EN fuse
volume_up
{noun}

Off at the main, or a fuse, said the Colonel.
Hálózati hiba, vagy kiégett a biztosíték szögezte le az ezredes.
- Merre van ez a biztosíték?
And some dismal explanation for the doors, a shorted circuit or a broken fuse, would soon present itself.
Majd lesz valami siralmas magyarázat az ajtókra: rövidzárlat, kiégett biztosíték.
fuse (also: detonator, primer, igniter, fuze)
The fuse fizzled red as it sailed through the air, but the bomb failed to explode.
A gyutacs vörösen izzott a levegőben, de a szerkezet nem robbant fel.
When I give the word by shortwave, just pull off the fuse heads and get the hell out of the way.
Amikor megadom a jelet a rádión, csak rántsd le a gyutacs fejét, és tágulj onnan!
Oh, eh, gunpowder, nitroglycerin, notepads... fuses, wicks, glue, and... paper clips.
Oh, öö, lőpor, nitroglicerin, jegyzettömbök... gyutacs, kanóc, ragasztó, és... gemkapcsok.
fuse (also: tinder, fuze)
With steady hands he lighted a resin-candle and, deliberately, set a light to the long fuse.
Rezzenetlen kézzel meggyújtott egy gyantagyertyát, és elszántan vitte a lángot a hosszú gyújtózsinór végéhez.
fuse (also: wick, tinder, fuze)
volume_up
kanóc {noun}
Oh, eh, gunpowder, nitroglycerin, notepads... fuses, wicks, glue, and... paper clips.
Oh, öö, lőpor, nitroglicerin, jegyzettömbök... gyutacs, kanóc, ragasztó, és... gemkapcsok.
fuse (also: fuze)

Synonyms (English) for "fuse":

fuse

Context sentences for "fuse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe set the charges, pulled the fuse cords, and dashed back around the corner.
Elhelyezte hát a tölteteket, kihúzta a zsinórokat és gyorsan eltűnt a sarok mögött.
EnglishThey fuse together to form one big blob, and the other protocell just dances around.
Összeolvadnak egy nagy cseppé, a másik protosejt meg csak táncol körbe-körbe.
EnglishWe will disguise our tracks to con- fuse it should it choose to follow us further.
Elrejthetjük nyomainkat, ez megzavarja, ha esetleg tovább akarna követni.
EnglishIn a small town like Castle Rock, all the fuse-boxes were lined up neatly side by side.
Az ilyen kisvárosban a biztosítékok szépen sorakoznak egymás mellett.
EnglishAdam, if the fuse begins to burn under the Nightingales tail, well bring him out.
Adam, ha Fülemüle talpa alatt égni kezd a föld, akkor kihozzuk.
EnglishIn any case, he was the one who held the fuse to the time bomb.
Én vagyok az és nem más, aki kezében tartja az időzített akna gyújtózsinórját.
EnglishIt was a race now, between the fuse on her patience and the something on the horizon.
Megindult a verseny töréspontjához közeledő türelme és a horizont mögött húzódó valami között.
EnglishI popped out the circuit fuse a few minutes ago too, just to make sure.
Pár perce a biztosítékot is kiszedtem belőle, a biztonság kedvéért.
EnglishIt's actually using a laser to fuse the new layer of material to the old layer.
Ez lézert használ, hogy az új réteget a régire ráolvassza.
EnglishI'll go and fix the fuse and get the lamp from Julian's study.
Melyek, kicserélem a biztosítékot, és áthozom a másik lámpát Julian dolgozószobájából.
EnglishWatch when these two large protocells, the hybrid ones, fuse together.
Nézzék, ahogy ez a két nagy protosejt, a hibridek, összeolvadnak.
EnglishHe has a short fuse, no surprise for a macho redneck, and she's telling him not to yell.
Alacsony a tűrésküszöbe, egy ilyen tahó bikától ez nem is meglepő, és Kelly rászól, hogy ne üvöltsön.
EnglishThe gadget telling the SAM warhead where and when to explode is generically called the fuse.
A kütyüt, ami megmondja a SAM-nek, hogy hol és mikor kell robbannia, szaknyelven gyújtónak hívják.
EnglishA case of false teeth hung on the mustard-colored wall like a fuse box in a screen porch.
A mustárszínű falból egy hamis fogsort tartalmazó kirakatszekrény ugrott ki, mint egy biztosítékdoboz.
EnglishYeah, and we would have caught him, too, but once that fuse hit his tail, boom, he took off like a shot.
Igen, és meg is fogtuk volna, de akkorra elérte a láng a farkát és kilőtt, mint a golyó.
EnglishWhen we blow that fuse that place is gonna go up like Zabriskie Point.
Amikor felrobban ez a szar az egész hely a levegőbe repül.
EnglishThe fuse is lit by the Freya affair, and the time is running out.
A kanócát a Freya-ügy gyújtotta be, és az időő lassan lejár.
EnglishSome neighbor who had wandered in the front door to beg a twenty-five-amp fuse or a flashlight?
Szomszéd, aki betévedt az első ajtón, hogy huszonöt amperes biztosítékot vagy elemlámpát kunyeráljon?
EnglishHe supposed that the electricity in there had failed, and that somebody had gone to change a fuse.
Föltételezte, hogy baj van odabenn a világítással, és valaki már elment kicserélni a biztosítékot.
EnglishEach round carries an explosive warhead with selectable fuse delays.
Minden töltény robbanófejes, időzithető gyújtófejjel.