"foundation" translation into Hungarian

EN

"foundation" in Hungarian

HU

EN foundation
volume_up
{noun}

foundation (also: base, basis, bottom, fund)
volume_up
alap {noun}
It has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.
Szilárd alapokra kell építeni, és a szilárd alap magát az igazságot jelenti.
My blood-smeared fingers hooked onto the top of a foundation wall.
Vérrel borított ujjaimmal megkapaszkodtam az alap falazatának tetejébe.
Creation of a European Training Foundation (recast) (
Egy európai képzési alap létrehozása (átdolgozás) (

Context sentences for "foundation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact, this was not essential to the success or failure of the Foundation Plan.
Ez az egész nem volt létfontosságú az Alapítvány-tervezet sikere szempontjából.
EnglishLastly, the directive lays the foundation for European collaboration on health.
Végül, az irányelv lerakja az európai szintű egészségügyi együttműködés alapjait.
EnglishThe Anna Lindh Foundation has a particularly important role to play in this area.
Az Anna Lindh Alapítványnak különösen fontos szerepet kell játszania e területen.
EnglishIt is a poor foundation if we are unable to enforce these rights in Member States.
Elég gyenge alapok ezek, ha nem tudjuk érvényesíteni e jogokat a tagállamokban.
EnglishWe should establish a European rating agency on the basis of a foundation model.
Egy alapítványi mintán nyugvó európai hitelminősítő intézetet kellene létrehoznunk.
EnglishThis makes it very clear that there is a legal foundation for what we are doing.
Ebből világosan látható, hogy intézkedéseinkhez rendelkezünk a megfelelő jogalappal.
EnglishThus there is a basic foundation of mutual recognition of sensible regulations.
Így tehát az érzékeny szabályozások kölcsönös elismerésének megvan az alapja.
EnglishFinancial transparency of public institutions is a foundation of modern democracy.
írásban. - (PL) A modern demokrácia alapja a közintézmények pénzügyi átláthatósága.
EnglishYou've said it was your deepest wish-to see the Foundation in its full glory.
Azt mondta, ez volt a leghőbb vágya hogy lássa az Alapítványt a fénykorában.
EnglishIn my country, Cyprus, the Karaiskakio Foundation provides this service free of charge.
Hazámban, Cipruson, a Karaiskakio Alapítvány ingyenesen nyújtja e szolgáltatást.
EnglishThere is a need for cooperation between Cedefop and the European Training Foundation.
Együttműködésre van szükség a Cedefop és az Európai Képzési Alapítvány között.
EnglishThe president thinks we protected our interests by destroying the foundation.
Az elnök azt hiszi, érdekeink védelmében robbantottuk szét az alapítványt.
EnglishHari liked the FOUNDATION'S FEAR 387 morsels, filtered through pan tastebuds.
A csapat tagjai kíváncsian, oldalra döntött fejjel nézték ügyetlenkedését.
EnglishIt is worth pointing out that the CAP was one of the foundation policies of the EU.
Érdemes rámutatni, hogy egykor a KAP az EU alapító politikáját jelentette.
English2008 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
2008. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
EnglishEducation is indeed most often the foundation for achieving our objectives.
A leggyakrabban valóban az oktatás képezi célkitűzéseink elérésének alapját.
EnglishHistorically, Europe bases its foundation on the single European market.
Történelmi szempontból elmondható, hogy Európa az egységes európai piacra alapul.
English(SK) The European Foundation for Democracy was launched in Brussels last week.
(SK) Brüsszelben múlt héten kezdte meg működését az Európai Alapítvány a Demokráciáért.
EnglishThe Oak Foundation and National Geographic have been big funders of this as well.
Az Oak Foundation és a National Geographic is jelentős támogatónk lett.
EnglishHumans had been hunters once, and one FOUNDATION'S FEAR 399 could tell by the eyes alone.
Az emberek egykor vadászok voltak, ezt már a szemük felépítése, látásuk elárulta.