"fortune" translation into Hungarian

EN

"fortune" in Hungarian

EN fortune
volume_up
{noun}

fortune (also: chance, felicity, fluke, hit)
`It's considered to be the absolute confirmation of goodness, and good fortune.
Ezt pedig a jóság és a szerencse egyértelmű bizonyítékának tekintik.
I am more invulnerable than Achilles; fortune hath not one place to hit me."
Sebezhetetlenebb vagyok, mint Akhilleusz; a szerencse nem befolyásol engem."
Fortune belonged to the man who was willing to risk everything on a single throw.
A szerencse a mellé az ember mellé szegődik, aki kész mindenét feltenni egyetlen lapra.
fortune (also: estate, holding, money, opulence)
volume_up
vagyon {noun}
There was a fortune waiting for Carys somewhere; she was her father's sole beneficiary.
Továbbá Carys-re vagyon várakozott; ő volt apja kizárólagos örökőse.
He said at last: My friend, a very large fortune passes to this girl.
Barátom mondta végül , nagyon nagy vagyon száll erre a lányra.
She took refuge, of all places, in the Loan Brokerage mat was the source of the Beaumont fortune.
A Hitelintézet érdekeltségeiben keresett menedéket, ahonnét a Beaumont-vagyon eredt.
fortune (also: cast, chance, cup, destiny)
volume_up
sors {noun}
Boethius elmélkedései a sors forgandóságáról.
That is why I too must go on to the castle, and the fate or fortune that waits there.
Ezért kell nekem is a várba mennem, várjon ott rám jó vagy gonosz sors.
'I will come, if I have the fortune,' said Legolas.
- Ha úgy hozza a sors, visszajövök - mondta Legolas.
fortune (also: chance, destiny, doom, fate)

Synonyms (English) for "fortune":

fortune

Context sentences for "fortune" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAlso, when Deeds gave away his fortune, he gave away something that wasn't his.
Amikor Deeds elajándékozta a szerencséjét, elajándékozott olyat, ami nem az övé.
English- Some wish to be a king or a queen - Some wish for fortune and fame - Shut up!
- Van, aki királyságra vágyik - Más szerencsére, hírnévre áhít - Fogja már be!
EnglishSo says this one-eyed Armenian fortune-teller as he peers into his crystal ball.
Ezt mondja néktek ez a félszemű örmény jövendőmondó, amidőn kristálygömbjébe tekint.
EnglishI should take my good fortune, I said, and not question it, but I can't resist.
Örülnöm kellene a szerencsémnek, de nem állhatom meg, hogy ne kérdezzek rá mondtam.
English'I know of him,' Holmes said, 'but have never had the good fortune of meeting him.
Hallottam a dobbanást és az újságok zizegését, ahogy a padlóra vetette magát.
EnglishThis paint can right here saved the Dutch Boy paint company, making them a fortune.
Ez a festékes vödör mentette meg a Dutch Boy festékgyárat, milliókat kerestek vele.
EnglishWhat's more, there was very little illegality in the way I made my fortune.
Sőt, mi több, alig volt szabálytalanság abban, ahogy a szerencsémet megcsináltam.
EnglishPete was sprawled on the couch with his shoes off, watching Wheel of Fortune.
Pete a heverőn hanyatlott el, cipőjét letette, úgy nézte a Szerencsekerek-et.
EnglishShould I question fortune, which has brought my husband home after a year's absence?
- Kérdőre vonjam a jósorsot, amely végre hazahozta az uramat egyévi távollét után?
EnglishShe earns forty thousand a year max, so she wants to talk about my good fortune.
Morgan maximum évi negyvenezer dollárt keres, ezért szívesen beszélget erről a témáról.
EnglishI cannot bear much more of such fortune, Uther said, and his voice was taut.
- Nem viselek el még egyszer ilyen szerencsét - jegyezte meg feszülten Uther.
EnglishI had been saving most of my allowance, so that I had a small fortune in the bank.
Zsebpénzem java részét félretettem, úgyhogy kisebb vagyonom volt a bankban.
EnglishIn hopes of winning his fortune, he had wandered to Ansby to join the free companions.
Elindult hát a szerencséje után, egyenesen Ansby felé, hogy beálljon a seregbe.
English'I wrote a thing about John Fortune, and she said it was good,' I persisted.
Írtam egy dolgozatot John Fortune-ról, és Miss Shoup azt mondja, hogy jó erősködtem.
EnglishHe had expected, she knew, that most of Richard's fortune would come to him.
Tudta, hogy férje arra számított, Richard egyedül rá hagyja egész vagyonát.
EnglishSomebody perhaps is greedy and wants the whole ofJosiah Crackenthorpe's fortune.
Valaki talán nagyon mohó, és szeretné megkaparintani Josiah Crackenthorpe egész vagyonát.
EnglishThe upstart pretensions of a young woman without family, connections, or fortune.
Egy fiatal nő nagyra törő becsvágya, akinek nincs se családja, se rokonsága, se vagyona.
EnglishHow, in the name of good-fortune, did you know all that, Mr. Holmes? he asked.
Először én is azt hittem válaszolta a hölgy , de most már nem is kell néznem a betűket.
EnglishYou made a fuckin' fortune... selling 'em to those kids at Aquinas Prep.
Baromi üzletet csináltál belóle, mikor eladtad a srácoknak az Aquinas Peep-nél.
EnglishWatching the leaves and branches high above, I considered my good fortune.
Néztem a fölém magasodó faóriás ágait, és arra gondoltam, milyen szerencsés vagyok.