdolgodat, tudod?
EnglishJack Jingly dabbed at his bleeding ear with a fold of Schmendrick's cloak.
- Jack Jingly Schmendrick kabátjának egy csücskét szorította vérző fülére.
EnglishAll of them capering about and behaving like a three-fold Demon King.
Mindegyik állandóan ugrándozik, és úgy viselkedik, mint a mesebeli gonosz király.
English'Sweetie,' she said, her gaze riveted on the windows, 'we have to fold.
Kicsim - mondta a lány, még mindig az ablakot bámulva -, tovább kell mennünk.
English. . and whoever slayeth thee, vengeance shall be taken on him seven-fold.'
Bujdosó és vándorló légy a földön... és aki megölénd tégedet, hétszerte megbüntettetik.
EnglishAs soon as they approached, Two-Toed Tom hurriedly began to fold the map up.
A Jánosok nem bírták ki, hogy ne menjenek oda megkérdezni, miért olyan fontos az a papír.
EnglishBut we must bring them into our fold by listening to their grievances !
- Mindenképpen magunk elé kell idéznünk őket, hogy előadhassák panaszaikat!
EnglishThe Kdadyno's horned elbow pinned a fold of my sleeve to the table.
A kdatlyno könyökén lévő szarv az asztalhoz szögezte ruhám ujjának egy redőjét.
EnglishOur measures must be harmonised, because this way, efficiency is also increased many fold.
Harmonizálni kell az intézkedéseinket, mivel így a hatékonyság is a sokszorosára nő.
EnglishAnd the second night, he would take the same cap and give it another fold.
És a második éjszaka, fogta ugyanazt a sapkát és behajtotta mégegyszer.