Synonyms (English) for "gag":

gag

Context sentences for "to gag" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey moved Zachariah into the isolation chamber and took the gag out of his mouth.
Bevitték Zachariah-t az izolációs kamrába, és kivették szájából a pecket.
EnglishThe man had a sense of humor, even if Tommy-Ray—as now— didn't quite get the gag.
A férfinak volt humorérzéke, még ha ő, Tommy-Ray, nem is érti mindig a poénjait.
EnglishBut you cant expect me to expect to meet one that wouldnt pull a gag.
Így aztán nem is számíthattam arra, hogy most meg éppen egy ilyennel kerülök össze.
EnglishHis fetid breath made Cale want to gag, but Cale merely stared at him.
Cale majd elhányta magát, amint megcsapta a gnoll undorító lehelete, de uralkodott magán.
EnglishHe replaced the gag and reached around to pick up a hammer and several nails from his black bag.
Visszatette a rongyot a fogoly szájába, majd felvette a kalapácsot és néhány szöget.
EnglishThe items dropped on her desk were always smelly, sometimes enough to make her gag.
Az asztalára hajított dolgok általában bűzlöttek, néha annyira, hogy csaknem elhányta magát tőlük.
EnglishAgain, he cried out against the gag of his palm, but it was a lost cause.
Újra megpróbált kiáltással oldani tenyere pecsétjén, de ezúttal is csak az erejét vesztegette.
EnglishHis hands and feet were tied and a gag in his mouth was secured by a bandage.
Keze-lába megkötözve, szája felpöckölve és kendővel átkötve.
EnglishI'm not going to tie you up, or gag you, or anything like that, Paul.
Nem fogom se megkötözni, Paul, se felpeckelni a száját vagy ilyesmi.
EnglishOn entering the room their first proceeding must have been to gag Mr.
Első dolguk az volt, hogy betömjék Mr. Blessington száját.
EnglishHis wife was laughing hard enough to gag, and at things he barely comprehended.
Cathy akkorákat nevetett, hogy majd leesett a kanapéról.
EnglishThrough his gag, the watchman snarled something obscene, which issued as a meaningless mumble.
A felpeckelt szájú őr dühösen elmorgott egy alig érthető káromkodást.
EnglishJust the sight of the humming mass of insects made her gag with revulsion.
Mintha derékmagasságig megtelt volna a helyiség csótányokkal.
EnglishNow, we told you to be quiet or I'll have to put the gag back.
Most viszont mi mondjuk, hogy maradjon csendben, különben vissza kell tennünk a pecket.
EnglishAs his head came closer to the white powder, the strong pungent smell became overwhelming, making him gag.
Amint feje közelebb került a fehér porhoz, az erős, átható szag szinte belémart.
EnglishYou gonna hook me up with a chick... with no gag reflex or some shit like that?
Összehozol egy csajjal, aki falakon megy át, vagy mi?
EnglishThen you tie me up and gag me, leave me in the outer room.
Azután kötözzön meg, tegyen a számba pecket, és hagyjon a külső szobában.
EnglishZachariah in here and take the gag out of his mouth.
Vigyük be oda dr. Zachariah-t, és vegyük ki a szájából a pecket.
EnglishNeither was the fact that they smelled bad enough to gag a skunk.
Ahogy az sem, hogy olyan büdösek, hogy öklendezni kell mellettük.
EnglishIf you don't like a food, especially if you're a child, you gag.
Ha nem kedvelünk valamilyen ételt, főleg gyerekként, öklendezünk.
Other dictionary words