"foray" translation into Hungarian

EN

"foray" in Hungarian

EN foray
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "foray":

foray

Context sentences for "foray" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is no mere foray they're involved in-this is a major military operation.
Ez most már nem afféle rablóportya, hanem egy nagyszabású katonai hadművelet.
EnglishThey seem to be ignoring these woods entirely,' he said after one such foray.
Mintha nem is látnák a fákat jegyzete meg az egyik ilyen felderítőútja után.
EnglishSah'ot and Keepiru had left an hour ago, to await the evening foray of the aborigines.
Sah'ot és Kipiru egy órája mentek el, hogy bevárják a bennszülöttek esti vadászatát.
EnglishEvery day some small new foray was made into Blaloc from the remote corners of Lyonesse.
Lyonesse távoli részeiből minden nap kisebb rablócsapatok indultak Blaloc fosztogatására.
EnglishI WOUND UP RENTING A truck instead of a car for Kitchen's and my fateful foray out here.
Személyautó helyett végül mégis teherautót béreltem a Kitchennel tett végzetes kiruccanásunkra.
EnglishIt would seem that Yvian hopes to make a central post somewhere hereabouts and base his foray parties there.
Úgy látszik, Yvian egy állást akar itt létesíteni, és innen indítani a portyákat.
EnglishI am told that you gentlemen are planning a foray into Cammoria.
Úgy hallottam, az urak egy kis kiruccanást terveznek Cammoriába.
EnglishTarthe finally said, Gralkyn ... your foray, I fear.
Végül Tarthe szólalt meg - Gralkyn... a te dolgod, attól tartok.
EnglishKing Dartweg of Godelia had invaded North Ulfiand, compensating for the Ulfish foray into the Cape Farewell Province.
Dartweg, Godelia királya megszállta Észak-Ulflandot, elégtételt véve az ulf betörésért a Búcsú-fok tartományba.
EnglishWe go for no quick foray.
Nem egy rövidke hadjáratra indulunk.
EnglishI do not believe that the Commission's July foray into the wasps' nest will really produce systemic changes in the digital content market.
Nem hiszem, hogy a Bizottság júliusi behatolása a darázsfészekbe valóban rendszerváltoztatásokat fog létrehozni a digitális tartalom piacon.
EnglishFinally, it came down to deciding which damaged and nearly useless vessel she could spare from the coming battle for one more foray to the planet's surface.
Végül úgy döntött, hogy minden sérült vagy alig használható hajóját, amit nélkülözni tud az itteni harcban, leküldi a bolygóra.
EnglishHe had brought many men with him; indeed all the survivors of the foray were now gathered on the slope nearby, two or three hundred strong.
Sok embert hozott magával, ami azt illeti, a rajtaütés valamennyi túlélője, vagy két-háromszáz ember, ott gyülekezett a szomszédos hegyoldalban.
EnglishHe had led out his band on a foray against the isolated and apparently undefended Framm Keep, only to encounter an ambush laid by troops of the Ulfish army.
Bandájával megtámadta az elszigetelt és látszólag védtelen Framm várat, és belesétált az ulf hadsereg csapatai által felállított csapdába.
EnglishIt seemed in any case a wise course for the moment, since this foray of the men of Gondor had made a journey in Ithilien more dangerous than ever.
Pillanatnyilag különben is ez látszott a legbölcsebbnek, hiszen a gondoriak rajtaütése veszélyesebbé tette számára az ithiliai utazást, mint valaha.
EnglishAlec Plunk Junior is twenty-eight, two years' experience, and is making his initial foray into the case because, I'm sure, he went to Harvard.
Ifjabb M. Alec Plunk huszonnyolc esztendős, két éve van a pályán, és most szerepel először az ügyben, egészen biztos vagyok benne, hogy azért, mert a Harvardon végzett.
EnglishFlere-Imsaho appeared without its disguise - Za took no notice of it - and announced it was on its way out, making yet another foray into the avian population of the planet.
Flere-Imsaho is megjelent az álcája nélkül Za rá se hederített , és bejelentette, éppen menni készül, hogy újabb felfedezőutat tegyen a bolygó madárszerű társulásainak birodalmába.
EnglishIt was once when Simon left such a site, white, controlling his sickness by will power alone, that he was startled by a comment from the set-faced young man who had been his lieutenant on that foray.
Egyszer éppen egy ilyen helyet hagytak a hátuk mögött, Simon sápadt volt, és a rosszulléttel küszködött, amikor meghallotta, mit mondott a hadnagya, egy komor arcú ifjú.