EN frustrate
volume_up
{adjective}

frustrate (also: baffled, shattered, withered, blighted)
This is why I am confident that history will portray this period as a frustrated attempt to create an empire.
Ezért bízom benne, hogy a történelem majd úgy jelzi ezt az időszakot, mint meghiúsult kísérlet egy birodalom létrehozására.
A hiábavaló hajsza csalódott dühöt ébresztett Toshióban.
frustrate (also: unavailable, useless, unavailing)
On the contrary, it seemed a frustrating, dangerous, and foolish thing to do.
Épp ellenkezőleg, hasztalan, veszedelmes, bolond dolognak tartottuk.

Synonyms (English) for "frustrate":

frustrate

Context sentences for "frustrate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis brain wanted to worry and fret and there was no point in trying to frustrate it.
Az agya aggódni és reszketni akart, és nem volt értelme összezavarni.
EnglishThey held their ground just long enough to frustrate the advance, then fell back once more.
Elég ideig tartották magukat, hogy a támadás kudarcot valljon, azután ismét visszavonultak.
EnglishThis would frustrate the object and purpose of countervailing measures, which is to offset injurious subsidisation.
Ez meghiúsítaná a kiegyenlítő intézkedések tárgyát és célját, amely növelné a kárt okozó támogatást.
EnglishIn four months he had welded an alliance strong enough to delay and frustrate the invaders.
Az elmúlt négy hónap alatt sikerült elég erős egységet összekovácsolnia ahhoz, hogy feltartóztassa és késleltesse az inváziót.
EnglishThere is evil abroad in the land, foul foreign knights who would frustrate Arthur's dream and throw the land into turmoil.
Gonoszság lakozik a földeken, ocsmány külhoni lovagok vágyják megdönteni Artúr álmát, káoszt és pusztulást hozni országunkra.
Englishto frustrate sb
EnglishSometimes it is more intelligent to continue the discussion calmly than to take a decision emotionally and too quickly which will frustrate and disappoint either one side or the other.
Néha okosabb nyugodt hangnemben folytatni a megbeszélést, semmint érzelmi alapon és elhamarkodottan dönteni, ami csalódást okoz az egyik vagy a másik félnek.