EN fox
volume_up
{noun}

fox
volume_up
róka {noun}
Fox one, fox one, Bullet Two, Douglas called out on the interplane frequency.
Róka egy, róka egy, Bullet kettes kiáltotta Douglas a gépközi frekvencián.
Br'er Fox, Br'er Fox, whatever else Y'all do, don't th'ow me in dat briar patch!
Jaj, róka koma, róka koma, bármit megtehetsz velem, csak be ne dobj abba a tüskebokorba!
Fox one, fox one, ' Douglas called out as he pressed the button to launch a Sparrow missile.
Róka egy, róka egy! ordította Douglas, és megnyomta az egyik Sparrow rakéta kilövőgombját..
fox
fox
fox
She slid out of the full-length fox and folded it on the chair across the table.
Abby kibújt a hosszú rókaszőr bundából, és az asztal túloldalán lévő székre tette.
Clothes and perfume and albums, and for her, a full-length fox coat.
Ruhák, parfümök, lemezek és egy hosszú rókaszőr bunda Abbynek.
fox

Context sentences for "fox" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI used to think that fox-tail was just about the coolest thing in the world.
- Akkoriban azt hittem, hogy az antennára tűzött rókafaroknál nincs is pipecebb.
EnglishLantern four-five Fox, this is Kommandorskiye Approach Control on GUARD frequency.
- Lantern négy-öt Fox, itt a Kommandorszkij irányítóközpont a légvédelmi csatornán.
EnglishAll we know is that no flight plan has been filed on a Lantern four-five Fox.
Csak annyit tudunk, hogy a Lantern öt-négy-Foxnak nincs hiteles útvonalterve.
EnglishAlan Fox was the local head of station for the CIA and he went back a long way.
Alan Fox volt az amerikai CIA helyi rezidense, és már hosszú utat tett meg.
EnglishHugh's fly was still unzipped, and he was still wearing the fox-tail around his neck.
A nap hőse szállt ki belőle, nadrágjának hasítéka nyitva, a rókafarok a nyakában.
EnglishQuite often, most of the time in fact, his eyes had a reddish look, like a fox's.
Igen gyakran sőt: majdnem mindig olyan vöröses volt a szeme, mint a rókáé.
EnglishThere's a fox-tail- Hugh began, then had to stop, clear his throat, and start again.
- Van egy rókafark... - kezdte Hugh, de elakadt, és megköszörülte a torkát.
EnglishShe gave me a fox fur cape when I left and I did think it was kind other.
Amikor eljöttem tőle, nekem ajándékozott egy rókaboát, hát nem végtelenül aranyos?
EnglishHe was wearing a fox-tail around his neck and holding a pistol in one hand.
Majd megjelent az árnyék gazdája is, nyakában rókafark, kezében pisztoly.
EnglishNo, the new President had a little iron in his spine and a fox's instinct for opportunity.
Az elnök azonban kivételes ember volt: gerinces és ösztönösen jó opportunista.
EnglishThe fox in the poultry-run cannot be blamed for the cackling of the pullets.
A baromfiudvarba beszabadult rókát nem lehet azért vádolni, mert a tyúkok kotkodácsolnak.
EnglishRadar identified, Lantern four-five Fox, the Soviet controller replied.
- Radart azonosítottuk, Lantern négy-öt Fox - válaszolta a szovjet irányító.
EnglishCNN and Fox would probably be running this news conference live and maybe C-SPAN as well.
A CNN és a Fox valószínűleg élő adásban közvetített, meg talán a C-SPAN is.
EnglishAfter I had slain Fox, Benji did see my burnt body falling from the sky.
Miután megöltem Foxot, Benji látta égő testemet, amint aláhullik az égből.
Englishasked Fox.
Mi is küldhetnénk rajta keresztül dezinformációt Moszkvának? kérdezte Fox.
EnglishDog Zero-One Fox is declaring an inflight emergency at this time, came the hurried transmission.
- Dog Zero-One Fox repülés közbeni vészhelyzetet jelent - érkezett a gyors adás.
EnglishHiglauf wears a new cloak of red-fox fur and tall fur hats on all his heads.
Highlauf egy vörösróka prémből készült új köpenyt visel, fejein pedig magas szőrmekucsmákat.
EnglishShe settled herself into the cushions and a robe of baby-fox fur was tucked across her lap.
Kényelmesen elhelyezkedett a párnák között, és a térdére rókaprém takarót terítettek.
EnglishBut he would have been much more content if he just find Agent Fox Mulder.
Elégedettségét már csak az fokozta volna, ha végre sikerül megtalálni Fox Mulder ügynököt.
EnglishCrouched behind the Brothers Fox, Madame Olcott whispered words of encouragement to them.
Madame Olcott hátulról a Fox testvérek fölé hajolt, és bátorítólag a fülükbe sugdosott.