EN

to gain [gained|gained] {verb}

volume_up
All our institutions will gain from the consolidation of Europe's institutional architecture.
Valamennyi intézményünk nyer majd az európai intézményi szerkezet megszilárdítása révén.
For everyone stands to gain if legal proceedings can be avoided in this way.
Ha ily módon elkerülhetővé válnak a bírósági eljárások, azzal mindenki csak nyer.
This puts the European idea at risk and allows narrow-minded nationalism to gain ground.
Ez veszélybe sodorja az európai elképzelést és a szűk látókörű nacionalizmus nyer teret.
It is about the question of whether you gain a majority - yes or no?
Arról, hogy Ön többséget szerez-e - igen vagy nem?
The Member States have to ensure that the Ecolabel gains recognition among the public at large.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ökocímke a nyilvánosság tág körében szerez elismertséget.
Whatever information he gained from the letter information gained by another man's heroism he would use to avoid any more pain.
Akármilyen információt szerez a levélből információt egy másik ember hősiességéről , arra fogja használni, hogy elkerülje a további fájdalmat.
to gain

Context sentences for "to gain" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Jövedelemnövelő szerepe is lehet, különösen a családi kisvállalkozások esetében.
EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Sokan úgy gondolják, hogy személyes hasznot húzhatnak az erdők elpusztításából.
EnglishFor SMEs, public procurement represents a valuable opportunity to gain experience.
A KKV-k számára a közbeszerzés értékes lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre.
EnglishWhat do you gain if you play him? he asked, and again returned his own answer.
Mit nyer azzal, ha játszik vele? kérdezte és ismét válaszolt is saját kérdésére.
EnglishWe, the European Union, stand to gain from Kosovo developing into a viable state.
Mi, az Európai Unió, kiálltunk amellett, hogy Koszovó életképes állammá fejlődjön.
EnglishWe have lost our chance to gain possession of the Sword-at least for the moment.
Elvesztettük az utolsó esélyt, hogy megszerezzük a Kardot legalábbis pillanatnyilag.
EnglishFink would have nothing to gain by leaking this, and the risks are too great.
Finknak semmi előnyé nem származik a kiszivárogtatásból és túl nagy a kockázat.
EnglishWe do know, though, who stands to gain from this breakdown and who stands to lose.
Azt azonban tudjuk, hogy kiknek válik ez az üzemzavar a javára, s kiknek a kárára.
EnglishThat is how you make policy, and it is how you gain the support of our citizens.
Így kell politikai döntéseket meghozni, és így lehet elnyerni polgáraink támogatását.
EnglishFor everyone stands to gain if legal proceedings can be avoided in this way.
Ha ily módon elkerülhetővé válnak a bírósági eljárások, azzal mindenki csak nyer.
EnglishEurope will not gain in competitiveness without winning the productivity battle.
Európa versenyképessége nem fog növekedni a termelékenységi háború megnyerése nélkül.
EnglishSimilarly, Europe has a great deal to gain economically from its cultural diversity.
Hasonlóképpen sokat nyerhet Európa gazdaságilag saját kulturális sokszínűségéből.
EnglishI myself might attempt it, if only to gain access to the Brigham family tree.
Esetleg magam próbálkozom majd meg vele, ha hozzáférek a Brigham-családfához.
EnglishIt is not acceptable to let people gain rights from a situation of illegality.
Elfogadhatatlan, hogy emberek illegális helyzetükből adódóan szerezhessenek jogokat.
EnglishAnd what we gain with a new technology, of course, is precision and accuracy.
Amit pedig egy új technológiától kapunk, az természetesen a precizitás és pontosság.
EnglishWhoever she's left them to won't gain much - if she's made a will, that is to say.
A végrendelet... ha egyáltalában maradt végrendelet... senkit sem fog boldoggá tenni.
EnglishWithout more information, further discussion would not gain them anything.
Újabb információk nélkül pedig felesleges lett volna újra megbeszélniük a dolgot.
EnglishWe have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.
Sokat nyerhetünk a tengeri stratégiából és politikából, de sokat tudunk hozzáadni is.
EnglishThe EU has the chance to show its effectiveness and to gain new strength.
Ez EU-nak most lehetősége van megmutatni hatékonyságát, és új erőre szert tenni.
EnglishWith a proper body position I'm able to really move forward to gain quite some distance.
Megfelelő testpozícióban képes vagyok előre haladni, nagy távolságokat megtenni.