"for a long time" translation into Hungarian

EN

"for a long time" in Hungarian

EN

for a long time

volume_up
for a long time (also: long, for long)
I thought of this for a long time, picturing it, seeing that it must have happened.
Sokáig eltűnődtem ezen, elképzeltem, és beláttam, hogy nyilván így történt.
For I think it will be a long, long time before you and I shall meet again, Morgaine.
Mert azt hiszem, sokáig, nagyon sokáig nem találkozunk, Morgaine.
Such a long time, son, waiting in the rock for a glimpse of the light.
Oly sokáig vártam a sziklába zártan, hogy vethessek egy pillantást a fényre.
for a long time (also: long)
For a long time, Europe has looked the other way, for example, in the case of aircraft.
Európa hosszú ideig félrenézett, például a repülős fogolyszállítások esetében.
I was so stunned by this, that for a long time I sat there staring into the fire.
Szavai annyira elkábítottak, hogy hosszú ideig csak bámultam a tüzet.
The two stood without speaking for a long time, the rest of the world shut away.
Hosszú ideig álltak szótlanul, a világ többi része elsüllyedt.

Similar translations for "for a long time" in Hungarian

for conjunction
see noun
a article
a-
Hungarian
long noun
Hungarian
long adjective
long adverb
to long verb
Hungarian
time noun
to time verb

Context sentences for "for a long time" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSomething gnawed at him, but it was a long time before he realized what it was.
Valami motoszkált a fejében, de hosszú időbe telt, mire rájött, hogy mi is a baj.
EnglishThe death of dreams, perhaps, she said, which should have died a long time ago.
- Meg talán az álmoké - mondta -, amelyeknek réges-rég meg kellett volna halniuk.
EnglishOne we've thought on for a long time, all of us—the death of Ywain of Sark!
-Olyasmi, amit régóta kívánunk magunknak: miképp végezzünk a sarkbéli Ywainnel?
EnglishBut anyway, that was a long time ago and I don't think anything ever came of it.
Dehát mindez nagyon régen történt, és nem hiszem, hogy lett volna bármi folytatása.
EnglishNow, you listen to an old hand who's been on the Council a good long time now...
Most hallgassa meg egy olyan ember véleményét, aki már régóta a Tanács tagja, és...
EnglishThis is clearly shown by the fact that many countries solved them a long time ago.
Ezt egyértelműen mutatja az a tény, hogy sok ország már régóta megoldotta őket.
EnglishThat church of yours liked to make sure saints were safely dead for a long time.
Az egyházad mindig csak azokat avatta szentté, akik már jó régen meghaltak.
EnglishBAINBRIDGE PERCY, who was best known to Garp as Pooh, would live a long, long time.
Bainbridge Percy, Garp emlékezetében inkább csak Percy Maci nagy kort ért meg.
EnglishBut look,. you've known them a long time and from what she says you and her
De nézze csak, maga jó ideje ismeri őket s abból, amit ő mesélt, hogy maga meg ő
EnglishBusinesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
A flandriai vállalkozások már régóta hangosan követelnek egy ilyen rendszert.
EnglishAs he said, the Roma have been the most repressed minority for a very long time.
Mint mondta, a romák már régóta a leginkább elnyomott kisebbséget alkotják.
EnglishIts a long time since anybody listened to the police short wave for amusement.
Rég volt, amikor az emberek szórakozásból hallgatták a rendőrségi rövidhullámú adót.
EnglishSo for a long time in the economic sphere, we've lived with the term "glass ceiling."
Tehát a gazdasági szférában hosszú időn át használtuk az "üvegplafon" kifejezést.
EnglishI've been doing it for a long time, and I think we could do it a little better.
Nemegyszer csináltam már, és azt hiszem, valamivel jobban is csinálhatnánk.
EnglishA long time ago, back in the early 1900s, museums were out looking for dinosaurs.
Nagyon régen, az 1900-as évek elején a múzeumok dinoszauruszokat kerestek.
EnglishSo now I've been able to tidy up pictures that I've wanted to tidy up for a long time.
Mostanra már sok olyan képet raktam rendbe, amelyet már régóta szerettem volna.
EnglishTo Tony Schoondist and Sandy Dearborn, that already seemed like a long time ago.
Tony Schoondist és Sandy Dearborn úgy érezte, rengeteg idő telt el azóta.
EnglishI remembered that I had seen him in pictures a long time ago, at least ten years ago.
Emlékeztem, már láttam őt filmen, hosszú idővel ezelőtt, legalább tíz éve már.
EnglishDebate on a common patent for the entire Union has been going on for a long time.
Az egész Unióra kiterjedő egységes szabványról folyó vita már régóta tart.
EnglishWe in the Committee on the Environment have been working on this for a long time.
Mi, a Környezetvédelmi Bizottságban hosszú időn keresztül dolgoztunk ezen.