"forge" translation into Hungarian

EN

"forge" in Hungarian

EN forge
volume_up
{noun}

forge (also: furnace, smelter)
volume_up
kohó {noun}
The forge stood empty in the dawn light, its fires cooling as they would continue to cool for many days.
A műhely üresen állt a hajnali fényben, a kohó hűlőben volt, és hűlt még napokon át.
forge (also: smithy)
Around behind the stables and the forge there was a path leading to the orchard.
Az istálló és a kovácsműhely mögül ösvény vezetett a gyümölcsösbe.
forge
forge

Context sentences for "forge" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is Counselor Troi, Lieutenant Yar Lieutenant La Forge, Lieutenant Commander Data.
Troi tanácsadónő, Yar hadnagy, La Forge hadnagy, Data parancsnok-helyettes.
EnglishI want my airline transport rating:' You're gonna have to forge your own licenses, he said.
- Ja, fiacskám, a te szakszódat neked magadnak kell összehoznod - mondta a tag.
EnglishThe euro crisis was used as a pretext to forge plans for European economic governance.
Az európai gazdasági kormányzás terveit az euróválság ürügyén koholták.
EnglishI intend to re-open the old mines, forge iron and in due course build ships.
Szándékomban áll megnyitni a régi bányákat, vasat kovácsoltatni, és idővel hajókat építtetni.
EnglishIf this continues, Lt La Forge, nobody will be healthy enough to care.
Ha ez így megy tovább, La Forge hadnagy, ez már senkit sem fog érdekelni.
EnglishNumber One, you and La Forge try and find some way of getting through one of those holes.
Egyes, maga és La Forge próbáljanak meg valahogyan átjutni, kihasználva azokat a réseket.
EnglishI started working on my mother's signature, because my father's is absolutely impossible to forge.
Az anyám aláírásával kezdtem, mert apámét teljesen lehetetlen volt hamisítani.
EnglishBut mostly we must gain time to forge the weapon that will destroy Brona.
De mindenekelőtt időt kell nyernünk, hogy megalkothassuk a fegyvert, amely elpusztítja Bronát.
EnglishThese are the chains we forge in life, to misquote Jacob Marley.
Ezeket a láncokat kovácsoljuk egész életünkben, hogy módosítva idézzem Jacob Marleyt.
EnglishA place of dwelling, a forge, all the raw materials you will need.
Van otthonod, műhelyed, s beszereztem minden szükséges nyersanyagot.
EnglishSecurity, Lt La Forge left sickbay while I was in my office.
Biztonságiak, La Forge hadnagy engedély nélkül elhagyta a gyengélkedőt.
EnglishI'm confining Lt La Forge to sickbay until further notice.
További utasításomig La Forge hadnagy nem hagyhatja el a gyengélkedőt.
EnglishIn order to do that, I set out to forge their signature.
Ahhoz, hogy ezt véghez vihessem, nekifogtam hamisítani az aláírásukat.
EnglishTherefore, the main message of these reports is that we must forge better cooperation in Europe.
Ezért a fenti jelentések legfontosabb üzenete az, hogy Európában jobbítani kell az együttműködést.
EnglishOne last firing of the forge, one final molding of metals?
Befűtöd még egyszer a kazánt, összeolvasztod még egyszer a fémeket?
EnglishNot even they could forge on against the Coronal's will, when mindlocked with the ruler of all Cormanthor.
Még Õk sem voltak képesek ellenállni az Uralkodó hatalmának, amikor az elméjükre erőltette.
EnglishWe must forge ahead; the future of Turkey's membership of the EU is also riding on this issue.
Teljes gőzzel kell haladnunk előre; Törökország uniós tagságának jövője is ezzel az üggyel kapcsolatos.
EnglishI believe this really should be worded 'to forge a better-informed consensus'.
Úgy gondolom, hogy ennek valójában így kellene hangoznia: "egy jobb tájékoztatáson alapuló konszenzus kialakítása”.
EnglishIt is in our own interest to forge a more effective and more intensive policy towards the Mediterranean.
Saját érdekünkben hatékonyabb és intenzívebb mediterrán térségi politikát kell kialakítanunk.
EnglishHave Mr La Forge break fixed orbit and initiate a search pattern.
Álljanak kereső pályára és pásztázzák végig a felszínt.