"furnishing" translation into Hungarian

EN

"furnishing" in Hungarian

EN furnishing
volume_up
{noun}

Georgian furnishings surrounded him, a great deal of fine new white marble, and soft shades of peach, lemon, oyster white.
György- stílusú berendezés, rengeteg finom fehér márvány, puha barackrózsaszín, citromsárga, gyöngyszürke árnyalatok.
When the elevator door whispered open, Constant was startled by the legless furnishings, by the floating pencils and pads.
Amikor a felvonó ajtaja tágra szisszent, Constant visszahőkölt a lábatlan berendezés, a lebegő ceruzák, írótömbök láttán.
A bank of four-drawer filing cabinets, an office chair, and a gray metal desk with a laminated imitation-wood-grain top were the only furnishings.
A berendezés legalábbis erre utalt: négy fiókos iratszekrény, irodai szék és egy nagy, fémlábú asztal famintázatú munkafelülettel - ez volt a teljes bútorzat.

Synonyms (English) for "furnishing":

furnishing
English

Context sentences for "furnishing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEvery dish and appliance and utensil and furnishing was purchased decades ago.
Minden edényt, szerszámot, felszerelést, bútort évtizedekkel ezelőtt vásároltak.
EnglishThe only furnishing was a transparent hemisphere with an Outsider resting inside.
Az egyetlen berendezési tárgy egy átlátszó félgömb volt, egy Kívülálló hevert benne.
EnglishThen, when I had the money, I didn't want some stranger furnishing it for me.
Aztán, amikor már volt pénzem, nem akartam, hogy idegen rendezze be a házamat.
EnglishThe furnishing and coloring in the room were more modern than the rest of the house.
A szoba bútorzata és színösszeállítása már modernebb volt, mint a többié a házban.
EnglishHe found himself in a tapestried chamber, bare of furnishing save a single settee.
Faliszőnyegekkel bevont, és egy pamlagtól eltekintve bútorozatlan szobában találta magát.
EnglishThe Kavaznya radar was tracking a second satellite and was also furnishing steering signals to it.
A kavaznyai radar kapcsolatba lépett a második műholddal és irányító parancsot továbbított.
EnglishAny one might have thought we were furnishing the house for a bride.
Olyan bútorokat szereztünk, mint egy menyasszonynak.
EnglishYou're newly married, I understand, and furnishing is such an expense nowadays.
Úgy hallottam, hogy nemrégen ment férjhez, Mrs. Banks, s manapság nagy megterhelés, ha az embernek be kell rendezkednie.
EnglishOne man, I remember, wanted a hundred pictures for a motel he was furnishing in Biloxi, Mississippi.
Az egyik, emlékszem, száz képet akart vásárolni, mert motelt rendezett be a Mississippi állambeli Biloxiban.
EnglishHe sat in the dark wood chair that was the only furnishing-and looked at Breer with eyes so glazed he could have been blind.
Olyan üveges szemmel ült a sötét faszéken, amely a szoba egyetlen bútora volt, mintha vak lenne.
EnglishAll this over a rookie second-rate agent furnishing second-rate information about a third-rate communist air force.
És mindez egy zöldfülű ügynök miatt, aki másodrangú információt szállított egy harmadrangú kommunista légierőről.
EnglishAs furnishing a key to some parts of that tremendous scenery which afterwards peopled the dreams of the Opium-eater.
Másodszor, szükségesek a bevezető vallomások azért is, hogy kulcsot kapjon az olvasó azokhoz a rettentő képekhez, melyek később az ópiumálmokban megjelennek.
EnglishWhereas a time limit for furnishing the evidence needed for the release of a sum secured should be laid down where no such time limit is laid down elsewhere;
mivel a biztosíték feloldására vonatkozó bizonyíték előterjesztéséhez határidőt kell megszabni, amennyiben ilyen határidőt másutt nem határoztak meg;
EnglishIn human societies possessing domestic animals, livestock fed more people in four distinct ways: by furnishing meat, milk, and fertilizer and by pulling plows.
A háziállatokkal rendelkező társadalmakban a jószágok négyféleképpen jutatták az embereket több táplálékhoz: húst, tejet, trágyát adtak, és ekét húztak.
EnglishI was therefore shy enough of applying for assistance even in those quarters where I was sure of receiving it, at the risk of furnishing my guardians with any clue of recovering me.
Így hát nagyon is félnem kellett, hogy ott, ahol a leginkább számíthatnék támogatásra, épp e veszély karjaiba futok, vagyis hogy támpontot adok gyámjaimnak felkutatásomra.