"frying pan" translation into Hungarian

EN

"frying pan" in Hungarian

EN frying pan
volume_up
{noun}

frying pan (also: casserole, dripping pan, pan, skillet)
That frying pan--only, only for omelettes do I use it!
Ez a serpenyő... ezt én használom csakis rántottának!
Looks like a frying pan and some eggs to me.
Úgy nézel ki mint egy serpenyő, és néhány tojás.
In the fender there was always a greasy frying-pan and a couple of plates coated with the remnants of fried eggs.
A tűzhelyen állandósult a zsíros serpenyő, és egy-két tányér rántottamaradványokkal.

Synonyms (English) for "frying pan":

frying pan

Context sentences for "frying pan" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe was busy transferring bacon from the frying pan on the stove to the oven.
Elmélyülten foglalatoskodott a szalonnával, a serpenyőből átrakta a sütőbe.
EnglishThere was a morning fire by the wing, and a frying pan balanced over it.
A szárnyvég mellett reggeli tűz lobogott vidáman, palacsintasütő billegett fölötte.
EnglishIt need not be introduced to the grill or frying pan until the canon was safely in the house.
Ráér akkor betenni a serpenyőbe, mikor a kanonok már belépett a házba.
EnglishThis would simply mean jumping out of the frying pan into the fire.
Ami annyit tesz, hogy csöbörből vödörbe kerülnénk.
EnglishTwo days later, Norton Briggs had hit his wife with a frying-pan, knocking her flat on the kitchen floor.
Két nappal később Norton Briggs fejbe verte a feleségét egy tepsivel, és az asszony kinyúlt a konyhakövön.
EnglishHe began to shrink, to fizz crazily on the foyer floor like a ping-pong ball in a frying pan Then he disappeared.
Zsugorodott, zsugorodott, sisteregve gőzölgött a padlón, mint a forró serpenyőbe pottyant pingponglabda.
EnglishShe melted butter in the frying pan, diluted the soup with milk, and then poured the beaten eggs into the pan.
A serpenyőben felolvasztotta a vajat; a levest felhígította tejjel, aztán a felvert tojást a serpenyőbe öntötte.
EnglishHe won the undying gratitude of the airborne, the VDVs, when he saved one of their units from the frying pan.
Ekkor nyerte el a VDV és a légierő örök háláját is, amikor egyik kutyaszorítóba került egységüket kiszabadította.
EnglishWe are jumping out of the frying pan into the fire.
EnglishOut of the frying pan, into the fire.
Kikerültél a tűzvonalból, egyenesen a tűzbe.
EnglishWithout knowing it, I rubbed myself against a newly painted wall, he lied, ashamed to say that he had been made ready for the frying pan.
Mert azt azért mégis szégyellte volna bevallani, hogy lisztbe hengergették, és meg akarták sütni, mint egy halat.
EnglishThe eggs were in the frying-pan.
A tojások vígan sültek a serpenyőben.
EnglishOut of the frying pan on to the fire.
EnglishShe broke one egg into the frying pan, and then a second, as she said, Mr.
Az asszony beleütött egy tojást a serpenyőbe, majd egy másikat is, s közben azt mondta: Mr. Whiteheadnek nincsenek különleges igényei.
EnglishHe trailed off abruptly, and for an instant Shea was certain that the man not only knew who he was, but what he was, and that he had stepped from the frying pan into the fire.
Hirtelen elhallgatott és Shea egy pillanatig biztosra vette, hogy a férfi nem csak azt tudja, kicsoda, de azt is, hogy micsoda, és most csöbörből vödörbe jutott.