"fraud" translation into Hungarian

EN

"fraud" in Hungarian

EN fraud
volume_up
{noun}

Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
Ez részben a hibák és mulasztások, részben csalás és hűtlen kezelés következménye.
Our ability to manufacture fraud now exceeds our ability to detect it.
A képességünk, hogy csaljunk, meghaladja a képességünket a csalás leleplezésére.
Protection of Communities' financial interests - fight against fraud (debate)
A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme - Csalás elleni küzdelem (vita)
fraud (also: cheat, fake, faker, humbug)
volume_up
csaló {noun}
And I believe that you're a goddamned fraud, Dr. McGee, she thought.
Én pedig azt hiszem, hogy te egy átkozott csaló vagy, Dr. McGee, gondolta Susan.
Could Dr Rathbone be some kind of colossal fraud?
Rathbone óriási csaló?
She was going to tell Gelmar that the pod-master was a fraud.
Gelmarhoz készült, hogy beköpje: a hüvelymester csaló.
fraud (also: fake, humbug, mountebank, rogue)
Brackman didn't take his own suggestion seriously that the Space Wanderer was a fraud.
Maga Brackman sem vette komolyan tulajdon megjegyzését hogy ugyanis az rvándor szélhámos.
'Look,' I said, ' I'm aware that my father was a fraud, and Father knew it, too.
Ide figyeljen mondtam , tudatában vagyok, hogy az apám szélhámos volt, és ezt ő maga is tudta.
Kiderült, hogy szélhámos.
fraud (also: bluff, craft, dupery, gouge)
Democracy at European level is a fraud and a delusion.
Az európai szintű demokrácia becsapás és ámítás.
fraud (also: cheat, victimization)
fraud (also: dupery, shenanigan, spoof, swindle)

Synonyms (English) for "fraud":

fraud

Context sentences for "fraud" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVAT fraud accounts for between EUR 60 billion and EUR 100 billion every year.
A héa-csalások értéke évről évre 60 és 100 milliárd euró közötti összegre tehető.
EnglishI'll build a temple there worthy of myself, you shabby old belly-rumbling fraud.
Ott magamhoz méltó templomot építtetek, te kopott, öreg, hasbeszélő kókler.
EnglishThe detection of fiscal and social fraud is complex even in the internal market.
A fiskális és szociális csalások felderítése még a belső piacon is összetett feladat.
EnglishTax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.
Az adócsalás felér a tisztességes és átlátható adóztatás alapelve elleni támadással.
EnglishSimplification appears to have been favoured to the detriment of combating fraud.
Az egyszerűsítésre törekvés, úgy tűnik, diadalmaskodott a csalások elleni harc fölött.
English(PL) Mr President, fiscal fraud has been a global problem for some time now.
(PL) Tisztelt elnök úr, az adócsalás már egy ideje globális problémát jelent.
EnglishThe partner had been indicted for bankruptcy fraud, but a jury let him walk.
A társát perbe fogták hamis csődeljárás lefolytatásának vádjával, de nem ítélték el.
EnglishThey need to provide a real insight into the actual scope of irregularities and fraud.
Valódi képet kell adniuk a szabálytalanságok és csalások tényleges szintjéről.
EnglishThe taxation of savings and criminal law in the area of fraud would be standardised.
Szabványosítanák a megtakarítások adózását és az adócsalásra vonatkozó büntetőjogot.
EnglishThere are many cases of fraud, in particular, in the eastern and southern Member States.
Különösen a keleti és déli tagállamokban fordulnak elő nagy számban a csalások.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the fight against tax fraud is a necessity.
. . - (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az adócsalás elleni küzdelem szükségszerűség.
EnglishThis is not so much about fraud, as it is about a matter of principle, namely transparency.
Itt nem csalásról van szó, hanem egy alapelvről, nevezetesen az átláthatóságról.
EnglishThe profit from this kind of fraud goes directly to organised crime.
Az ilyen típusú csalásból eredő hasznot közvetlenül a szervezett bűnözés élvezi.
EnglishApproximately a third of these irregularities were cases of direct fraud.
Ezeknek a szabálytalanságoknak megközelítőleg egy harmada közvetlen csalási ügy volt.
EnglishWhile we may agree to tolerate errors, we can, in no way, tolerate any act of fraud.
Noha elfogadhatjuk, hogy a hibákat eltűrjük, a csalást semmiféleképpen nem tűrhetjük el.
EnglishThe level of tax fraud in the European Union is somewhere between EUR 200 and 250 billion.
Az adócsalás mértéke az Európai Unióban valahol 200 és 250 milliárd EUR körül van.
EnglishThe fight against tax fraud across the EU must complement the action of the Member States.
Az adócsalás elleni uniós küzdelemnek ki kell egészítenie a tagállamok fellépését.
EnglishCombating tax fraud falls largely within the competence of the Member States.
Az adócsalás elleni küzdelem jórészt a tagállamok hatáskörébe tartozik.
EnglishEvery time we discharge substandard accounts, we encourage more waste and more fraud.
Minden egyes kifogásolható elszámolás mentesítésével a pazarlást és csalást támogatnánk.
EnglishCoordinated strategy to improve the fight against fiscal fraud (debate)
Az adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégia (vita)