"from all sides" translation into Hungarian

EN

"from all sides" in Hungarian

EN from all sides
volume_up

from all sides
If it is so attractive, why is there not applause from all sides?
Ha annyira csábító, miért nem hallatszik minden oldalról taps?
And by then, as the blades came at him from all sides, it was much too late.
És addigra, ahogy a pengék minden oldalról lecsaptak rá, már túl késő volt.
They were speaking to him from all sides; they were surrounding him.
Minden oldalról őt szólongatták; körülvették.
from all sides (also: from all quarters, from all around)
- hallatszottak mindenfelől a helyeslő kiáltások.
When Thais appeared, acclamations arose from all sides.
Thaisz beléptekor mindenfelől kiáltások hangzottak el.
Hiszen mindenfelől omlik a homok.

Context sentences for "from all sides" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis report represents a large number of compromises from all sides of the argument.
Ez a jelentés nagyszámú kompromisszumot képvisel a vita mindegyik oldala részéről.
EnglishHowever, we keep hearing from all sides that they are not going well.
Ennek ellenére minden féltől azt halljuk vissza, hogy a dolgok nem állnak jól.
EnglishLord Roke on his hawk had glided up to it directly, circling above, examining it from all sides.
Lord Roke nyílegyenesen fölébe siklott sólyma hátán, úgy vizsgálta behatóan.
EnglishIf we try to fight here, we'll have soldiers coming at us from all sides.'
Ha itt akarunk harcolni, körül fognak venni minket a katonák.
EnglishThe silver enveloped him, and sounds rushed in from all sides.
Az ezüst körülölelte, és hirtelen hangok rohanták meg minden irányból.
EnglishWe brought together cartoonists from all sides in Ivory Coast.
Karikaturistákat hoztunk össze Elefántcsontpart minden részéről.
EnglishThat awoke a general yell of rage, and the hobgoblins surged down at Elminster, coming from all sides.
Ettől a vörös bőrű lények általános haragos üvöltésben törtek ki és rárontottak Elminsterre.
EnglishThen came the grinding scream again this time from all sides.
És újra jött a csikorgó sikoly ezúttal valamennyi oldalról.
EnglishWe need to have a full debate in this House from all sides of the political spectrum.
A Tisztelt Házban erről a teljes politikai paletta részvételével lefolytatandó, mindenre kiterjedő vitát kell tartani.
EnglishNaturally there were protests from all sides.
Pennsylvania különböző körzeteiből természetesen tiltakozások érkeztek.
EnglishHorsemen came from all sides to attack us; the great sarsens of the circles were splashed with our blood.
Lovasok támadtak ránk a szélrózsa minden irányából; a körök szürke homokköve vérünktől lett iszamos.
EnglishThe white fire vanished, and darkness swept in from all sides.
A fehér tűz eltűnt, helyét betöltötte a sötétség.
EnglishWe can go far with this mixed approach and will garner support from all sides of the House.
E vegyes megközelítéssel messzire haladhatunk, és a Tisztelt Ház valamennyi képviselőcsoportjának támogatását elnyerhetjük.
EnglishLight came to him from all sides except the rear wall.
Minden irányból fény érte, kivéve a hátsó falból.
EnglishScreams and shouts hammered at him from all sides.
A különítményesek körbefogták védencüket.
EnglishBoth Fear and Trull rushed to close with the combatants even as stabbing spears found their way into Rhulad from all sides.
Fear és Trull rohantak, hogy lekössék a támadók egy részét de a dárdák közben utat találtak Rhuland testébe.
EnglishSeveral meetings have been held, the more controversial points have been negotiated and there have been concessions from all sides.
Számos találkozóra került sor, megbeszéltük a vitatott pontokat, és minden oldal tett engedményeket.
EnglishNorthlanders came at him from all sides.
Az északiak minden irányból nekirontottak.
EnglishThen he said that the aim of the order was to rescue the original possessions of the Templars, and he scraped together funds from all sides.
Csak épp olyan tökkelütött hülye volt, hogy kísérletezgetés közben végül is megmérgezte magát és meghalt.
EnglishThe screams were a chorus from all sides.