"foxy" translation into Hungarian

EN

"foxy" in Hungarian

EN foxy
volume_up
{adjective}

foxy (also: acute, astute, cagey, calculating)
volume_up
ravasz {adj.}
Because foxy old George was alive again, but foxy old George was also dead .
Mert a ravasz róka George újra él, ugyanakkor azonban a ravasz róka George halott is...
The men had sharp foxy faces and racetrack clothes or eccentric clownlike makeup.
Éles, ravasz képű férfiak zsokéruhában vagy bohóc módra kisminkelt arccal.
His whole face became sharp and foxy and mean.
Egész arca ravasz, sunyi és alattomos kifejezést öltött.
foxy (also: acute, astute, cute, sharp)
foxy (also: astute)
foxy (also: astute, leery, smart, tricky)
foxy (also: blotchy, freckled, mottled, sloppy)
volume_up
foltos {adj.}
volume_up
csinos {adj.}
foxy (also: cool, hot)
foxy (also: crafty, vulpine, wily, crafted)
foxy
volume_up
csini {adj.}
foxy
foxy (also: reddish, rusty, sorrel)
volume_up
rőt {adj.}
foxy
foxy (also: ruddy, ruddle)
foxy

Context sentences for "foxy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe eased the Foxy Lady out of Turtle Cove and turned half-right toward Sellars Cut.
Kimanőverezett a Foxy Ladyvel a Teknős-öbölből, s jobb-fa fordult, Sellar's Cut felé.
EnglishWipe out the debt on the Foxy Lady, buy the bungalow, a decent truck.
Kifizethetné a Foxy Ladyt, megvehetné a bungalót, vehetne egy rendes kocsit.
EnglishDon't get too foxy with the old guy, he said quietly to the back of my neck.
Ne legyen túl okos az öreggel mondta halkan a nyakam hátsó részének.
EnglishThat foxy little sparks I locked in the wireless-room an' told 'im ter get to work.'
Azt a ravaszdi kis rádióst meg bezártam a rádiósfülkébe, és ráparancsoltam, hogy lásson munkához.
EnglishHaving Miles knocked off bothered me, and then you birds cracking foxy.
Már azon is kiborultam, hogy Milest lepuffantották, és aztán jöttök ti, és megpróbáltok csőbe húzni.
EnglishPushing on the power he turned the Foxy Lady away from the islands and out toward the lonely sea and the sky.
Õ is rákapcsolt, s elkanyarodott a szigettől a magányos tenger és égbolt felé.
EnglishThen a fox you shall be until I find your name, my foxy lady.
Akkor addig róka maradsz, amíg meg nem tudom a neved, róka hölgy.
EnglishShe answered that--with a foxy glitter rising at the back of her eyes.
Erre már válaszolt ravaszul megcsillanó tekintettel:
EnglishBecause I'm Foxy Cleopatra, and I'm a whole lot of woman.
Mert én vagyok Foxy Cleopatra és izzig-vérig nő vagyok.
EnglishMy neighbor was a foxy old man named George Kraft.
A szomszédom egy George Kraft nevű, ravaszdi öregúr volt.
EnglishTo starboard Arthur Dean in his open Silver Deep raced past making eight knots better than the Foxy Lady.
Jobb felől Arthur Dean nyitott SilverDeepje húzott el mellettük, nyolc csomóval gyorsabb volt a Foxy Ladynél.
EnglishMonk turned the nose of the Foxy Lady away from the reed bed, set her power just above idle, and came down to the afterdeck.
Monk elfordította a Foxy Lady orrát a hínárostól, fél gőzre kapcsolt, és hátrament a tatfedélzetre.
EnglishDean glanced into the after-deck of the Foxy Lady.
- Dean a Foxy Lady tatfedélzetére pillantott.
EnglishFoxy, what are you doing in Goldmember's club?
Foxy, mit csinálsz itt Aranyszerszám klubjában?
EnglishI should warn you Foxy, 2002 is very different.
Figyelmeztetlek Foxy, 2002 nagyon más.
EnglishThat was close Foxy, I owe you one.
- Ez meleg volt Foxy, jövök neked eggyel.
EnglishNobody stands up Foxy Cleopatra.
EnglishShe became foxy and coquettish.
Egyszeriben ravaszkás lett és kacér:
EnglishIt's me Foxy, Foxxy Cleopatra.
EnglishLooking foxy tonight, man.