EN Frank
volume_up
{noun}

1. history

Frank
volume_up
frank {noun} (népcsoport)
Candy tried to put himself in Frank's mind, to imagine Frank kept returning.
Candy megpróbált Frank fejével gondolkodni, elképzelni, miért tér vissza állandóan.
They were halfway to Frank's apartment when Frank took a deep breath and said, Tony ...
Félúton járhattak Frank lakása felé, amikor Frank vett egy mély lélegzetet és megszólalt:
Nelson took a hesitant step up toward Frank; Frank took a hesitant step down toward George.
Nelson bizonytalan lépést tett Frank felé, Frank habozón megindult George felé.

Context sentences for "Frank" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe's supposed to be clever, you know, said Miss Bunner with frank disapproval.
Állítólag roppant intelligens mondta Miss Bunner, nem is leplezve rosszallását.
EnglishWilma was twelve years younger than Frank, thirty-one when he first met her.
Wilma tizenkét évvel fiatalabb Franknél, harmincegy volt, amikor megismerkedtek.
EnglishDubois, he said, it's much better to be frank with us, you know.
Ejnye, Mr. Dubois mondta , sokkal jobb volna ám, ha őszintén beszélne velünk.
EnglishHis humor was so good that he addressed even this knight with frank fellowship.
Olyan jókedve volt, hogy még a lovaggal való korábbi összetűzéseket is elfelejtette.
EnglishHe thinks that, because of what happened to Frank, I'm not entirely myself.
Az a véleménye, hogy a Frankkel történtek miatt én sem vagyok teljesen magamnál.
EnglishBefore attending to Frank, Hal removed the rumpled clothes from the pillowcase.
Hal, mielőtt követte volna Franket, kivette a gyűrött ruhadarabokat a párnahuzatból.
EnglishFrank had been equally certain that Pollard, not Farris, was his real name.
Ugyanilyen biztos volt abban is, hogy nem Farris, hanem Pollard az igazi neve.
EnglishHe hated Frank for having taken him there; he loved him for having returned for him.
Bobby gyűlölte Franket, amiért elvitte oda, de szerette is, amiért visszatért érte.
EnglishArriving in the crossroads he halted and surveyed Madouc with frank curiosity.
Öltözéke és lábbelije elárulta róla, hogy paraszt, aki a földeken dolgozik.
EnglishFrank threw the Ford in gear, popped the brake, tramped hard on the accelerator.
Sebességbe kapcsolta a Fordot, kieresztette a kéziféket, és keményen a gázpedálra lépett.
EnglishLater, when I'm done with Frank, you'll tell me where Thomas got his power.
- Miután elintéztem Franket, majd elmeséled nekem, honnan szerezte Thomas a hatalmát.
EnglishWhat you're looking for is a common street hustler, Quevedo had told Tony and Frank.
Akit tehát kerestek, az egy szimpla utcai nepper - mondta Quevedo Tonynak és Franknek.
EnglishJackie spoke soothingly to Frank, trying to allay the fear that had electrified him.
Jackie eközben megpróbálta szavakkal csillapítani a Franket hatalmába kerítő félelmet.
English'We agreed to be frank with each other, my Lord,' Sparhawk reminded him.
Megállapodtunk, hogy őszintén beszélünk egymással, uram emlékeztette Sparhawk.
English'Maybe you'd better let me down, Frank lad,' Jamie said, nudging me hard.
Talán jobb lenne, ha most letennél, Frankie pajtás mondta Jamie, keményen bökdösve.
EnglishGroaning, Frank swung his legs off the seat, sat up, and cleared his throat.
Nyögött, lelógatta a lábát az ülésről, felült, és megköszörülte a torkát.
EnglishTo be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
Őszintén szólva, ezt én értékelni tudom, feltéve, ha ez az ellenállás erőszakmentes marad.
Englishshe asked in her frank voice.
Elégedett vagy látogatásoddal a Talamascánál? kérdezte tiszta hangján.
EnglishFrank old Buddy, Sorry to do this, but I have to leave town and have no time to fuck around.
már ne is haraguggyozzál, de le kell lécelnem, nem közelíthetlek meg finomabban.
EnglishYou see, she turned abruptly it would have seemed like betraying Frank to him.
Tudod... fordult hirtelen a másik asszonyhoz az olyan lett volna, mintha elárulnám Frankot.