"futile" translation into Hungarian

EN

"futile" in Hungarian

EN futile
volume_up
{adjective}

A hiábavaló hajsza csalódott dühöt ébresztett Toshióban.
Hiábavaló volt az összes erőlködésem.
It is futile; we will never forsake our dream.
- De hiábavaló; mi soha nem adjuk fel álmainkat.
From their curses it seemed the search was futile.
Trágár beszólásaikból ítélve a kutatás eredménytelen volt.
We need to prepare ourselves for a long and futile battle.
Hosszú és eredménytelen harcra kell berendezkednünk.
Such a fight would be both futile and ridiculous.
Egy ilyen harc, eredménytelen és nevetséges is.
futile (also: barren, fiddling, helpless, idle)
I had emptied my savings account and cashed in my life-insurance policies and sold my Volkswagen and my brick bungalow in Chevy Chase, Maryland, in order to pay for my futile defense.
Felszámoltam takarékbetétemet, pénzzé tettem életbiztosításomat, eladtam a Volkswagenemet és a marylandi Chevy Chase-ben a házikómat, hogy fizethessek haszontalan védőügyvédeimnek.

Synonyms (English) for "futile":

futile

Context sentences for "futile" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe had spent years loving her, though he had always feared it to be futile.
Éveken át szerette a lányt, de a lelke mélyén mindig is érezte, hogy reménytelenül.
EnglishWhere had the Valeman wandered in his futile search for the elusive Sword of Shannara?
Merre vándorolhat a völgylakó, míg hajszolja Shannara megfoghatatlan Kardját?
EnglishNaked and holding up bloody stumps in futile array, Elminster faced the pit fiend.
Elminster meztelenül, véres ujjbegyekkel nézett szembe az ősdémonnal.
EnglishHis search was thorough and they could see at once that it was futile.
Alaposan végigkutatta a szikla alját, s azonnal látták, hogy eredménytelenül.
EnglishEfforts to keep the oil from spreading have so far proved futile.
Az eddigi erőfeszítéseink a szivárgás megállítására sajnos sikertelenek maradtak.
EnglishBremen lifted his hand in a futile effort to slow the other's departure.
Bremen hiába emelte föl a kezét, hogy lassítsa a másik távolodását.
EnglishThis period which then seemed so futile and eventless is now of great importance to me.
Ez az akkor olyan értelmetlennek és eseménytelennek tűnő időszak ma rendkívül fontos számomra.
EnglishThe depression engendered by the harmless and futile atmosphere of Sans Souci disappeared.
Mert bármilyen ártalmatlannak látszott is a Sans Souci, ez az ártalmatlanság felszínes volt.
EnglishAn injection would be futile, producing only coma or death.
Semmire sem megy az injekcióval, hisz az öregember kómába esne vagy meghalna tőle.
EnglishI am persuaded that a life-span should not be futile and empty!
Meggyőződésem, hogy egy életnek nem szabad üresnek és hiábavalónak lennie!
EnglishHe made a couple of futile tries, wadded up the paper, and gave up.
Néhány meddő kísérletet tett, majd összerakta a papírt, és feladta.
English., though I saw its logic, seemed to me rather futile.
A POUM meg nem alkuvó forradalmiságában láttam logikát, mégis meglehetősen hiábavalónak éreztem.
EnglishSo far, it had been a long and futile search, and he was becoming exhausted.
Mindeddig hiába kereste, és egyre jobban kimerült.
EnglishShe would have seen destroying the manuscript was futile.
Akkor belátta volna, hogy nincs értelme megsemmisíteni, és ezért...
EnglishHe had finished for ever with that futile dream of being a writer.
Mindörökre leszámolt az esztelen álommal, hogy író lesz.
EnglishAs if all that waited within him ever struggled, futile and frustrated, to find a voice that others could hear.
Mintha mindaz, ami benne várakozik, dühösen próbálna szavakká alakulni, hogy megértsék.
EnglishHis death, and an end to his futile fight against the magelords.
Meghal és véget ér a máguslordok elleni reménytelen harca.
EnglishIt was, he mused, an exclusive but pretty futile occupation.
Előkelő, de tökéletesen fölösleges foglalatosságnak tartotta.
EnglishThey were still talking in a rather futile way about Shakespeare.
Jobb híján, még mindig Shakespeare-ről folyt a szó.
EnglishShe twisted her hip to get momentum into it, but she could not get fully around her companion and it stopped short, futile.
Megcsavarintotta a csípőjét, hogy kellő lendületet vegyen, de társa az útjában volt.

Other dictionary words