"foundations" translation into Hungarian

EN

"foundations" in Hungarian

HU
HU

EN foundations
volume_up
{plural}

foundations (also: base, basis, bottom, foundation)
volume_up
alap {noun}
Dry, foundations restored, my crews cleaning up.
Száraz minden, az alap kész, a csapatom már takarít.

Context sentences for "foundations" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUntil you deal with the foundations of this system, you will change nothing.
Amíg nem nyúlnak hozzá a rendszer alapjaihoz, semmit nem fognak megváltoztatni..
EnglishIn fact, in my view, those foundations will often be a little more ethical.
Ezek az alapok pedig megítélésem szerint gyakran valamivel etikusabbak lesznek.
EnglishWe cannot allow ourselves to weaken the foundations of European integration.
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy most gyengítsük az európai építkezés alapjait.
EnglishFurthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
Továbbá ezek a korai évek alapozzák meg a gyermek élethosszig tartó tanulását.
EnglishAnd on top of that money will be channelled into all sorts of political foundations.
És mindennek tetejébe mindenféle politikai intézménybe is pénzt csatornáznak majd.
EnglishThey are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
Ezek alkotják egy egészséges, dinamikus és biztonságos munkaerőpiac alapjait.
EnglishThe European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
Az európai gazdaság továbbra is szilárd alapokon nyugvó, erőteljes növekedést mutat.
English. . either in addition to the two Foundations, or as their eventual replacement.
Valamit, aminek az Alapítványok mellett, esetleg helyett kell működnie.
EnglishThe EU must listen to the children: they are the foundations of tomorrow's society.
Az EU-nak figyelnie kell a gyermekekre: ők a holnap társadalmának alapjai.
EnglishFor he looked for a city that hath foundations: whose builder and maker is God.
Várta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó várost, amelyet majd az Isten tervez és épít.
EnglishThis would lay the foundations for an improved relationship between Armenia and Turkey.
Ez alapot teremtene az Örményország és Törökország közötti kapcsolatok javulásához.
EnglishAs you know, media freedom is one of the foundations of a democratic society.
Mint tudják, a média szabadsága a demokratikus társadalom egyik alapköve.
EnglishGenuine and proper elections form part of the foundations of democracy.
A tisztességes és szabályos választások a demokrácia egyik alapkövét jelentik.
EnglishAs you know, we must rebuild public finances on sustainable foundations.
Mint tudják, fenntartható alapokon újjá kell építenünk az államháztartásokat.
EnglishThe same goes for the proposals being made on the respective political foundations.
Ugyanez vonatkozik a pártok politikai alapítványaival kapcsolatban tett javaslatokra is.
EnglishWe cannot undermine the moral foundations of democracy which rest on those very values.
Nem áshatjuk alá az éppen az ezeken az értékeken nyugvó demokrácia erkölcsi alapjait.
EnglishBoth of these foundations are funded by another, larger charitable organization.'
Mindkét alapítványt egy nagyobb jótékonysági pénzalap finanszírozott.
EnglishThe buildings were constructed of wood, with stone foundations and stone frontings on a few.
Az épületeket kőalapra, fából emelték, némelynek a homlokzata is kőből készült.
EnglishThis incredible democratic innovation will lay the foundations for a new European citizenship.
Ez a csodálatos demokratikus újítás lefekteti egy új európai polgárság alapjait.
EnglishI am thinking of European institutions, European universities and European foundations.
Az európai intézményekre, az európai egyetemekre és az európai alapítványokra gondolok.