Context sentences for "forfeit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI trust that they do not mean that I have done anything to forfeit your confidence?
Szeretném hinni, nem azt, hogy valamely hibám miatt megrendült a bizalma bennem.
EnglishI too have made the Great Marriage, and my life was forfeit on that day.
Én is megkötöttem a Nagy Frigyet, és elveszítettem az életemet azon a napon.
EnglishAll the profoundest certainties of being were forfeit in the face of it.
A lét legmélyebb meggyőződése is megingott a szembesülés pillanatában.
EnglishMy father's opinion of me does me the greatest honour, and I should be miserable to forfeit it.
- Apám jó véleménye számomra nagyon megtisztelő, s szerencsétlen volnék, ha elveszteném.
EnglishWe must ensure that Europe does not forfeit any of its economic capacities.
Nekünk biztosítanunk kell, hogy Európa nem áldozza fel gazdasági adottságainak egyetlen elemét sem.
EnglishIf you don't speak up, Highness, the Terran went on, you'll forfeit my life and Alacrity's too.
Ha nem beszél nyíltan, felség folytatta a terrai akkor a halálba küld engem, és Alacrityt.
EnglishHe would kill the human, but in the end he would forfeit his own life.
Megölné az embert, de végső soron a saját életéről is lemondana.
EnglishHe has been taken in treason to his king, and his very life is forfeit.
Rajtakaptuk királya elárulásán, az élete immár semmit sem ér.
EnglishAnd anything you might have with a girl bride will be forfeit.
És nem fog számítani az sem, ami közöd lehet egy gyermek asszonyhoz.
EnglishThe islands of Lake Quyvem are sacred to the druids, and if you set foot on them your life is forfeit.
A Quyvern-tó szigetei a druidák szent helyei, és az életével fizet az, aki odamerészkedik.
EnglishIn that event, the security referred to in Article 8 shall be forfeit.
Ebben az esetben a 8. cikkben említett biztosíték elvész.
EnglishSquire, Sir Ector must report at once or forfeit the match.
Fegyvernök, Sir Ectornak még egyszer meg kell jelennie, vagy veszít.
EnglishAt that hour, had I chosen, thy head was forfeit.
Aztán elmentem Umballába, abban a tudatban, hogy fontos küldetést bíztak rám.
EnglishThen by the conditions of our contract, you forfeit.
Akkor a szerződésünk feltételei értelmében minden jogosultságát elveszíti.
EnglishNow, are you fit to compete, or shall the forfeit stand?
Nos, készen állsz, hogy versenyezz, vagy beéred a vesztesek helyével.
EnglishShit, he thought; the batball thrashed at the atmosphere and curved further towards the forfeit baffle.
A bregér szánalmas erfeszítéssel kavarta a levegt, és egyre inkább a záloglemez felé húzott.
EnglishBut I come here by right; the life of Gorlois is forfeit to me.
Mégis jogosan jöttem: Gorlois-nak az életével kell lakolnia.
EnglishAnd, she suspected, Hull Beddicts life had been made forfeit.
S gyanította, hogy Hull Beddiktet máris halottnak tekintették.
EnglishWithout his concurrence the Treaty of Dublin would be forfeit.
Az őő jóváhagyása nélkül a dublini szerzőődés semmit sem ér.
EnglishBut why had he allowed them to be taken captive so easily when he knew his own life would be forfeit as well?
De miért tűrte, hogy ilyen könnyen elfogják, amikor tudta, hogy az életével fizethet érte?