EN

to foster [fostered|fostered] {verb}

volume_up
Much of their money goes to the Foster Parents Program, a scheme that allows them to support individual children in unfortunate circumstances in many parts of the world.
Pénzük nagy része a Nevelőszülő-programnak megy; ez a szervezet nyomorúságos körülmények között élő gyerekeket támogat a világ különféle részein.
to foster

Context sentences for "to foster" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNo wonder Gwydion is cruel and ruthless, with the Queen of Lothian to foster him!
Nem csoda, ha Gwydion kegyetlen és gátlástalan, hiszen Lothian királynéja nevelte!
EnglishFoster, for the last ten thousand years men have killed one another over gold.
- De Foster, az elmúlt tízezer év során az emberek egymást gyilkolták az aranyért.
EnglishFoster, making his tone very professional.
Mit ad nekik? kérdezte Mr. Foster, s igyekezett nagyon szakszerűnek látszani.
EnglishSo, Popov finds out, gets Foster's revolver, shoots him, and bugs the hell out.
- Vagyis mindent megtud, elveszi Foster revolverét, lelövi és meglép innen.
EnglishThe task is to help foster an independent civil society in the Arab world.
A feladat a független civil társadalom működésének elősegítése az arab világban.
EnglishFoster led the way down a staircase into the basement.
Mr. Foster kinyitott egy ajtót, s előrement az alagsorba vezető lépcsőházban.
EnglishEven more startling were the parallels between Drew and Saul's dead foster brother.
Még megdöbbentőbb volt a párhuzam Drew és Saul halott mostohatestvére között.
EnglishStay here, my son, and mourn your mother, and make peace with your foster-brother.
Maradj csak itt, fiam, gyászold anyádat, és köss békét a nevelt fivéreddel.
EnglishFoster on the shoulder.
Ezt a szellemet szeretem! kiáltott fel az igazgató, és megveregette Foster vállát.
EnglishI'll give you the fat guy for Foster and, uh... how about that stupid guy for Rabbit?
Magának adom a dagadt csávót Foster-ért és... mondjuk ott azt a hülyét Rabbit-ért.
EnglishI would willingly take your son to foster, and bring him up as your heir.
- Örömmel fogadtam volna a fiadat nevelt fiammá, neveltem volna fel örökösödül.
EnglishAnd you could hardly have hoped for a better match than the King's own foster-brother!
- S nemigen remélhettél volna jobb frigyet, mint a király tulajdon nevelt fivérét.
EnglishToo bad, too bad, said Henry Foster, sympathizing with the Arch-Community-Songster.
Nagyon kínos, nagyon kínos mondta Henry Foster, együttérezve a közösségi főénekessel.
EnglishAnd before you say it's a Norman Foster design, we designed this in '83.
És mielőtt azt mondanád, hogy ez egy Norman Foster dizájn, ezt 83ban terveztük.
EnglishI called him Balan, she said, and his foster-mother named her son Balin.
- A Balan nevet adtam neki, a nevelőanyja pedig Balinnak nevezte el a saját fiát.
EnglishFoster with relish, as they entered.
Nyolcvannyolc köbméteres adatbank! mondta büszkén Mr. Foster, amint beléptek.
EnglishFoster, said the Director, who was tired of talking.
Közöljön velük néhány számot, Mr. Foster mondta az igazgató, aki már unta a sok beszédet.
EnglishSome of these programmes will foster the development of younger people and researchers.
Ezek közül néhány program a fiatalabb korcsoport és a kutatók fejődését segíti elő.
EnglishHe is Arthur's foster-father, and nobly born, and a veteran of many of Arthur's wars.
- Arthur nevelőapja, nemes származású, Arthur számos háborújának veteránja.
EnglishAnd there were lots of widows and orphans, people like that, who needed a foster home.
Számos özvegy és árva volt, emberek, akiknek nevelőotthonra volt szükségük.

Synonyms (English) for "foster-brother":

foster-brother
foster-child
foster-father