EN fret
volume_up
{noun}

2. music

fret
volume_up
érintő {noun} (húros hangszeren)
Then there was the black iron fret-work bridge on the canal leading into the Rio Nuovo and they passed the two stakes chained together but not touching: like us the Colonel thought.
Aztán ott volt a fekete vashíd a Rio Nuovóba vezető csatorna fölött, és elmentek a két összeláncolt, de egymást nem érintő cölöp mellett: akárcsak mi, gondolta az ezredes.

Context sentences for "fret" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou got plenty other things to fret your mind over: you got a horse race.
Bőven van egyéb okod is az izgalomra: végig kell lovagolnod egy versenyt.
EnglishHis brain wanted to worry and fret and there was no point in trying to frustrate it.
Az agya aggódni és reszketni akart, és nem volt értelme összezavarni.
EnglishBut do not fret; soon you will grow strong again, and you will no longer take such frights.
- Ne félj, hamarosan ismét erős leszel, és nem kell többé senkitől és semmitől félned!
EnglishGood-by; and, above all, do not fret until you know that you really have a cause for it.
Viszontlátásra, és kérem, ne nyugtalankodjon, csak akkor, ha már biztos, hogy oka van rá.
EnglishThe music that was coming through the fret had changed in tempo without my noticing it.
Közben megváltozott a zene üteme, anélkül hogy én észrevettem volna.
EnglishNot philosophers but fret-sawyers and stamp collectors compose the backbone of society.
Nem a filozófusok, hanem a lombfűrésszel barkácsolók és a bélyeggyűjtők a társadalom alapjai.
EnglishAgain, I thought it important you know about it, but I don't want you to fret.'
Megint csak arra gondoltam, hogy tudniuk kell róla, de nem szeretném, ha fájdítanák a fejüket miatta.
EnglishAnd we don't have to buy the fuel for it, and worry and fret over what kind of fuel to use.
És még csak üzemanyagot sem kell vásárolnunk, és azon törnünk a fejünket, miféle üzemanyag kell hozzá.
EnglishI'll be back to practice tomorrow, so don't you guys fret, okay ?
A holnapi edzésen már itt leszek, úgyhogy ne izguljatok, ok ?
EnglishMadouc began to fret and wonder; she had no wish to sit by Idilra Post during the long hours of night.
Madouc kezdett nyugtalan lenni; semmi kedve nem volt az Idilra Oszlop tövében üldögélni egész éjszaka.
EnglishGossip, consult, fret and finally, gamble.
Beszélgetni kezdenek, pletykálkodni, dühöngeni, és végül... hazardírozni.
English`I want you to know, but I don't want you to fret.'
Szeretném, ha tudna róla, de ne eméssze magát miatta.
EnglishNaaah, you wouldn't fret in a headline today.
Á, ma nem lehet olyat írni egy újságcímbe, hogy zsémbel.
English♫ Gone with the last train, honey don't you fret
♫ Elmegyek az utolsó vonattal, drágám, ne félj ♫
EnglishBut a burning fear made his muscles clench and fret.
A félelem pattanásig feszítette az izmait.
EnglishHush, dear, don't fret, the mother said.
Csitt, kicsim, hagyd a nyafogást intette le az anyja.
EnglishDon't you fret, Don said soothingly.
- Ne bánkódjon a nagytiszteletű úr - csitította don.
EnglishSome maidens sigh and fret; she uses both Sissle-way and Tinkle-toe with no remorse whatever.
Egyes hajadonok sóhajtoznak és rémüldöznek; ez a hercegnő pedig lelkiismeret-furdalás nélkül alkalmazza a "Borzongót" és a "Bizserg Lábujj"-t.
EnglishDon't fret, my darling dear, he said.
Ne zsémbelj, édes drágaságom! kérte Lasher.
EnglishNo doubt, they were worrying about the weather or cotton prices, but they were too tired to fret aloud.
Tudtam, hogy mindketten aggódnak az idő és a gyapotfelvásárlási árak miatt, de túlságosan fáradtak voltak ahhoz, hogy beszéljenek is róla.