"from afar" translation into Hungarian

EN

"from afar" in Hungarian

EN from afar
volume_up

from afar
From afar came the evil sound, and by the echoes they knew they stood in a great hall.
A gonosz hang messziről jött,. és a visszhangokból tudták, hogy egy nagy teremben állnak.
I'm Elmara, his guest said, a traveler from afar.
- Elmara vagyok - mondta a vendég - egy messziről jött utazó.
Other times, I believe she's seen you from afar.
Más alkalmakkor, azt hiszem, messziről látott téged.

Similar translations for "from afar" in Hungarian

from preposition
Hungarian

Context sentences for "from afar" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe voice is borne from afar, by waves like those of light but longer, he said.
Ugyanolyan hullámokban terjed, mint a fény, csak valamivel hosszabbakban mondta.
EnglishWhy not to this one, the devil's fiddler, whom you worship from afar every night?
Miért nem ennek, az ördög hegedűsének, kiért a távolból epekedsz minden éjszaka?
EnglishHowever, the order continued its investigation of the Mayfair Witches from afar.
Ennek ellenére a rend a távolból folytatta nyomozásait a Mayfair-boszorkányok után.
EnglishThose that looked up from afar thought that the mountain was crowned with storm.
Aki fölnézett a csúcsra, mást nem látott, csak hogy a hegyet vihar koronázza.
EnglishA smell of Irish stew and the clatter of plates and murmur of voices came from afar.
Távolról megcsapta az ír gulyás szaga, a tányércsörgés és a beszélgetés halk moraja.
English`Now please, go home to your watchtower and your telescope and gaze at us from afar!'
Most pedig kérem, térjen haza az őrtornyába, a távcsövéhez, és a távolból figyeljen minket!
EnglishLong have we kept guard here, and we have watched you from afar.
Mi már régóta őrségben vagyunk, s még messze jártatok, amikor már észrevettünk.
EnglishFolk as afar from here as Elembar, on the coast, call them 'The Warring Princes of Athalantar.'
A népek oly messzire innen, mint Elembar, Athalantar Háborgó Hercegeinek" nevezték őket.
EnglishMore dead things in the water but fewer taints of spilled strange cargoes from afar.
Több tetem van a vízben, de kevesebb idegen, távoli illat.
EnglishFrom time to time Shimrod watched the fairies at their revels, but always from afar.
Shimrod gyakran figyelte a tündéreket, de mindig távolról.
EnglishWarriors had magic weapons that killed from afar; fishermen had magic boats that sailed the skies.
A harcosoknak távolból ölő varázsfegyvereik voltak; a halászok varázshajói az egeket szelték.
EnglishHow, when in Waterdeep, do you get to hear gossip and news from afar?
Akkor alábbhagyott, hogy Narnra egy kis levegőhöz jusson.
EnglishAnd you shall have all the fun of watching her from afar and never knowing what might happen to her.
Csak a távolból lesheti, és találgathatja, hogy mi történik vele.
EnglishThe intruder cast a last look around the room, stooping to peer beneath the canopied bed from afar.
Az árny még egyszer körbenézett a szobában, bepillantott az ágy alá is, nem rejtőzik-e ott valaki.
EnglishSeen from afar, this world is blue, because of its oceans.
Ez a világ távolról nézve kék, mert az óceánok ilyen árnyalatúak.
EnglishAnd the deep green velvet couches I'd purchased from afar were sumptuous, as I'd hoped.
A puha zöld bársonypamlagok, amelyeket katalógusból választottam, pontosan olyan fényűzők voltak, mint reméltem.
EnglishShe used a servant spell to carry it to the bones and wield it from afar, crushing the lich's skull into shards.
A szellemszolga kezébe nyomta, majd utasította, hogy zúzza szét vele a lich koponyáját.
EnglishI know you've seen each oilier from afar many times at court, so perhaps we can dispense with all the tongue work.
Tudom, hogy párszor már láttátok egymást az udvarban, úgyhogy mellőzzük az udvariaskodást.
EnglishFrom afar came the sound of a three-wheeled truck starting up.
Távolból az induló teherkocsi berregése hallatszott.
EnglishI haven't come this far to be frightened off by a spirit we have studied from afar for three hundred years.'
Nem azért jöttem idáig, hogy elijesszen egy szellem, amelyet idestova háromszáz éve tanulmányozunk!