EN

to fulfil [fulfilled|fulfilled] {verb}

volume_up
I think the Krahmer report fulfils this requirement.
Azt gondolom, hogy ennek a kívánalomnak a Krahmer-jelentés eleget tesz.
The same evaluation has been reached by the Council's experts: Bulgaria and Romania fulfil the membership criteria.
A Tanács szakértői ugyanerre az értékelésre jutottak: Bulgária és Románia eleget tesz a tagság kritériumainak.
According to the Commission's assessment, this application fulfils all the legally established eligibility criteria.
A bizottsági értékelés szerint a kérelem valamennyi jogilag meghatározott jogosultsági kritériumnak eleget tesz.
to fulfil (also: to make good, to fulfill)
volume_up
bevált {vb} (reményt)

Context sentences for "to fulfil" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is essential in this context that Member States really do fulfil their tasks.
E tekintetben alapvetően fontos, hogy a tagállamok valóban teljesítsék feladataikat.
EnglishOnly together can we fulfil the promises of security and wellbeing for our citizens.
Csak együtt teljesíthetjük a biztonság és a jólét ígéreteit polgáraink számára.
EnglishCompanies may only fulfil their filing and publishing obligations electronically.
Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolóját közzétenni.
EnglishIt seems to me that these are, let us say, criteria which are possible to fulfil.
Úgy tűnik számomra, hogy ezek olyan kritériumok, amelyeket úgymond lehet teljesíteni.
EnglishThe information supplied to patients should fulfil the following main characteristics:
A betegeknek adott tájékoztatásnak az alábbi fő szempontoknak kell megfelelnie:
EnglishFinally, this enables us to fulfil our aspirations and ambitions in the world.
Végezetül: így teljesíthetjük törekvéseinket, így érhetjük el ambícióinkat a világban.
EnglishNow I appeal to the EU as a whole to fulfil its commitments towards them.
Most arra kérem az EU egészét, hogy teljesítse velük szembeni kötelezettségeit.
EnglishThis text, of course, does not fulfil the initial ambitions in all respects.
Ez a szöveg természetesen nem felel meg mindenben a kezdeti elképzeléseknek.
EnglishThis is a time for all of us to fulfil our responsibilities and our commitments.
Most van itt az ideje annak, hogy eleget tegyünk feladatainknak és kötelezettségeinknek.
EnglishAll our agencies need to be able to fulfil the tasks that we currently pile on them.
Az összes intézménynek képesnek kell lennie arra, hogy ellássa a feladatait.
EnglishThat is how we will really fulfil the objectives laid down in the Treaty of Lisbon.
Így tudjuk valójában teljesíteni a Lisszaboni Szerződésben lefektetett célkitűzéseket.
EnglishHowever, to be able to fulfil this role, crèches and nurseries need to be:
Ahhoz azonban, hogy ezt a szerepet betöltsék, a bölcsődéknek és az óvodáknak:
EnglishIt shall be provided with adequate resources in order to fulfil its tasks.
Feladatainak ellátása érdekében az FIU-t megfelelő forrásokkal kell ellátni.
EnglishFor the time being, Sweden does not fulfil all the criteria for introducing the euro.
Jelenleg Svédország nem teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges összes kritériumot.
EnglishWomen can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.
A nők a fenti szerepet csak úgy tudják betölteni, ha megkapják rá a lehetőséget.
EnglishWe have seen that there was significant support to fulfil this objective.
Láttuk, hogy ennek a célkitűzésnek a teljesítése igen jelentős támogatást élvezett.
EnglishI think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
A testület átszervezése bizonyosan ezt a követelményt is teljesítheti majd a későbbiekben.
EnglishFor that strategy to be effective, it must fulfil the following conditions.
Ahhoz, hogy egy stratégia hatékony legyen, a következő feltételeknek kell megfelelnie.
EnglishThe European Union will fulfil its commitments as regards the negotiations under way.
Az Európai Unió teljesíteni fogja a zajló tárgyalásokkal kapcsolatos kötelezettségeit.
EnglishIt is now our duty, the duty of the European Union, to fulfil our promise.
Most már kötelességünk, az Európai Unió kötelessége, hogy teljesítsük az ígéretünket.

Synonyms (English) for "fulfillment":

fulfillment
English
fulfilment