"to follow from" translation into Hungarian

EN

"to follow from" in Hungarian

EN to follow from
volume_up
{verb}

to follow from
to follow from

Similar translations for "to follow from" in Hungarian

to follow verb
from preposition
Hungarian

Context sentences for "to follow from" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission has moved swiftly to follow up both calls from the political side.
A Bizottság politikai oldalról gyorsan lépett a két felhívás követése érdekében.
EnglishCan't follow his smoke down from the sky and see where he's camped?
Nem tudod végigvezetni a füstjét az égtől a földig, hogy rájöjj, hol táborozik?
EnglishWe will continue to wait for the results that follow from the development of the EEAS.
Továbbra is várni fogjuk az EKSZ fejlesztéséből következő eredményeket.
EnglishMEDIA Mundus will start in 2011 and will follow on from MEDIA International.
A MEDIA Mundus 2011-ben kezdődik majd el, követve a MEDIA International által megkezdett utat.
EnglishThese principles follow on logically from the work that was started when REACH was being discussed.
Ezek az elvek logikusan következnek a REACH megvitatása során megkezdett munkából.
EnglishThese are three questions which follow on from what my colleagues have asked.
Ez három olyan kérdés, amelyek kollégáim kérdéseiből adódnak.
EnglishParliament therefore needs to follow the process from the outset.
A Parlamentnek ezért kezdettől fogva nyomon kell követnie a folyamatot.
EnglishWith their gadgets, they can follow from miles away.
Olyan cuccaik vannak, amivel mérföldes távolságról is megfigyelhetik az embert.
EnglishI am convinced that the European Parliament will follow the lead from the Committee on Legal Affairs.
Biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlament követi majd a Jogi Bizottság iránymutatását.
EnglishThe third follow-up point from the report concerns the buying-up schemes by Member States.
A jelentés nyomon követéssel foglalkozó harmadik pontja a tagállamok felvásárlási rendszerére vonatkozik.
EnglishThey embraced, and then she said, If they knew we were flying to Reno, why didn't they follow us from the airport?
Ha tudták, hogy Renóba repülünk - szólalt meg Tina -, miért nem követtek a reptértől?
EnglishAh, but other, more painful moments would follow, with greater cooperation from me, and noth- ing much was ever revealed.
Ó, de hiszen lesznek még fájdalmasabb pillanataim, és mégse tudok meg soha semmit!
EnglishI resolved to follow her from the hospital only to discover that there was no way to discover when she might be leaving.
Úgy döntöttem, a kórházból fogom követni, de képtelen voltam kideríteni, mikor távozik.
EnglishI understand, Robby replied, thankful that Arima meant that he would follow those orders-from his government.
Hálás volt, amiért Arima úgy értette, hogy követni fogja a kapott utasításokat a kormánya utasításait.
EnglishThis plenary resolution will follow on from the summary report reflecting the results of our regular dialogue.
Ez a plenáris állásfoglalás a rendszeres párbeszédünk eredményeit összefoglaló jelentést fogja követni.
EnglishTherefore everything else had to follow from that point.
És mindent csak ennek tükrében tudtam szemlélni.
EnglishYou feared, as I understand, that very grave results might follow from the details of this treaty becoming known.
- Tudomásom szerint tartott tőle. hogy kínos következményei lesznek, ha a szerződés részletei kiszivárognak.
EnglishShould it prove to be an interesting case, you would, I am sure, wish to follow it from the outset.
Ha pedig egy izgalmas ügy akadt az utunkba, nem kétlem, hogy maga is jelen akar lenni a felderítésénél az első perctől fogva.
EnglishThese principles follow on logically from the work that was started when the REACH Regulation on chemicals was being discussed.
Ezek az elvek logikusan következnek abból a munkából, amely a REACH-rendelet megvitatáskor indult el.
English(FR) Mr President, I am going to follow on from Mrs Flautre's speech and invite you to write to the Tunisian authorities.
(FR) Elnök úr! Folytatom Flautre képviselőtársam gondolatmenetét, és arra kérem, írjon a tunéziai hatóságoknak!