EN fool
volume_up
{noun}

fool (also: bozo, coot, wacko)
Akinek a kezéből hamar elfolyik a pénz, bolond ember!
fool

Context sentences for "fool" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.
Kicsit összezavarodtam Campbell Bannerman úr, ezzel az áprilisi tréfa dologgal.
EnglishThe fool was likely just an adventurer with too much bravado and too little sense.
Megfordult a fejében, hogy csak azért is eltépi a ruháját, de meggondolta magát.
EnglishThis is going to be an historic first, and I don't want to make a fool of myself.'
Ez egy jelentős történelmi esemény, és nem szeretnék bolondot csinálni magamból.
English'Yes,' he said, 'but if you ask me to explain, I'm going to sound like a fool.'
Igen felelte , de ha azt kérnéd, hogy magyarázzam meg, nagyon ostobán hangzana.
English(You fool, how flattered you were, how you simpered! she thought to herself.)
(Te hülye, mennyire hízelgett ez neked, és hogy vigyorogtál, gondolta Victoria.)
EnglishIf you think you can take your million and ride into the sunset, you're a fool.
Teljesen elment az esze, ha azt hiszi, hogy az egymillióval eltűnhet a balfenéken.
English'Not every kind of a fool,' murmured Poirot, tenderly nursing the injured member.
- Nem is olyan bolond - mormolta Poirot, gyöngéden simogatva meggyötört kezét.
EnglishShe considered calling the police, but she was afraid of making a fool of herself.
Azon töprengett, felhívja-e a rendőrséget, de nem akart bolondot csinálni magából.
EnglishAnd now the President's determined to go to this fool conference at Baghdad.
És most az elnök elhatározta, hogy elmegy Bagdadba arra az ostoba konferenciára.
EnglishFool, fool, that I was, not to have possessed Thais whilst there was yet time!
Bolond voltam, bolond, hogy nem tettem a magamévá Thaiszt, amíg még lehetett volna.
EnglishI would fool everyone with my brilliant interpretation of a Nazi, inside and out.
Mindenkit megtéveszthetek, olyan ragyogóan játszom majd kívül-belül a nácit.
EnglishAdmiral Chandraskatta was no fool, but then Dubro had never made that assumption.
Chandraskatta tengernagy nem volt ostoba, de ezt Dubro nem is feltételezte róla soha.
EnglishThat's what Rutledge would have done in his place, and he knew Shen was no fool.
A helyében Rutledge ezt mondta volna, és tudta, hogy Sen nem ostoba ember.
EnglishThat road is the way of the fool, the Thayan told her, his voice a little stronger.
Ezt csak a bolondok hagyják - magyarázta a vörös varázsló valamivel erősebb hangon.
EnglishI tried to explain that to my predecessor, but the fool wouldn't listen to me.
Ezt megpróbáltam elmagyarázni az elődömnek is, de az ostoba fajankó nem figyelt rám.
EnglishKham heaved himself up, ready to be on his way, when some old fool plowed into him.
Feltápászkodott, hogy továbbinduljon, amikor valami ostoba fickó beleszaladt.
EnglishOver that little fool who drank the carbolic acid, said Madame Joliet promptly.
- No és amikor az a kis esztelen karbolsavat ivott? - vágta rá Madame Joliet azonnal.
EnglishAs someone said, more fool hebecause the whole thing had stopped being confidential.
Ostobaság volt tőle, mondták egyesek, minthogy az egész ügy napvilágra került.
EnglishHe was annoyed, I think, with Amyas for making a fool of himself over the girl.
Azt hiszem, dühös volt Amyasra, hogy bolondot csinál magából a lány miatt.
EnglishI went back to the couch, lay down, the feather in one hand, fool's card in the other.
Visszamentem a pamlaghoz, lefeküdtem, egyik kezemben a toll, a másikban a kártya.